Sổ kết quả Vietlott Max 4d – Tổng hợp kết quả xổ số Vietlott Max 4d thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần

nha cai dafabet
letou
letou

Sổ kết quả

Sổ kết quả Vietlott Max 4d – Tổng hợp kết quả xổ số Vietlott Max 4d thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 04-06-2020 / kỳ quay #0553
A
B
C
D
E
G

Lần quay xác định vị trí giải:

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 
Giải nhì  
Giải ba   
Khuyến khích 1 
Khuyến khích 2 

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 02-06-2020 / kỳ quay #0540
A
9254
B
2319
C
5254
D
9145
E
2506
G
2756

Lần quay xác định vị trí giải: C-B-D

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất9145
Giải nhì52542319
Giải ba925425062756
Khuyến khích 1145
Khuyến khích 245

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 30-05-2020 / kỳ quay #0551
A
B
C
D
E
G

Lần quay xác định vị trí giải:

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 
Giải nhì  
Giải ba   
Khuyến khích 1 
Khuyến khích 2 

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 28-05-2020 / kỳ quay #0538
A
4394
B
7061
C
1712
D
6321
E
8684
G
6300

Lần quay xác định vị trí giải: C-D-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất7061
Giải nhì17126321
Giải ba439486846300
Khuyến khích 1061
Khuyến khích 261

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 26-05-2020 / kỳ quay #0537
A
8758
B
3814
C
3850
D
5811
E
7284
G
0914

Lần quay xác định vị trí giải: D-E-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất3814
Giải nhì58117284
Giải ba875838500914
Khuyến khích 1814
Khuyến khích 214

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 23-05-2020 / kỳ quay #0536
A
5201
B
6306
C
9156
D
8459
E
0697
G
5813

Lần quay xác định vị trí giải: B-G-D

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất8459
Giải nhì63065813
Giải ba520191560697
Khuyến khích 1459
Khuyến khích 259

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 21-05-2020 / kỳ quay #0535
A
5725
B
5737
C
0085
D
4382
E
5601
G
6241

Lần quay xác định vị trí giải: E-D-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất6241
Giải nhì56014382
Giải ba572557370085
Khuyến khích 1241
Khuyến khích 241

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 19-05-2020 / kỳ quay #0534
A
2369
B
2264
C
7283
D
7434
E
3274
G
1532

Lần quay xác định vị trí giải: C-D-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất2264
Giải nhì72837434
Giải ba236932741532
Khuyến khích 1264
Khuyến khích 264

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 16-05-2020 / kỳ quay #0533
A
1231
B
7228
C
7133
D
6740
E
9529
G
3193

Lần quay xác định vị trí giải: A-G-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất9529
Giải nhì12313193
Giải ba722871336740
Khuyến khích 1529
Khuyến khích 229

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 14-05-2020 / kỳ quay #0532
A
6751
B
5320
C
1212
D
5402
E
0745
G
4697

Lần quay xác định vị trí giải: A-C-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất4697
Giải nhì67511212
Giải ba532054020745
Khuyến khích 1697
Khuyến khích 297

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 12-05-2020 / kỳ quay #0531
A
4095
B
5549
C
7047
D
8339
E
1679
G
4091

Lần quay xác định vị trí giải: A-B-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất1679
Giải nhì40955549
Giải ba704783394091
Khuyến khích 1679
Khuyến khích 279

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 09-05-2020 / kỳ quay #0530
A
5926
B
0960
C
9550
D
2018
E
5261
G
5650

Lần quay xác định vị trí giải: A-C-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất5261
Giải nhì59269550
Giải ba096020185650
Khuyến khích 1261
Khuyến khích 261

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 07-05-2020 / kỳ quay #0529
A
4356
B
4785
C
7749
D
7977
E
3812
G
5988

Lần quay xác định vị trí giải: C-A-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất4785
Giải nhì77494356
Giải ba797738125988
Khuyến khích 1785
Khuyến khích 285

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 05-05-2020 / kỳ quay #0528
A
8656
B
6424
C
0151
D
5507
E
9707
G
7918

Lần quay xác định vị trí giải: D-C-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất8656
Giải nhì55070151
Giải ba642497077918
Khuyến khích 1656
Khuyến khích 256

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 02-05-2020 / kỳ quay #0527
A
5040
B
7113
C
3243
D
6499
E
4080
G
6088

Lần quay xác định vị trí giải: G-A-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất3243
Giải nhì60885040
Giải ba711364994080
Khuyến khích 1243
Khuyến khích 243

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 30-04-2020 / kỳ quay #0526
A
9841
B
9177
C
7586
D
0717
E
6599
G
7078

Lần quay xác định vị trí giải: G-E-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất9841
Giải nhì70786599
Giải ba917775860717
Khuyến khích 1841
Khuyến khích 241

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 28-04-2020 / kỳ quay #0525
A
1867
B
5625
C
7180
D
1896
E
8955
G
8379

Lần quay xác định vị trí giải: G-A-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất8955
Giải nhì83791867
Giải ba562571801896
Khuyến khích 1955
Khuyến khích 255

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 25-04-2020 / kỳ quay #0524
A
0636
B
0286
C
7509
D
2952
E
0404
G
3227

Lần quay xác định vị trí giải: A-D-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất7509
Giải nhì06362952
Giải ba028604043227
Khuyến khích 1509
Khuyến khích 209

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 23-04-2020 / kỳ quay #0535
A
B
C
D
E
G

Lần quay xác định vị trí giải:

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 
Giải nhì  
Giải ba   
Khuyến khích 1 
Khuyến khích 2 

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 31-03-2020 / kỳ quay #0523
A
0410
B
5078
C
5691
D
5467
E
8034
G
5783

Lần quay xác định vị trí giải: B-A-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất8034
Giải nhì50780410
Giải ba569154675783
Khuyến khích 1034
Khuyến khích 234

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 28-03-2020 / kỳ quay #0522
A
2362
B
0259
C
2095
D
9120
E
8657
G
7291

Lần quay xác định vị trí giải: E-A-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất2095
Giải nhì86572362
Giải ba025991207291
Khuyến khích 1095
Khuyến khích 295

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 26-03-2020 / kỳ quay #0521
A
7927
B
0391
C
0342
D
6164
E
9216
G
9929

Lần quay xác định vị trí giải: A-C-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất0391
Giải nhì79270342
Giải ba616492169929
Khuyến khích 1391
Khuyến khích 291

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 24-03-2020 / kỳ quay #0520
A
1257
B
7366
C
2635
D
7548
E
4980
G
4906

Lần quay xác định vị trí giải: D-C-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất1257
Giải nhì75482635
Giải ba736649804906
Khuyến khích 1257
Khuyến khích 257

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 21-03-2020 / kỳ quay #0519
A
5001
B
7155
C
4250
D
4147
E
2280
G
8886

Lần quay xác định vị trí giải: A-E-D

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất4147
Giải nhì50012280
Giải ba715542508886
Khuyến khích 1147
Khuyến khích 247

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 19-03-2020 / kỳ quay #0518
A
2317
B
3168
C
1658
D
5555
E
5145
G
0846

Lần quay xác định vị trí giải: E-D-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất0846
Giải nhì51455555
Giải ba231731681658
Khuyến khích 1846
Khuyến khích 246

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 17-03-2020 / kỳ quay #0517
A
5115
B
8910
C
9064
D
9725
E
1900
G
3737

Lần quay xác định vị trí giải: C-E-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất3737
Giải nhì90641900
Giải ba511589109725
Khuyến khích 1737
Khuyến khích 237

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 14-03-2020 / kỳ quay #0516
A
4959
B
9617
C
2028
D
3114
E
3225
G
6167

Lần quay xác định vị trí giải: B-S-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất3225
Giải nhì9617 
Giải ba   
Khuyến khích 1225
Khuyến khích 225

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 12-03-2020 / kỳ quay #0515
A
3001
B
7194
C
4166
D
3319
E
8157
G
0923

Lần quay xác định vị trí giải: A-E-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất7194
Giải nhì30018157
Giải ba416633190923
Khuyến khích 1194
Khuyến khích 294

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 10-03-2020 / kỳ quay #0514
A
8612
B
6323
C
4685
D
4009
E
3005
G
9726

Lần quay xác định vị trí giải: C-D-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất9726
Giải nhì46854009
Giải ba861263233005
Khuyến khích 1726
Khuyến khích 226

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 07-03-2020 / kỳ quay #0515
A
7134
B
4972
C
9894
D
2271
E
7900
G
7207

Lần quay xác định vị trí giải: D-A-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất4972
Giải nhì22717134
Giải ba989479007207
Khuyến khích 1972
Khuyến khích 272