Xem chi tiết cầu Truyền Thống 6 ngày, từ 07-12-2016 tới 13-12-2016 với vị trí 20 và 30

nha cai dafabet
Cá độ bóng đá OXBET

Xem chi tiết cầu Truyền Thống 6 ngày, từ 07-12-2016 tới 13-12-2016 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Tư ngày 07-12-2016
Đặc biệt72383
Giải nhất23224
Giải nhì9161031373
Giải ba360481651253049
820510317459996
Giải tư1049813224085460
Giải năm279510164486
701068257217
Giải sáu107910441
Giải bảy78013293

Loto: 83, 24, 10, 73, 48, 12, 49, 51, 74, 96, 49, 32, 08, 60, 95, 16, 86, 10, 25, 17, 07, 10, 41, 78, 01, 32, 93


Kết quả Thứ Năm ngày 08-12-2016
Đặc biệt83121
Giải nhất89153
Giải nhì4659268482
Giải ba144006134889913
017650713374137
Giải tư2154685145846758
Giải năm268464050675
570041489146
Giải sáu449400424
Giải bảy72069114

Loto: 21, 53, 92, 82, 00, 48, 13, 65, 33, 37, 54, 51, 84, 58, 84, 05, 75, 00, 48, 46, 49, 00, 24, 72, 06, 91, 14


Kết quả Thứ Sáu ngày 09-12-2016
Đặc biệt06735
Giải nhất88702
Giải nhì1052535637
Giải ba025768964273586
539890252654055
Giải tư7246702443903118
Giải năm159859550716
958218324220
Giải sáu646618505
Giải bảy01126607

Loto: 35, 02, 25, 37, 76, 42, 86, 89, 26, 55, 46, 24, 90, 18, 98, 55, 16, 82, 32, 20, 46, 18, 05, 01, 12, 66, 07


Kết quả Thứ Bảy ngày 10-12-2016
Đặc biệt67134
Giải nhất00714
Giải nhì6694519803
Giải ba210228857038641
216622735490871
Giải tư9772485879963262
Giải năm957499735625
656272875732
Giải sáu755402534
Giải bảy51293961

Loto: 34, 14, 45, 03, 22, 70, 41, 62, 54, 71, 72, 58, 96, 62, 74, 73, 25, 62, 87, 32, 55, 02, 34, 51, 29, 39, 61


Kết quả Chủ Nhật ngày 11-12-2016
Đặc biệt94423
Giải nhất70977
Giải nhì2987667071
Giải ba949346993976836
423459682967572
Giải tư9323542067968072
Giải năm445724397239
606261120658
Giải sáu269150666
Giải bảy56142872

Loto: 23, 77, 76, 71, 34, 39, 36, 45, 29, 72, 23, 20, 96, 72, 57, 39, 39, 62, 12, 58, 69, 50, 66, 56, 14, 28, 72


Kết quả Thứ Hai ngày 12-12-2016
Đặc biệt94479
Giải nhất74687
Giải nhì4732729623
Giải ba612991381383086
632627989961522
Giải tư7049287140735088
Giải năm105505381030
724857342980
Giải sáu146268479
Giải bảy92902702

Loto: 79, 87, 27, 23, 99, 13, 86, 62, 99, 22, 49, 71, 73, 88, 55, 38, 30, 48, 34, 80, 46, 68, 79, 92, 90, 27, 02


Kết quả Thứ Ba ngày 13-12-2016
Đặc biệt66965
Giải nhất43848
Giải nhì5366489202
Giải ba388970359630845
215036429370623
Giải tư5270243530413484
Giải năm468336867100
203380336655
Giải sáu209189445
Giải bảy50216929

Loto: 65, 48, 64, 02, 97, 96, 45, 03, 93, 23, 70, 35, 41, 84, 83, 86, 00, 33, 33, 55, 09, 89, 45, 50, 21, 69, 29