Chào mừng bạn đến với KETQUA.NET - Chuyên trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Bookmark and Share
Logo ketqua.net, logo ket qua xo so
Xem phim online
dang ky VIP

Biên độ ngày:    Khoảng ngày muốn xem:

Chọn tỉnh:

Dữ liệu kết quả từ 01/01/2002 đến nay.

Bạn chỉ được xem khoảng ngày tối đa là 20
Chỉ có VIPmới xem được khoảng ngày lớn hơn.


;
Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
28/07/20146 lần3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần4 lần1 lần4 lần4 lần
27/07/20143 lần2 lần3 lần4 lần1 lần4 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
26/07/20143 lần4 lần4 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần4 lần
25/07/20141 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần5 lần5 lần2 lần6 lần
24/07/20144 lần2 lần0 lần1 lần4 lần2 lần5 lần3 lần3 lần3 lần
23/07/20144 lần0 lần2 lần1 lần5 lần4 lần3 lần3 lần3 lần2 lần
22/07/20142 lần5 lần4 lần2 lần2 lần2 lần0 lần4 lần3 lần3 lần
21/07/20142 lần2 lần0 lần2 lần3 lần5 lần5 lần4 lần3 lần1 lần
20/07/20143 lần4 lần3 lần1 lần5 lần2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần
19/07/20141 lần3 lần1 lần7 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần
18/07/20143 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần6 lần2 lần3 lần2 lần
17/07/20143 lần2 lần1 lần4 lần0 lần2 lần8 lần4 lần3 lần0 lần
16/07/20145 lần2 lần2 lần6 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
15/07/20141 lần2 lần4 lần1 lần5 lần2 lần2 lần4 lần2 lần4 lần
14/07/20144 lần2 lần3 lần5 lần3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần
13/07/20144 lần1 lần1 lần5 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
12/07/20143 lần4 lần0 lần0 lần7 lần1 lần3 lần2 lần3 lần4 lần
11/07/20143 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần8 lần4 lần0 lần1 lần
10/07/20143 lần5 lần1 lần2 lần0 lần8 lần4 lần2 lần2 lần0 lần
09/07/20141 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần5 lần
Tổng59 lần51 lần42 lần53 lần52 lần53 lần71 lần54 lần52 lần53 lần

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
28/07/20143 lần2 lần3 lần2 lần6 lần5 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
27/07/20141 lần3 lần4 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần5 lần
26/07/20142 lần1 lần3 lần5 lần5 lần0 lần0 lần4 lần3 lần4 lần
25/07/20145 lần4 lần4 lần1 lần2 lần5 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
24/07/20142 lần2 lần5 lần2 lần2 lần0 lần1 lần5 lần5 lần3 lần
23/07/20144 lần5 lần0 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần4 lần
22/07/20144 lần2 lần4 lần2 lần4 lần3 lần4 lần1 lần2 lần1 lần
21/07/20142 lần1 lần7 lần2 lần0 lần3 lần5 lần3 lần3 lần1 lần
20/07/20142 lần4 lần2 lần1 lần4 lần1 lần3 lần5 lần2 lần3 lần
19/07/20143 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần4 lần3 lần2 lần
18/07/20146 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần
17/07/20145 lần5 lần1 lần4 lần0 lần2 lần3 lần0 lần2 lần5 lần
16/07/20144 lần6 lần0 lần3 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
15/07/20144 lần2 lần2 lần3 lần4 lần3 lần2 lần1 lần1 lần5 lần
14/07/20144 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần
13/07/20143 lần3 lần4 lần7 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
12/07/20146 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần5 lần3 lần1 lần1 lần
11/07/20144 lần2 lần1 lần0 lần2 lần5 lần0 lần4 lần6 lần3 lần
10/07/20145 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần4 lần
09/07/20142 lần3 lần4 lần1 lần6 lần0 lần4 lần2 lần2 lần3 lần
Tổng71 lần58 lần56 lần50 lần54 lần47 lần49 lần55 lần46 lần54 lần