Chào mừng bạn đến với KETQUA.NET - Chuyên trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Bookmark and Share
Logo ketqua.net, logo ket qua xo so
Cho thuê quảng cáo

Biên độ ngày:    Khoảng ngày muốn xem:

Chọn tỉnh:

Dữ liệu kết quả từ 01/01/2002 đến nay.

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
28/01/20151 lần1 lần5 lần4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần
27/01/20152 lần2 lần3 lần1 lần2 lần5 lần3 lần2 lần3 lần4 lần
26/01/20153 lần2 lần2 lần5 lần0 lần3 lần3 lần2 lần2 lần5 lần
25/01/20152 lần2 lần6 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần5 lần3 lần
24/01/20152 lần2 lần3 lần5 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
23/01/20154 lần1 lần4 lần3 lần4 lần2 lần2 lần0 lần3 lần4 lần
22/01/20150 lần5 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần4 lần4 lần5 lần
21/01/20156 lần2 lần0 lần5 lần4 lần0 lần1 lần4 lần3 lần2 lần
20/01/20151 lần4 lần2 lần4 lần3 lần5 lần1 lần2 lần0 lần5 lần
19/01/20154 lần4 lần1 lần6 lần0 lần1 lần4 lần3 lần1 lần3 lần
18/01/20152 lần3 lần3 lần4 lần1 lần4 lần1 lần4 lần3 lần2 lần
17/01/20151 lần1 lần2 lần2 lần2 lần5 lần1 lần6 lần3 lần4 lần
16/01/20155 lần2 lần5 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
15/01/20153 lần1 lần5 lần1 lần1 lần5 lần2 lần1 lần6 lần2 lần
14/01/20153 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần5 lần2 lần4 lần4 lần
13/01/20151 lần2 lần4 lần3 lần4 lần2 lần6 lần2 lần0 lần3 lần
12/01/20154 lần5 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần
11/01/20153 lần2 lần6 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần4 lần
10/01/20150 lần1 lần5 lần3 lần0 lần4 lần3 lần5 lần3 lần3 lần
09/01/20153 lần2 lần2 lần5 lần3 lần1 lần1 lần4 lần5 lần1 lần
Tổng50 lần46 lần64 lần64 lần38 lần52 lần50 lần53 lần58 lần65 lần

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
28/01/20153 lần2 lần2 lần1 lần5 lần4 lần1 lần5 lần1 lần3 lần
27/01/20151 lần5 lần3 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần4 lần
26/01/20151 lần2 lần5 lần1 lần3 lần3 lần3 lần4 lần1 lần4 lần
25/01/20152 lần1 lần4 lần4 lần4 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
24/01/20153 lần2 lần3 lần2 lần6 lần1 lần1 lần1 lần6 lần2 lần
23/01/20151 lần4 lần2 lần5 lần3 lần5 lần1 lần0 lần5 lần1 lần
22/01/20153 lần3 lần2 lần0 lần4 lần3 lần3 lần3 lần1 lần5 lần
21/01/20154 lần6 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
20/01/20152 lần7 lần0 lần1 lần4 lần5 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
19/01/20151 lần3 lần5 lần3 lần3 lần1 lần8 lần1 lần1 lần1 lần
18/01/20153 lần0 lần1 lần3 lần1 lần0 lần4 lần5 lần5 lần5 lần
17/01/20152 lần4 lần1 lần5 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần4 lần
16/01/20153 lần0 lần1 lần5 lần3 lần1 lần2 lần2 lần4 lần6 lần
15/01/20151 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần3 lần3 lần5 lần5 lần
14/01/20152 lần4 lần2 lần2 lần2 lần5 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
13/01/20152 lần5 lần5 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
12/01/20156 lần5 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần4 lần
11/01/20154 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần
10/01/20152 lần5 lần2 lần4 lần0 lần1 lần3 lần0 lần5 lần5 lần
09/01/20152 lần5 lần4 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
Tổng48 lần67 lần51 lần52 lần54 lần52 lần51 lần46 lần56 lần63 lần