Chào mừng bạn đến với KETQUA.NET - Chuyên trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Bookmark and Share
Logo ketqua.net, logo ket qua xo so
bi quyet than tai
dang ky VIP

Biên độ ngày:    Khoảng ngày muốn xem:

Chọn tỉnh:

Dữ liệu kết quả từ 01/01/2002 đến nay.

Bạn chỉ được xem khoảng ngày tối đa là 20
Chỉ có VIPmới xem được khoảng ngày lớn hơn.


;
Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
17/04/20141 lần6 lần1 lần5 lần1 lần5 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
16/04/20144 lần3 lần4 lần1 lần4 lần6 lần1 lần2 lần2 lần0 lần
15/04/20140 lần2 lần5 lần3 lần6 lần2 lần3 lần3 lần3 lần0 lần
14/04/20142 lần0 lần5 lần3 lần1 lần1 lần8 lần3 lần2 lần2 lần
13/04/20145 lần2 lần5 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần3 lần
12/04/20140 lần2 lần3 lần5 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần
11/04/20146 lần4 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần3 lần3 lần4 lần
10/04/20143 lần2 lần4 lần4 lần2 lần4 lần1 lần4 lần2 lần1 lần
09/04/20140 lần5 lần4 lần4 lần3 lần2 lần2 lần4 lần0 lần3 lần
08/04/20143 lần2 lần5 lần5 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần0 lần
07/04/20145 lần0 lần3 lần0 lần7 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
06/04/20144 lần2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần4 lần3 lần0 lần4 lần
05/04/20142 lần3 lần3 lần3 lần5 lần2 lần6 lần0 lần2 lần1 lần
04/04/20143 lần2 lần2 lần2 lần5 lần1 lần0 lần0 lần6 lần6 lần
03/04/20144 lần5 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần5 lần1 lần1 lần
02/04/20140 lần2 lần3 lần3 lần3 lần4 lần2 lần3 lần4 lần3 lần
01/04/20144 lần1 lần2 lần4 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần6 lần
31/03/20142 lần6 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần5 lần1 lần3 lần
30/03/20141 lần0 lần3 lần1 lần5 lần4 lần2 lần3 lần5 lần3 lần
29/03/20144 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần6 lần3 lần0 lần
Tổng53 lần52 lần68 lần54 lần61 lần50 lần53 lần56 lần47 lần46 lần

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
17/04/20143 lần1 lần3 lần3 lần3 lần5 lần3 lần1 lần0 lần5 lần
16/04/20145 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
15/04/20144 lần4 lần1 lần2 lần4 lần5 lần2 lần0 lần2 lần3 lần
14/04/20140 lần2 lần2 lần6 lần4 lần2 lần4 lần1 lần2 lần4 lần
13/04/20141 lần0 lần6 lần5 lần0 lần1 lần2 lần7 lần3 lần2 lần
12/04/20145 lần1 lần2 lần5 lần2 lần3 lần1 lần3 lần5 lần0 lần
11/04/20142 lần3 lần2 lần5 lần4 lần2 lần0 lần5 lần1 lần3 lần
10/04/20143 lần2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần1 lần1 lần1 lần10 lần
09/04/20141 lần2 lần3 lần4 lần3 lần2 lần5 lần1 lần3 lần3 lần
08/04/20141 lần3 lần5 lần1 lần5 lần3 lần4 lần1 lần1 lần3 lần
07/04/20144 lần3 lần4 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần6 lần0 lần
06/04/20141 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần4 lần6 lần
05/04/20145 lần1 lần3 lần4 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần
04/04/20143 lần5 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
03/04/20142 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần5 lần2 lần4 lần5 lần
02/04/20141 lần0 lần3 lần6 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần4 lần
01/04/20142 lần2 lần1 lần4 lần4 lần4 lần2 lần2 lần5 lần1 lần
31/03/20144 lần1 lần3 lần2 lần9 lần0 lần1 lần4 lần2 lần1 lần
30/03/20142 lần7 lần1 lần2 lần3 lần5 lần1 lần0 lần2 lần4 lần
29/03/20146 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần6 lần0 lần
Tổng55 lần45 lần50 lần63 lần63 lần53 lần50 lần40 lần59 lần62 lần