Chào mừng bạn đến với KETQUA.NET - Chuyên trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Bookmark and Share
Logo ketqua.net, logo ket qua xo so
138.com

Biên độ ngày:    Khoảng ngày muốn xem:

Chọn tỉnh:

Dữ liệu kết quả từ 01/01/2002 đến nay.

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
28/04/20153 lần0 lần3 lần2 lần3 lần0 lần1 lần6 lần2 lần7 lần
27/04/20154 lần4 lần4 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần4 lần0 lần
26/04/20152 lần4 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần2 lần4 lần3 lần
25/04/20153 lần1 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần4 lần2 lần1 lần
24/04/20155 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần5 lần2 lần3 lần
23/04/20152 lần3 lần3 lần1 lần1 lần8 lần1 lần4 lần2 lần2 lần
22/04/20151 lần3 lần4 lần3 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần4 lần
21/04/20152 lần1 lần3 lần5 lần2 lần2 lần5 lần3 lần3 lần1 lần
20/04/20154 lần4 lần4 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần0 lần5 lần
19/04/20156 lần1 lần5 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần4 lần
18/04/20152 lần2 lần6 lần4 lần4 lần4 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
17/04/20152 lần3 lần1 lần1 lần8 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
16/04/20151 lần3 lần2 lần4 lần4 lần3 lần6 lần1 lần1 lần2 lần
15/04/20152 lần1 lần4 lần4 lần4 lần2 lần4 lần1 lần5 lần0 lần
14/04/20155 lần4 lần0 lần1 lần0 lần4 lần3 lần2 lần5 lần3 lần
13/04/20152 lần4 lần0 lần4 lần7 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
12/04/20154 lần3 lần6 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần4 lần1 lần
11/04/20153 lần4 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần5 lần2 lần
10/04/20156 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần4 lần4 lần2 lần0 lần
09/04/20154 lần2 lần2 lần3 lần3 lần5 lần0 lần4 lần4 lần0 lần
Tổng63 lần54 lần58 lần51 lần54 lần54 lần51 lần55 lần54 lần46 lần

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
28/04/20153 lần2 lần2 lần5 lần2 lần1 lần2 lần4 lần4 lần2 lần
27/04/20151 lần3 lần0 lần1 lần2 lần4 lần3 lần5 lần4 lần4 lần
26/04/20152 lần3 lần6 lần5 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần4 lần
25/04/20153 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần
24/04/20152 lần5 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
23/04/20154 lần4 lần3 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần4 lần2 lần
22/04/20153 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần4 lần0 lần3 lần5 lần
21/04/20154 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần3 lần1 lần4 lần4 lần
20/04/20155 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần4 lần1 lần3 lần4 lần
19/04/20155 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần
18/04/20152 lần3 lần3 lần1 lần4 lần3 lần2 lần4 lần4 lần1 lần
17/04/20152 lần2 lần0 lần5 lần4 lần1 lần3 lần5 lần4 lần1 lần
16/04/20151 lần1 lần3 lần6 lần1 lần1 lần8 lần1 lần1 lần4 lần
15/04/20151 lần4 lần1 lần5 lần3 lần6 lần4 lần1 lần1 lần1 lần
14/04/20153 lần7 lần2 lần3 lần4 lần3 lần1 lần0 lần3 lần1 lần
13/04/20154 lần3 lần2 lần5 lần2 lần4 lần0 lần5 lần2 lần0 lần
12/04/20151 lần3 lần2 lần2 lần5 lần2 lần5 lần3 lần3 lần1 lần
11/04/20151 lần5 lần2 lần6 lần2 lần5 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
10/04/20152 lần2 lần3 lần3 lần7 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
09/04/20153 lần2 lần0 lần3 lần4 lần2 lần5 lần1 lần3 lần4 lần
Tổng52 lần60 lần44 lần66 lần55 lần54 lần60 lần47 lần54 lần48 lần