Chào mừng bạn đến với KETQUA.NET - Chuyên trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Bookmark and Share
Logo ketqua.net, logo ket qua xo so
Cho thuê quảng cáo

Biên độ ngày:    Khoảng ngày muốn xem:

Chọn tỉnh:

Dữ liệu kết quả từ 01/01/2002 đến nay.

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24/10/20146 lần2 lần3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
23/10/20146 lần3 lần3 lần4 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
22/10/20143 lần3 lần3 lần4 lần3 lần1 lần3 lần1 lần4 lần2 lần
21/10/20143 lần3 lần4 lần1 lần3 lần4 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
20/10/20141 lần5 lần4 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần4 lần0 lần
19/10/20144 lần4 lần0 lần3 lần4 lần2 lần1 lần4 lần1 lần4 lần
18/10/20142 lần3 lần2 lần3 lần3 lần4 lần7 lần0 lần2 lần1 lần
17/10/20144 lần4 lần4 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần3 lần
16/10/20143 lần0 lần4 lần2 lần4 lần2 lần6 lần2 lần3 lần1 lần
15/10/20143 lần3 lần4 lần3 lần4 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
14/10/20140 lần7 lần1 lần2 lần0 lần4 lần3 lần4 lần3 lần3 lần
13/10/20143 lần2 lần3 lần3 lần0 lần5 lần2 lần4 lần5 lần0 lần
12/10/20144 lần2 lần6 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần4 lần
11/10/20147 lần4 lần4 lần0 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
10/10/20145 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần4 lần6 lần1 lần1 lần
09/10/20141 lần1 lần3 lần2 lần1 lần4 lần3 lần4 lần5 lần3 lần
08/10/20144 lần6 lần1 lần4 lần5 lần0 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
07/10/20142 lần2 lần2 lần7 lần1 lần1 lần2 lần5 lần3 lần2 lần
06/10/20142 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần3 lần4 lần5 lần
05/10/20143 lần3 lần3 lần2 lần3 lần4 lần3 lần2 lần0 lần4 lần
Tổng66 lần61 lần57 lần56 lần46 lần53 lần54 lần52 lần49 lần46 lần

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24/10/20142 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần5 lần3 lần3 lần
23/10/20142 lần2 lần7 lần0 lần5 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần
22/10/20141 lần1 lần4 lần4 lần1 lần5 lần3 lần3 lần2 lần3 lần
21/10/20146 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần7 lần2 lần3 lần0 lần
20/10/20143 lần2 lần4 lần2 lần4 lần0 lần1 lần5 lần1 lần5 lần
19/10/20143 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần4 lần1 lần4 lần2 lần
18/10/20144 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
17/10/20141 lần6 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
16/10/20144 lần4 lần0 lần4 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
15/10/20140 lần4 lần2 lần5 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
14/10/20144 lần3 lần4 lần4 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần3 lần
13/10/20142 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần5 lần
12/10/20142 lần2 lần8 lần4 lần5 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
11/10/20144 lần4 lần2 lần2 lần2 lần5 lần5 lần0 lần2 lần1 lần
10/10/20143 lần2 lần6 lần4 lần8 lần2 lần0 lần1 lần0 lần1 lần
09/10/20144 lần5 lần3 lần0 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
08/10/20142 lần5 lần2 lần3 lần3 lần3 lần0 lần4 lần1 lần4 lần
07/10/20144 lần1 lần0 lần5 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
06/10/20144 lần3 lần1 lần4 lần3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần3 lần
05/10/20142 lần4 lần3 lần4 lần3 lần5 lần0 lần0 lần1 lần5 lần
Tổng57 lần60 lần59 lần59 lần59 lần55 lần53 lần44 lần38 lần56 lần
X
quang cao