Chào mừng bạn đến với KETQUA.NET - Chuyên trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Bookmark and Share
Logo ketqua.net, logo ket qua xo so
138.net

Biên độ ngày:    Khoảng ngày muốn xem:

Chọn tỉnh:

Dữ liệu kết quả từ 01/01/2002 đến nay.

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
05/02/20162 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần6 lần5 lần1 lần
04/02/20162 lần2 lần3 lần2 lần1 lần5 lần3 lần5 lần3 lần1 lần
03/02/20162 lần1 lần0 lần7 lần1 lần2 lần5 lần3 lần1 lần5 lần
02/02/20163 lần6 lần2 lần5 lần2 lần4 lần0 lần3 lần2 lần0 lần
01/02/20162 lần2 lần3 lần3 lần2 lần4 lần2 lần2 lần3 lần4 lần
31/01/20161 lần4 lần3 lần3 lần0 lần2 lần4 lần5 lần3 lần2 lần
30/01/20166 lần1 lần3 lần2 lần1 lần8 lần3 lần2 lần1 lần0 lần
29/01/20161 lần2 lần5 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần4 lần4 lần
28/01/20164 lần0 lần7 lần1 lần1 lần5 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
27/01/20165 lần4 lần3 lần4 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
26/01/20164 lần1 lần2 lần5 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần5 lần
25/01/20163 lần1 lần3 lần4 lần2 lần3 lần5 lần2 lần1 lần3 lần
24/01/20162 lần3 lần3 lần4 lần2 lần5 lần0 lần0 lần6 lần2 lần
23/01/20164 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần7 lần6 lần
22/01/20165 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
21/01/20161 lần3 lần4 lần4 lần0 lần6 lần2 lần2 lần4 lần1 lần
20/01/20161 lần1 lần3 lần3 lần5 lần4 lần1 lần2 lần6 lần1 lần
19/01/20165 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần5 lần
18/01/20167 lần3 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần
17/01/20161 lần4 lần3 lần4 lần3 lần4 lần2 lần1 lần4 lần1 lần
Tổng61 lần46 lần59 lần63 lần35 lần63 lần50 lần50 lần64 lần49 lần

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
05/02/20162 lần3 lần2 lần5 lần3 lần3 lần2 lần4 lần3 lần0 lần
04/02/20162 lần0 lần3 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần4 lần5 lần
03/02/20162 lần1 lần2 lần3 lần6 lần3 lần2 lần2 lần4 lần2 lần
02/02/20163 lần2 lần2 lần6 lần3 lần1 lần1 lần4 lần3 lần2 lần
01/02/20163 lần2 lần4 lần4 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần5 lần
31/01/20164 lần9 lần0 lần0 lần3 lần2 lần0 lần2 lần4 lần3 lần
30/01/20161 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần3 lần6 lần4 lần3 lần
29/01/20163 lần5 lần5 lần0 lần5 lần1 lần2 lần0 lần3 lần3 lần
28/01/20160 lần4 lần4 lần4 lần1 lần2 lần4 lần0 lần4 lần4 lần
27/01/20163 lần2 lần6 lần5 lần1 lần0 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
26/01/20160 lần1 lần3 lần2 lần3 lần6 lần2 lần3 lần3 lần4 lần
25/01/20164 lần3 lần0 lần3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần4 lần4 lần
24/01/20163 lần3 lần4 lần4 lần4 lần1 lần0 lần2 lần2 lần4 lần
23/01/20163 lần4 lần3 lần4 lần3 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần
22/01/20162 lần6 lần2 lần3 lần4 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
21/01/20163 lần5 lần5 lần0 lần5 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
20/01/20169 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
19/01/20162 lần4 lần2 lần1 lần6 lần1 lần1 lần3 lần5 lần2 lần
18/01/20161 lần3 lần1 lần4 lần3 lần1 lần3 lần4 lần4 lần3 lần
17/01/20164 lần3 lần5 lần3 lần5 lần1 lần0 lần1 lần0 lần5 lần
Tổng54 lần62 lần58 lần59 lần66 lần40 lần37 lần47 lần57 lần60 lần
quang cao