Chào mừng bạn đến với KETQUA.NET - Chuyên trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Bookmark and Share
Logo ketqua.net, logo ket qua xo so
Cho thuê quảng cáo

Biên độ ngày:    Khoảng ngày muốn xem:

Chọn tỉnh:

Dữ liệu kết quả từ 01/01/2002 đến nay.

Bạn chỉ được xem khoảng ngày tối đa là 20
Chỉ có VIPmới xem được khoảng ngày lớn hơn.


;
Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
31/08/20143 lần3 lần0 lần4 lần2 lần2 lần6 lần1 lần2 lần4 lần
30/08/20142 lần1 lần3 lần1 lần5 lần5 lần2 lần4 lần1 lần3 lần
29/08/20142 lần4 lần3 lần1 lần5 lần1 lần3 lần7 lần1 lần0 lần
28/08/20144 lần6 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
27/08/20141 lần4 lần2 lần1 lần7 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
26/08/20146 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần4 lần2 lần
25/08/20143 lần8 lần2 lần0 lần5 lần3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần
24/08/20144 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần4 lần5 lần0 lần
23/08/20144 lần3 lần4 lần3 lần2 lần5 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
22/08/20144 lần3 lần2 lần5 lần1 lần2 lần5 lần2 lần2 lần1 lần
21/08/20140 lần5 lần3 lần3 lần3 lần0 lần4 lần4 lần3 lần2 lần
20/08/20141 lần4 lần2 lần5 lần3 lần2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần
19/08/20141 lần3 lần3 lần3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần8 lần
18/08/20146 lần2 lần1 lần1 lần0 lần1 lần1 lần4 lần5 lần6 lần
17/08/20144 lần4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
16/08/20142 lần4 lần0 lần4 lần3 lần1 lần3 lần4 lần4 lần2 lần
15/08/20140 lần2 lần1 lần3 lần7 lần3 lần4 lần1 lần3 lần3 lần
14/08/20146 lần3 lần0 lần3 lần2 lần3 lần6 lần2 lần0 lần2 lần
13/08/20144 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần4 lần6 lần
12/08/20144 lần2 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần
Tổng61 lần65 lần41 lần50 lần63 lần43 lần62 lần56 lần45 lần54 lần

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
31/08/20146 lần3 lần2 lần0 lần5 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
30/08/20142 lần3 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần7 lần3 lần
29/08/20144 lần3 lần2 lần5 lần1 lần1 lần3 lần1 lần4 lần3 lần
28/08/20145 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần5 lần6 lần
27/08/20144 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
26/08/20143 lần4 lần4 lần3 lần1 lần7 lần3 lần1 lần0 lần1 lần
25/08/20143 lần1 lần3 lần4 lần3 lần2 lần1 lần7 lần2 lần1 lần
24/08/20145 lần0 lần5 lần1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần5 lần2 lần
23/08/20144 lần1 lần4 lần4 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần0 lần
22/08/20143 lần3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần3 lần4 lần3 lần
21/08/20140 lần1 lần3 lần4 lần6 lần3 lần0 lần2 lần0 lần8 lần
20/08/20144 lần1 lần2 lần0 lần4 lần5 lần3 lần3 lần2 lần3 lần
19/08/20143 lần1 lần3 lần3 lần5 lần4 lần1 lần5 lần2 lần0 lần
18/08/20144 lần4 lần0 lần0 lần5 lần1 lần1 lần1 lần5 lần6 lần
17/08/20142 lần3 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần4 lần
16/08/20142 lần3 lần4 lần2 lần2 lần1 lần4 lần3 lần3 lần3 lần
15/08/20143 lần3 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
14/08/20143 lần1 lần5 lần2 lần5 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
13/08/20142 lần1 lần5 lần2 lần2 lần2 lần2 lần5 lần3 lần3 lần
12/08/20144 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần5 lần3 lần4 lần
Tổng66 lần41 lần63 lần45 lần60 lần49 lần44 lần55 lần59 lần58 lần
quang cao