Chào mừng bạn đến với KETQUA.NET - Chuyên trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Bookmark and Share
Logo ketqua.net, logo ket qua xo so
138.net

Biên độ ngày:    Khoảng ngày muốn xem:

Chọn tỉnh:

Dữ liệu kết quả từ 01/01/2002 đến nay.

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
04/10/20153 lần1 lần6 lần4 lần3 lần1 lần0 lần0 lần3 lần6 lần
03/10/20154 lần3 lần1 lần4 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần5 lần
02/10/20154 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần4 lần2 lần5 lần4 lần
01/10/20155 lần3 lần2 lần3 lần4 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần
30/09/20151 lần6 lần4 lần4 lần3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần0 lần
29/09/20154 lần2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần6 lần2 lần4 lần2 lần
28/09/20153 lần2 lần0 lần5 lần3 lần5 lần3 lần0 lần4 lần2 lần
27/09/20152 lần2 lần4 lần3 lần3 lần5 lần3 lần0 lần3 lần2 lần
26/09/20154 lần5 lần4 lần1 lần2 lần5 lần3 lần1 lần2 lần0 lần
25/09/20154 lần1 lần3 lần4 lần7 lần0 lần3 lần1 lần4 lần0 lần
24/09/20150 lần4 lần1 lần3 lần4 lần2 lần3 lần4 lần2 lần4 lần
23/09/20153 lần4 lần2 lần3 lần0 lần4 lần2 lần4 lần3 lần2 lần
22/09/20154 lần3 lần2 lần4 lần2 lần5 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
21/09/20153 lần3 lần6 lần0 lần2 lần5 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
20/09/20155 lần3 lần2 lần5 lần0 lần4 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
19/09/20152 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần6 lần0 lần3 lần
18/09/20151 lần8 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần4 lần
17/09/20155 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần5 lần2 lần
16/09/20154 lần3 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần5 lần0 lần
15/09/20152 lần3 lần3 lần6 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần
Tổng63 lần63 lần51 lần63 lần51 lần53 lần47 lần45 lần56 lần48 lần

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
04/10/20155 lần2 lần6 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
03/10/20152 lần6 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần
02/10/20153 lần7 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần4 lần
01/10/20151 lần3 lần0 lần0 lần5 lần2 lần2 lần7 lần1 lần6 lần
30/09/20154 lần1 lần2 lần2 lần4 lần5 lần4 lần2 lần0 lần3 lần
29/09/20152 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần5 lần0 lần0 lần6 lần
28/09/20151 lần3 lần0 lần4 lần3 lần2 lần2 lần5 lần4 lần3 lần
27/09/20151 lần3 lần2 lần3 lần5 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần
26/09/20155 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
25/09/20152 lần5 lần3 lần4 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần
24/09/20153 lần5 lần2 lần0 lần4 lần3 lần2 lần4 lần3 lần1 lần
23/09/20154 lần1 lần5 lần5 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
22/09/20153 lần2 lần4 lần2 lần1 lần5 lần1 lần3 lần2 lần4 lần
21/09/20152 lần2 lần2 lần2 lần4 lần5 lần2 lần4 lần2 lần2 lần
20/09/20151 lần4 lần0 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần4 lần5 lần
19/09/20151 lần3 lần2 lần3 lần2 lần5 lần0 lần3 lần4 lần4 lần
18/09/20150 lần3 lần2 lần4 lần4 lần1 lần4 lần5 lần1 lần3 lần
17/09/20151 lần0 lần3 lần6 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần4 lần
16/09/20153 lần2 lần4 lần2 lần3 lần0 lần6 lần1 lần3 lần3 lần
15/09/20152 lần4 lần2 lần2 lần4 lần2 lần1 lần4 lần3 lần3 lần
Tổng46 lần62 lần49 lần54 lần58 lần54 lần51 lần56 lần45 lần65 lần
quang cao