Chào mừng bạn đến với KETQUA.NET - Chuyên trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Bookmark and Share
Logo ketqua.net, logo ket qua xo so
Cho thuê quảng cáo

Biên độ ngày:    Khoảng ngày muốn xem:

Chọn tỉnh:

Dữ liệu kết quả từ 01/01/2002 đến nay.

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
30/03/20152 lần1 lần4 lần5 lần4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần4 lần
29/03/20152 lần5 lần5 lần0 lần0 lần2 lần3 lần4 lần1 lần5 lần
28/03/20152 lần4 lần3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần6 lần2 lần1 lần
27/03/20151 lần1 lần4 lần0 lần5 lần4 lần2 lần4 lần1 lần5 lần
26/03/20151 lần4 lần7 lần5 lần3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần
25/03/20151 lần4 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần3 lần0 lần6 lần
24/03/20155 lần1 lần0 lần6 lần3 lần1 lần2 lần2 lần5 lần2 lần
23/03/20153 lần1 lần3 lần5 lần5 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần
22/03/20153 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần5 lần3 lần6 lần2 lần
21/03/20152 lần2 lần4 lần4 lần2 lần0 lần2 lần3 lần4 lần4 lần
20/03/20151 lần2 lần4 lần1 lần0 lần4 lần4 lần6 lần4 lần1 lần
19/03/20152 lần4 lần1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần4 lần1 lần5 lần
18/03/20151 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần6 lần5 lần4 lần
17/03/20152 lần4 lần3 lần3 lần0 lần3 lần2 lần5 lần0 lần5 lần
16/03/20152 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần6 lần5 lần3 lần
15/03/20151 lần2 lần3 lần1 lần4 lần2 lần0 lần5 lần7 lần2 lần
14/03/20153 lần5 lần1 lần2 lần4 lần0 lần0 lần5 lần3 lần4 lần
13/03/20152 lần3 lần3 lần3 lần3 lần0 lần3 lần4 lần3 lần3 lần
12/03/20152 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần4 lần2 lần5 lần
11/03/20153 lần4 lần1 lần2 lần4 lần5 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
Tổng41 lần53 lần55 lần57 lần50 lần41 lần43 lần77 lần56 lần67 lần

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
30/03/20151 lần2 lần5 lần2 lần0 lần4 lần4 lần3 lần1 lần5 lần
29/03/20154 lần0 lần1 lần1 lần3 lần6 lần4 lần1 lần3 lần4 lần
28/03/20152 lần1 lần1 lần4 lần5 lần3 lần4 lần2 lần3 lần2 lần
27/03/20153 lần1 lần4 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần5 lần5 lần
26/03/20152 lần1 lần0 lần5 lần3 lần3 lần2 lần8 lần1 lần2 lần
25/03/20155 lần4 lần1 lần2 lần3 lần0 lần6 lần4 lần0 lần2 lần
24/03/20152 lần3 lần5 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần
23/03/20154 lần4 lần2 lần3 lần8 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
22/03/20154 lần1 lần2 lần5 lần3 lần3 lần5 lần2 lần0 lần2 lần
21/03/20156 lần2 lần2 lần5 lần0 lần4 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
20/03/20152 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần3 lần
19/03/20153 lần2 lần2 lần7 lần1 lần4 lần6 lần0 lần0 lần2 lần
18/03/20153 lần1 lần4 lần5 lần3 lần5 lần3 lần2 lần0 lần1 lần
17/03/20155 lần3 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần5 lần1 lần
16/03/20153 lần0 lần1 lần6 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
15/03/20152 lần5 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần5 lần
14/03/20154 lần3 lần0 lần4 lần3 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
13/03/20151 lần3 lần4 lần1 lần5 lần4 lần1 lần1 lần1 lần6 lần
12/03/20154 lần3 lần2 lần1 lần5 lần3 lần4 lần3 lần0 lần2 lần
11/03/20152 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần7 lần2 lần2 lần4 lần
Tổng62 lần44 lần44 lần64 lần62 lần61 lần65 lần46 lần36 lần56 lần