Chào mừng bạn đến với KETQUA.NET - Chuyên trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Bookmark and Share
Logo ketqua.net, logo ket qua xo so
138.net

Biên độ ngày:    Khoảng ngày muốn xem:

Chọn tỉnh:

Dữ liệu kết quả từ 01/01/2002 đến nay.

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
30/08/20150 lần4 lần4 lần6 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
29/08/20151 lần0 lần3 lần1 lần6 lần2 lần1 lần6 lần2 lần5 lần
28/08/20154 lần5 lần1 lần2 lần3 lần4 lần2 lần0 lần3 lần3 lần
27/08/20153 lần2 lần3 lần5 lần3 lần5 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
26/08/20156 lần0 lần3 lần0 lần5 lần1 lần4 lần4 lần4 lần0 lần
25/08/20152 lần2 lần3 lần4 lần3 lần5 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
24/08/20152 lần4 lần1 lần4 lần2 lần1 lần4 lần5 lần2 lần2 lần
23/08/20151 lần3 lần3 lần5 lần4 lần2 lần2 lần1 lần5 lần1 lần
22/08/20154 lần2 lần3 lần0 lần4 lần1 lần3 lần4 lần5 lần1 lần
21/08/20152 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần4 lần4 lần2 lần
20/08/20150 lần4 lần4 lần1 lần1 lần5 lần3 lần3 lần1 lần5 lần
19/08/20152 lần4 lần3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần5 lần3 lần1 lần
18/08/20157 lần1 lần3 lần2 lần6 lần2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
17/08/20152 lần4 lần1 lần2 lần5 lần2 lần2 lần4 lần4 lần1 lần
16/08/20151 lần3 lần2 lần5 lần5 lần4 lần1 lần0 lần3 lần3 lần
15/08/20151 lần5 lần4 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần4 lần
14/08/20153 lần3 lần1 lần5 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
13/08/20155 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần5 lần3 lần1 lần
12/08/20154 lần2 lần2 lần1 lần6 lần2 lần1 lần4 lần5 lần0 lần
11/08/20156 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần1 lần4 lần3 lần1 lần
Tổng56 lần55 lần50 lần53 lần71 lần55 lần40 lần60 lần60 lần40 lần

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
30/08/20154 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần5 lần0 lần2 lần6 lần
29/08/20156 lần3 lần4 lần0 lần3 lần4 lần3 lần2 lần0 lần2 lần
28/08/20152 lần0 lần4 lần4 lần1 lần2 lần1 lần5 lần4 lần4 lần
27/08/20153 lần1 lần3 lần6 lần3 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
26/08/20152 lần3 lần7 lần3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
25/08/20152 lần3 lần1 lần4 lần1 lần4 lần3 lần2 lần2 lần5 lần
24/08/20156 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần
23/08/20155 lần2 lần1 lần2 lần4 lần3 lần0 lần1 lần8 lần1 lần
22/08/20154 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần3 lần5 lần5 lần3 lần
21/08/20153 lần4 lần3 lần2 lần3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần5 lần
20/08/20153 lần0 lần3 lần4 lần6 lần1 lần4 lần2 lần3 lần1 lần
19/08/20157 lần2 lần3 lần0 lần5 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
18/08/20153 lần4 lần3 lần1 lần1 lần5 lần6 lần1 lần1 lần2 lần
17/08/20151 lần3 lần3 lần4 lần5 lần3 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
16/08/20152 lần3 lần1 lần1 lần3 lần4 lần3 lần4 lần4 lần2 lần
15/08/20153 lần3 lần3 lần5 lần3 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
14/08/20153 lần6 lần4 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần
13/08/20155 lần0 lần2 lần1 lần2 lần5 lần5 lần2 lần3 lần2 lần
12/08/20151 lần2 lần2 lần3 lần0 lần3 lần6 lần2 lần4 lần4 lần
11/08/20152 lần0 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần4 lần3 lần
Tổng67 lần46 lần56 lần49 lần54 lần57 lần57 lần45 lần55 lần54 lần
quang cao