Chào mừng bạn đến với KETQUA.NET - Chuyên trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Bookmark and Share
Logo ketqua.net, logo ket qua xo so
Cho thuê quảng cáo

Biên độ ngày:    Khoảng ngày muốn xem:

Chọn tỉnh:

Dữ liệu kết quả từ 01/01/2002 đến nay.

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
22/11/20144 lần3 lần3 lần3 lần4 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
21/11/20143 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần1 lần6 lần2 lần0 lần
20/11/20145 lần2 lần4 lần2 lần3 lần4 lần1 lần3 lần3 lần0 lần
19/11/20143 lần3 lần1 lần3 lần2 lần5 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
18/11/20142 lần4 lần4 lần1 lần2 lần6 lần2 lần0 lần3 lần3 lần
17/11/20148 lần0 lần0 lần0 lần2 lần2 lần5 lần3 lần4 lần3 lần
16/11/20143 lần3 lần4 lần5 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
15/11/20145 lần3 lần1 lần1 lần2 lần6 lần0 lần4 lần5 lần0 lần
14/11/20140 lần4 lần4 lần4 lần0 lần4 lần3 lần3 lần3 lần2 lần
13/11/20142 lần3 lần3 lần2 lần5 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
12/11/20143 lần2 lần2 lần3 lần4 lần2 lần1 lần1 lần4 lần5 lần
11/11/20142 lần1 lần3 lần3 lần4 lần1 lần5 lần2 lần5 lần1 lần
10/11/20142 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần6 lần3 lần1 lần
09/11/20145 lần0 lần3 lần2 lần2 lần5 lần1 lần6 lần1 lần2 lần
08/11/20142 lần2 lần2 lần4 lần1 lần5 lần1 lần4 lần3 lần3 lần
07/11/20140 lần3 lần2 lần1 lần2 lần5 lần4 lần2 lần5 lần3 lần
06/11/20143 lần1 lần5 lần3 lần0 lần6 lần4 lần2 lần2 lần1 lần
05/11/20142 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần1 lần4 lần4 lần1 lần
04/11/20143 lần1 lần2 lần5 lần4 lần1 lần1 lần1 lần6 lần3 lần
03/11/20142 lần2 lần2 lần5 lần5 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
Tổng59 lần45 lần54 lần56 lần53 lần69 lần45 lần59 lần62 lần38 lần

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
22/11/20141 lần1 lần6 lần2 lần2 lần6 lần1 lần4 lần3 lần1 lần
21/11/20143 lần1 lần1 lần3 lần9 lần1 lần1 lần1 lần3 lần4 lần
20/11/20144 lần1 lần1 lần4 lần3 lần1 lần3 lần2 lần8 lần0 lần
19/11/20143 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần4 lần3 lần
18/11/20142 lần3 lần2 lần4 lần4 lần3 lần0 lần4 lần4 lần1 lần
17/11/20142 lần1 lần4 lần4 lần2 lần4 lần1 lần4 lần4 lần1 lần
16/11/20140 lần3 lần6 lần2 lần2 lần3 lần5 lần1 lần2 lần3 lần
15/11/20142 lần3 lần7 lần0 lần3 lần3 lần2 lần1 lần4 lần2 lần
14/11/20147 lần2 lần1 lần3 lần7 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
13/11/20142 lần4 lần2 lần3 lần4 lần4 lần1 lần1 lần2 lần4 lần
12/11/20142 lần1 lần2 lần0 lần2 lần5 lần2 lần5 lần5 lần3 lần
11/11/20143 lần4 lần1 lần2 lần8 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
10/11/20144 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần6 lần3 lần2 lần
09/11/20143 lần5 lần3 lần0 lần3 lần4 lần2 lần2 lần4 lần1 lần
08/11/20142 lần1 lần3 lần2 lần4 lần6 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
07/11/20142 lần2 lần1 lần4 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần
06/11/20142 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần4 lần2 lần4 lần
05/11/20141 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần3 lần4 lần2 lần4 lần
04/11/20142 lần2 lần4 lần5 lần1 lần3 lần3 lần4 lần0 lần3 lần
03/11/20145 lần4 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
Tổng52 lần46 lần56 lần49 lần69 lần64 lần42 lần57 lần59 lần46 lần
X
quang cao