Chào mừng bạn đến với KETQUA.NET - Chuyên trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Bookmark and Share
Logo ketqua.net, logo ket qua xo so
138.com

Biên độ ngày:    Khoảng ngày muốn xem:

Chọn tỉnh:

Dữ liệu kết quả từ 01/01/2002 đến nay.

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24/05/20153 lần2 lần3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần3 lần5 lần4 lần
23/05/20152 lần5 lần3 lần1 lần6 lần2 lần5 lần1 lần1 lần1 lần
22/05/20150 lần4 lần5 lần1 lần3 lần1 lần0 lần6 lần5 lần2 lần
21/05/20152 lần1 lần4 lần2 lần4 lần3 lần0 lần3 lần4 lần4 lần
20/05/20153 lần4 lần2 lần0 lần3 lần3 lần3 lần5 lần2 lần2 lần
19/05/20151 lần6 lần4 lần0 lần3 lần1 lần4 lần3 lần3 lần2 lần
18/05/20156 lần2 lần3 lần6 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần
17/05/20152 lần5 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần5 lần2 lần2 lần
16/05/20151 lần2 lần3 lần2 lần7 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
15/05/20155 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần1 lần
14/05/20153 lần2 lần0 lần6 lần3 lần2 lần3 lần1 lần4 lần3 lần
13/05/20155 lần6 lần0 lần4 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
12/05/20150 lần4 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần4 lần3 lần3 lần
11/05/20152 lần4 lần3 lần0 lần6 lần4 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
10/05/20152 lần3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần4 lần8 lần
09/05/20153 lần3 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần4 lần1 lần7 lần
08/05/20153 lần3 lần4 lần1 lần4 lần1 lần1 lần3 lần3 lần4 lần
07/05/20154 lần3 lần4 lần2 lần6 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần
06/05/20153 lần0 lần1 lần4 lần1 lần4 lần2 lần5 lần2 lần5 lần
05/05/20153 lần6 lần2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
Tổng53 lần67 lần51 lần44 lần67 lần47 lần40 lần57 lần54 lần60 lần

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24/05/20152 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần4 lần3 lần4 lần
23/05/20154 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần4 lần
22/05/20153 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần5 lần2 lần2 lần1 lần
21/05/20155 lần3 lần0 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần5 lần3 lần
20/05/20153 lần7 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
19/05/20155 lần0 lần4 lần3 lần2 lần5 lần0 lần4 lần3 lần1 lần
18/05/20154 lần4 lần3 lần4 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần
17/05/20155 lần2 lần5 lần2 lần0 lần2 lần2 lần6 lần2 lần1 lần
16/05/20151 lần5 lần2 lần1 lần3 lần4 lần3 lần2 lần5 lần1 lần
15/05/20152 lần2 lần3 lần5 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần
14/05/20151 lần0 lần1 lần7 lần3 lần5 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
13/05/20156 lần2 lần2 lần2 lần5 lần1 lần2 lần3 lần4 lần0 lần
12/05/20153 lần2 lần3 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
11/05/20155 lần7 lần1 lần1 lần6 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
10/05/20152 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần6 lần7 lần
09/05/20155 lần2 lần5 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần0 lần2 lần
08/05/20154 lần3 lần1 lần6 lần1 lần6 lần3 lần1 lần2 lần0 lần
07/05/20152 lần3 lần1 lần5 lần3 lần4 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
06/05/20154 lần3 lần1 lần4 lần2 lần3 lần1 lần2 lần6 lần1 lần
05/05/20151 lần4 lần2 lần1 lần4 lần4 lần1 lần2 lần5 lần3 lần
Tổng67 lần60 lần44 lần59 lần55 lần59 lần47 lần46 lần58 lần45 lần