Chào mừng bạn đến với KETQUA.NET - Chuyên trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Bookmark and Share
Logo ketqua.net, logo ket qua xo so
Cho thuê quảng cáo

Biên độ ngày:    Khoảng ngày muốn xem:

Chọn tỉnh:

Dữ liệu kết quả từ 01/01/2002 đến nay.

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
27/08/20141 lần4 lần2 lần1 lần7 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
26/08/20146 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần4 lần2 lần
25/08/20143 lần8 lần2 lần0 lần5 lần3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần
24/08/20144 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần4 lần5 lần0 lần
23/08/20144 lần3 lần4 lần3 lần2 lần5 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
22/08/20144 lần3 lần2 lần5 lần1 lần2 lần5 lần2 lần2 lần1 lần
21/08/20140 lần5 lần3 lần3 lần3 lần0 lần4 lần4 lần3 lần2 lần
20/08/20141 lần4 lần2 lần5 lần3 lần2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần
19/08/20141 lần3 lần3 lần3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần8 lần
18/08/20146 lần2 lần1 lần1 lần0 lần1 lần1 lần4 lần5 lần6 lần
17/08/20144 lần4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
16/08/20142 lần4 lần0 lần4 lần3 lần1 lần3 lần4 lần4 lần2 lần
15/08/20140 lần2 lần1 lần3 lần7 lần3 lần4 lần1 lần3 lần3 lần
14/08/20146 lần3 lần0 lần3 lần2 lần3 lần6 lần2 lần0 lần2 lần
13/08/20144 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần4 lần6 lần
12/08/20144 lần2 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần
11/08/20142 lần2 lần1 lần2 lần3 lần6 lần3 lần7 lần1 lần0 lần
10/08/20144 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần5 lần2 lần1 lần
09/08/20142 lần5 lần4 lần3 lần3 lần3 lần0 lần3 lần4 lần0 lần
08/08/20141 lần4 lần2 lần2 lần3 lần6 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
Tổng59 lần64 lần43 lần52 lần60 lần51 lần55 lần59 lần48 lần49 lần

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
27/08/20144 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
26/08/20143 lần4 lần4 lần3 lần1 lần7 lần3 lần1 lần0 lần1 lần
25/08/20143 lần1 lần3 lần4 lần3 lần2 lần1 lần7 lần2 lần1 lần
24/08/20145 lần0 lần5 lần1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần5 lần2 lần
23/08/20144 lần1 lần4 lần4 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần0 lần
22/08/20143 lần3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần3 lần4 lần3 lần
21/08/20140 lần1 lần3 lần4 lần6 lần3 lần0 lần2 lần0 lần8 lần
20/08/20144 lần1 lần2 lần0 lần4 lần5 lần3 lần3 lần2 lần3 lần
19/08/20143 lần1 lần3 lần3 lần5 lần4 lần1 lần5 lần2 lần0 lần
18/08/20144 lần4 lần0 lần0 lần5 lần1 lần1 lần1 lần5 lần6 lần
17/08/20142 lần3 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần4 lần
16/08/20142 lần3 lần4 lần2 lần2 lần1 lần4 lần3 lần3 lần3 lần
15/08/20143 lần3 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
14/08/20143 lần1 lần5 lần2 lần5 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
13/08/20142 lần1 lần5 lần2 lần2 lần2 lần2 lần5 lần3 lần3 lần
12/08/20144 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần5 lần3 lần4 lần
11/08/20143 lần5 lần3 lần0 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần
10/08/20142 lần6 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
09/08/20143 lần2 lần1 lần4 lần4 lần2 lần2 lần3 lần5 lần1 lần
08/08/20142 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần5 lần
Tổng59 lần45 lần63 lần48 lần63 lần55 lần43 lần57 lần52 lần55 lần
quang cao