Chào mừng bạn đến với KETQUA.NET - Chuyên trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Bookmark and Share
Logo ketqua.net, logo ket qua xo so
138.net

Biên độ ngày:    Khoảng ngày muốn xem:

Chọn tỉnh:

Dữ liệu kết quả từ 01/01/2002 đến nay.

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26/11/20152 lần2 lần1 lần6 lần0 lần0 lần1 lần6 lần5 lần4 lần
25/11/20154 lần0 lần3 lần5 lần1 lần3 lần3 lần4 lần2 lần2 lần
24/11/20150 lần3 lần5 lần2 lần3 lần0 lần4 lần2 lần5 lần3 lần
23/11/20151 lần3 lần3 lần4 lần2 lần1 lần0 lần2 lần4 lần7 lần
22/11/20151 lần4 lần4 lần5 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần0 lần
21/11/20154 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần4 lần4 lần3 lần3 lần
20/11/20152 lần6 lần4 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
19/11/20155 lần1 lần3 lần5 lần1 lần4 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
18/11/20152 lần4 lần2 lần6 lần3 lần1 lần5 lần1 lần3 lần0 lần
17/11/20154 lần2 lần1 lần6 lần1 lần4 lần1 lần3 lần2 lần3 lần
16/11/20151 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần5 lần5 lần
15/11/20152 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần5 lần3 lần
14/11/20152 lần2 lần0 lần3 lần4 lần5 lần3 lần1 lần3 lần4 lần
13/11/20151 lần8 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần3 lần
12/11/20153 lần5 lần4 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần0 lần3 lần
11/11/20154 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần4 lần
10/11/20151 lần1 lần3 lần3 lần2 lần6 lần2 lần1 lần5 lần3 lần
09/11/20153 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần6 lần3 lần1 lần
08/11/20153 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần0 lần3 lần4 lần5 lần
07/11/20151 lần6 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần4 lần2 lần
Tổng46 lần67 lần49 lần67 lần40 lần49 lần49 lần52 lần62 lần59 lần

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26/11/20156 lần3 lần4 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần
25/11/20152 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần5 lần5 lần4 lần1 lần
24/11/20154 lần5 lần2 lần2 lần3 lần1 lần0 lần3 lần3 lần4 lần
23/11/20152 lần4 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần6 lần2 lần2 lần
22/11/20152 lần1 lần1 lần2 lần3 lần5 lần4 lần1 lần4 lần4 lần
21/11/20152 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần6 lần1 lần5 lần3 lần
20/11/20153 lần4 lần1 lần5 lần1 lần4 lần1 lần1 lần3 lần4 lần
19/11/20152 lần4 lần5 lần4 lần4 lần0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
18/11/20151 lần3 lần7 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần4 lần2 lần
17/11/20155 lần3 lần2 lần5 lần2 lần4 lần1 lần0 lần3 lần2 lần
16/11/20154 lần1 lần3 lần4 lần2 lần5 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
15/11/20153 lần4 lần6 lần1 lần1 lần3 lần2 lần5 lần1 lần1 lần
14/11/20152 lần2 lần3 lần2 lần3 lần4 lần2 lần6 lần1 lần2 lần
13/11/20155 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần4 lần
12/11/20151 lần0 lần4 lần3 lần2 lần4 lần1 lần4 lần3 lần5 lần
11/11/20151 lần4 lần5 lần2 lần3 lần4 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
10/11/20151 lần6 lần0 lần3 lần2 lần5 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
09/11/20153 lần2 lần5 lần2 lần2 lần2 lần2 lần5 lần2 lần2 lần
08/11/20151 lần5 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần5 lần2 lần2 lần
07/11/20154 lần2 lần5 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
Tổng54 lần58 lần64 lần52 lần46 lần60 lần52 lần57 lần48 lần49 lần
quang cao