Chào mừng bạn đến với KETQUA.NET - Chuyên trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Bookmark and Share
Logo ketqua.net, logo ket qua xo so
138.net

Biên độ ngày:    Khoảng ngày muốn xem:

Chọn tỉnh:

Dữ liệu kết quả từ 01/01/2002 đến nay.

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
05/07/20152 lần4 lần7 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
04/07/20153 lần2 lần4 lần3 lần4 lần4 lần2 lần0 lần2 lần3 lần
03/07/20153 lần0 lần5 lần6 lần2 lần3 lần6 lần0 lần1 lần1 lần
02/07/20153 lần5 lần4 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
01/07/20154 lần3 lần3 lần3 lần0 lần3 lần5 lần4 lần2 lần0 lần
30/06/20153 lần6 lần5 lần2 lần3 lần0 lần3 lần2 lần0 lần3 lần
29/06/20151 lần0 lần4 lần4 lần3 lần1 lần1 lần4 lần4 lần5 lần
28/06/20156 lần0 lần5 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
27/06/20153 lần4 lần5 lần5 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
26/06/20154 lần3 lần5 lần1 lần4 lần2 lần0 lần3 lần3 lần2 lần
25/06/20152 lần4 lần0 lần1 lần5 lần2 lần2 lần3 lần3 lần5 lần
24/06/20151 lần2 lần2 lần4 lần2 lần4 lần2 lần5 lần1 lần4 lần
23/06/20151 lần2 lần2 lần4 lần3 lần1 lần5 lần3 lần3 lần3 lần
22/06/20153 lần0 lần4 lần1 lần7 lần1 lần5 lần1 lần2 lần3 lần
21/06/20153 lần3 lần1 lần5 lần1 lần5 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
20/06/20152 lần1 lần2 lần4 lần3 lần6 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
19/06/20154 lần3 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần3 lần
18/06/20154 lần3 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần3 lần3 lần5 lần
17/06/20153 lần1 lần1 lần4 lần4 lần4 lần2 lần1 lần3 lần4 lần
16/06/20153 lần3 lần3 lần5 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
Tổng58 lần49 lần67 lần63 lần52 lần47 lần55 lần48 lần47 lần54 lần

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
05/07/20150 lần3 lần6 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần5 lần
04/07/20153 lần7 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần4 lần
03/07/20151 lần5 lần5 lần4 lần5 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
02/07/20152 lần2 lần0 lần2 lần7 lần2 lần3 lần4 lần1 lần4 lần
01/07/20154 lần1 lần7 lần2 lần1 lần5 lần4 lần1 lần0 lần2 lần
30/06/20154 lần1 lần1 lần3 lần5 lần2 lần6 lần0 lần1 lần4 lần
29/06/20151 lần4 lần3 lần3 lần1 lần4 lần2 lần4 lần2 lần3 lần
28/06/20155 lần0 lần6 lần2 lần1 lần6 lần1 lần4 lần2 lần0 lần
27/06/20152 lần5 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần5 lần2 lần0 lần
26/06/20153 lần4 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần5 lần
25/06/20153 lần4 lần0 lần6 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần5 lần
24/06/20153 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần4 lần4 lần
23/06/20152 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần2 lần4 lần4 lần2 lần
22/06/20155 lần4 lần6 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần
21/06/20151 lần3 lần4 lần3 lần3 lần2 lần6 lần1 lần0 lần4 lần
20/06/20150 lần5 lần5 lần3 lần2 lần2 lần5 lần1 lần2 lần2 lần
19/06/20157 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần4 lần2 lần3 lần4 lần
18/06/20154 lần6 lần1 lần4 lần0 lần2 lần1 lần4 lần3 lần2 lần
17/06/20152 lần3 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần3 lần3 lần4 lần
16/06/20151 lần2 lần4 lần0 lần2 lần6 lần6 lần3 lần0 lần3 lần
Tổng53 lần65 lần63 lần53 lần47 lần54 lần59 lần47 lần37 lần62 lần
quang cao