Chào mừng bạn đến với KETQUA.NET - Chuyên trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Bookmark and Share
Logo ketqua.net, logo ket qua xo so
Cho thuê quảng cáo

Biên độ ngày:    Khoảng ngày muốn xem:

Chọn tỉnh:

Dữ liệu kết quả từ 01/01/2002 đến nay.

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
15/09/20147 lần2 lần1 lần3 lần5 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
14/09/20141 lần0 lần2 lần7 lần5 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
13/09/20143 lần3 lần1 lần2 lần4 lần4 lần2 lần1 lần6 lần1 lần
12/09/20143 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần5 lần2 lần5 lần
11/09/20144 lần1 lần3 lần2 lần4 lần0 lần2 lần5 lần3 lần3 lần
10/09/20142 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần5 lần3 lần2 lần2 lần
09/09/20144 lần1 lần3 lần5 lần2 lần2 lần4 lần3 lần0 lần3 lần
08/09/20140 lần3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần5 lần4 lần2 lần2 lần
07/09/20141 lần1 lần2 lần5 lần5 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
06/09/20141 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần6 lần4 lần4 lần
05/09/20142 lần0 lần1 lần4 lần6 lần2 lần4 lần5 lần0 lần3 lần
04/09/20142 lần3 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần4 lần1 lần3 lần
03/09/20141 lần5 lần3 lần4 lần3 lần5 lần2 lần0 lần0 lần4 lần
02/09/20143 lần3 lần4 lần3 lần2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
01/09/20143 lần4 lần2 lần2 lần3 lần4 lần0 lần2 lần3 lần4 lần
31/08/20143 lần3 lần0 lần4 lần2 lần2 lần6 lần1 lần2 lần4 lần
30/08/20142 lần1 lần3 lần1 lần5 lần5 lần2 lần4 lần1 lần3 lần
29/08/20142 lần4 lần3 lần1 lần5 lần1 lần3 lần7 lần1 lần0 lần
28/08/20144 lần6 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
27/08/20141 lần4 lần2 lần1 lần7 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
Tổng49 lần49 lần49 lần56 lần73 lần57 lần56 lần60 lần37 lần54 lần

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
15/09/20141 lần1 lần3 lần5 lần8 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
14/09/20147 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần5 lần3 lần2 lần3 lần
13/09/20142 lần2 lần5 lần1 lần6 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
12/09/20145 lần2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần
11/09/20142 lần1 lần3 lần3 lần2 lần5 lần5 lần2 lần3 lần1 lần
10/09/20144 lần2 lần6 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
09/09/20143 lần2 lần3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần3 lần2 lần5 lần
08/09/20142 lần8 lần2 lần2 lần1 lần2 lần5 lần0 lần2 lần3 lần
07/09/20144 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần6 lần3 lần
06/09/20142 lần1 lần2 lần1 lần3 lần4 lần3 lần2 lần5 lần4 lần
05/09/20143 lần4 lần0 lần2 lần3 lần2 lần7 lần2 lần3 lần1 lần
04/09/20143 lần2 lần4 lần2 lần6 lần1 lần0 lần3 lần2 lần4 lần
03/09/20143 lần4 lần5 lần2 lần4 lần0 lần0 lần1 lần2 lần6 lần
02/09/20141 lần3 lần5 lần1 lần0 lần5 lần2 lần3 lần5 lần2 lần
01/09/20142 lần4 lần2 lần2 lần1 lần4 lần4 lần2 lần3 lần3 lần
31/08/20146 lần3 lần2 lần0 lần5 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
30/08/20142 lần3 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần7 lần3 lần
29/08/20144 lần3 lần2 lần5 lần1 lần1 lần3 lần1 lần4 lần3 lần
28/08/20145 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần5 lần6 lần
27/08/20144 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
Tổng65 lần50 lần59 lần41 lần58 lần46 lần55 lần44 lần62 lần60 lần