Chào mừng bạn đến với KETQUA.NET - Chuyên trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Bookmark and Share
Logo ketqua.net, logo ket qua xo so
Xem phim online
dang ky VIP

Biên độ ngày:    Khoảng ngày muốn xem:

Chọn tỉnh:

Dữ liệu kết quả từ 01/01/2002 đến nay.

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
23/07/20144 lần0 lần2 lần1 lần5 lần4 lần3 lần3 lần3 lần2 lần
22/07/20142 lần5 lần4 lần2 lần2 lần2 lần0 lần4 lần3 lần3 lần
21/07/20142 lần2 lần0 lần2 lần3 lần5 lần5 lần4 lần3 lần1 lần
20/07/20143 lần4 lần3 lần1 lần5 lần2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần
19/07/20141 lần3 lần1 lần7 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần
18/07/20143 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần6 lần2 lần3 lần2 lần
17/07/20143 lần2 lần1 lần4 lần0 lần2 lần8 lần4 lần3 lần0 lần
16/07/20145 lần2 lần2 lần6 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
15/07/20141 lần2 lần4 lần1 lần5 lần2 lần2 lần4 lần2 lần4 lần
14/07/20144 lần2 lần3 lần5 lần3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần
13/07/20144 lần1 lần1 lần5 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
12/07/20143 lần4 lần0 lần0 lần7 lần1 lần3 lần2 lần3 lần4 lần
11/07/20143 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần8 lần4 lần0 lần1 lần
10/07/20143 lần5 lần1 lần2 lần0 lần8 lần4 lần2 lần2 lần0 lần
09/07/20141 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần5 lần
08/07/20142 lần0 lần1 lần6 lần3 lần3 lần1 lần5 lần4 lần2 lần
07/07/20146 lần1 lần3 lần1 lần2 lần5 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
06/07/20142 lần3 lần4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần4 lần2 lần6 lần
05/07/20141 lần2 lần4 lần6 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
04/07/20141 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần8 lần3 lần
Tổng54 lần46 lần45 lần57 lần59 lần56 lần62 lần55 lần57 lần49 lần

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
23/07/20144 lần5 lần0 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần4 lần
22/07/20144 lần2 lần4 lần2 lần4 lần3 lần4 lần1 lần2 lần1 lần
21/07/20142 lần1 lần7 lần2 lần0 lần3 lần5 lần3 lần3 lần1 lần
20/07/20142 lần4 lần2 lần1 lần4 lần1 lần3 lần5 lần2 lần3 lần
19/07/20143 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần4 lần3 lần2 lần
18/07/20146 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần
17/07/20145 lần5 lần1 lần4 lần0 lần2 lần3 lần0 lần2 lần5 lần
16/07/20144 lần6 lần0 lần3 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
15/07/20144 lần2 lần2 lần3 lần4 lần3 lần2 lần1 lần1 lần5 lần
14/07/20144 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần
13/07/20143 lần3 lần4 lần7 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
12/07/20146 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần5 lần3 lần1 lần1 lần
11/07/20144 lần2 lần1 lần0 lần2 lần5 lần0 lần4 lần6 lần3 lần
10/07/20145 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần4 lần
09/07/20142 lần3 lần4 lần1 lần6 lần0 lần4 lần2 lần2 lần3 lần
08/07/20141 lần4 lần2 lần2 lần6 lần3 lần3 lần4 lần2 lần0 lần
07/07/20147 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần0 lần5 lần
06/07/20143 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần4 lần3 lần4 lần5 lần
05/07/20143 lần3 lần3 lần3 lần4 lần5 lần0 lần0 lần4 lần2 lần
04/07/20144 lần3 lần3 lần5 lần4 lần1 lần1 lần2 lần4 lần0 lần
Tổng76 lần60 lần49 lần49 lần56 lần49 lần53 lần51 lần46 lần51 lần