Chào mừng bạn đến với KETQUA.NET - Chuyên trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Bookmark and Share
Logo ketqua.net, logo ket qua xo so
Cho thuê quảng cáo

Biên độ ngày:    Khoảng ngày muốn xem:

Chọn tỉnh:

Dữ liệu kết quả từ 01/01/2002 đến nay.

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
28/02/20154 lần1 lần3 lần2 lần1 lần4 lần2 lần6 lần0 lần4 lần
27/02/20155 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần5 lần3 lần
26/02/20152 lần2 lần2 lần3 lần0 lần6 lần4 lần0 lần3 lần5 lần
25/02/20152 lần3 lần5 lần2 lần1 lần2 lần4 lần6 lần2 lần0 lần
24/02/20152 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần5 lần6 lần
23/02/20154 lần3 lần4 lần3 lần0 lần6 lần3 lần2 lần2 lần0 lần
22/02/20152 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần7 lần
17/02/20153 lần4 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần4 lần
16/02/20157 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần4 lần1 lần
15/02/20152 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần5 lần3 lần2 lần
14/02/20150 lần2 lần4 lần1 lần6 lần3 lần1 lần4 lần6 lần0 lần
13/02/20151 lần5 lần4 lần3 lần2 lần3 lần1 lần5 lần3 lần0 lần
12/02/20151 lần3 lần1 lần2 lần6 lần2 lần7 lần3 lần2 lần0 lần
11/02/20153 lần4 lần1 lần3 lần2 lần2 lần5 lần2 lần3 lần2 lần
10/02/20152 lần5 lần1 lần5 lần1 lần3 lần1 lần6 lần2 lần1 lần
09/02/20154 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần
08/02/20154 lần3 lần3 lần2 lần0 lần3 lần0 lần3 lần1 lần8 lần
07/02/20152 lần0 lần1 lần3 lần4 lần3 lần4 lần2 lần3 lần5 lần
06/02/20150 lần4 lần1 lần6 lần2 lần4 lần1 lần5 lần2 lần2 lần
05/02/20152 lần4 lần6 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần4 lần
Tổng52 lần60 lần50 lần55 lần41 lần59 lần48 lần64 lần56 lần55 lần

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
28/02/20152 lần0 lần3 lần2 lần3 lần4 lần5 lần3 lần2 lần3 lần
27/02/20153 lần2 lần3 lần2 lần2 lần7 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
26/02/20151 lần3 lần1 lần0 lần5 lần4 lần3 lần4 lần2 lần4 lần
25/02/20150 lần0 lần7 lần2 lần3 lần1 lần2 lần7 lần2 lần3 lần
24/02/20150 lần4 lần5 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần3 lần
23/02/20150 lần3 lần4 lần0 lần4 lần4 lần6 lần2 lần2 lần2 lần
22/02/20154 lần5 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
17/02/20152 lần4 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần4 lần2 lần4 lần
16/02/20152 lần4 lần2 lần5 lần2 lần1 lần2 lần0 lần6 lần3 lần
15/02/20151 lần3 lần4 lần2 lần3 lần5 lần2 lần3 lần1 lần3 lần
14/02/20154 lần3 lần1 lần4 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
13/02/20151 lần2 lần0 lần3 lần6 lần2 lần5 lần5 lần3 lần0 lần
12/02/20155 lần1 lần1 lần5 lần1 lần3 lần4 lần2 lần3 lần2 lần
11/02/20153 lần3 lần2 lần0 lần5 lần3 lần1 lần4 lần4 lần2 lần
10/02/20151 lần3 lần3 lần3 lần5 lần2 lần2 lần1 lần2 lần5 lần
09/02/20151 lần4 lần2 lần5 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
08/02/20152 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần5 lần1 lần5 lần
07/02/20153 lần2 lần0 lần4 lần4 lần2 lần4 lần5 lần1 lần2 lần
06/02/20151 lần5 lần4 lần3 lần0 lần6 lần1 lần1 lần3 lần3 lần
05/02/20152 lần1 lần2 lần0 lần3 lần3 lần5 lần3 lần5 lần3 lần
Tổng38 lần55 lần52 lần51 lần59 lần59 lần60 lần61 lần49 lần56 lần