Chào mừng bạn đến với KETQUA.NET - Chuyên trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Bookmark and Share
Logo ketqua.net, logo ket qua xo so
138.net

Biên độ ngày:    Khoảng ngày muốn xem:

Chọn tỉnh:

Dữ liệu kết quả từ 01/01/2002 đến nay.

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
29/07/20152 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần6 lần3 lần2 lần2 lần
28/07/20155 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần9 lần2 lần1 lần
27/07/20155 lần2 lần2 lần4 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
26/07/20153 lần3 lần1 lần3 lần1 lần4 lần3 lần2 lần2 lần5 lần
25/07/20153 lần2 lần4 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần4 lần
24/07/20150 lần1 lần4 lần1 lần3 lần4 lần5 lần2 lần5 lần2 lần
23/07/20152 lần7 lần2 lần3 lần6 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
22/07/20153 lần1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần3 lần8 lần3 lần
21/07/20153 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần4 lần3 lần0 lần5 lần
20/07/20152 lần1 lần3 lần1 lần6 lần5 lần2 lần1 lần2 lần4 lần
19/07/20153 lần2 lần1 lần5 lần5 lần1 lần0 lần5 lần2 lần3 lần
18/07/20153 lần2 lần3 lần1 lần5 lần6 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
17/07/20154 lần1 lần6 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần
16/07/20154 lần5 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần
15/07/20151 lần1 lần4 lần1 lần4 lần4 lần5 lần3 lần1 lần3 lần
14/07/20154 lần3 lần1 lần4 lần4 lần2 lần4 lần2 lần3 lần0 lần
13/07/20152 lần3 lần2 lần6 lần3 lần0 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
12/07/20150 lần5 lần3 lần3 lần2 lần1 lần4 lần7 lần0 lần2 lần
11/07/20154 lần4 lần2 lần5 lần2 lần1 lần5 lần2 lần1 lần1 lần
10/07/20154 lần8 lần4 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần4 lần0 lần
Tổng57 lần55 lần52 lần58 lần61 lần44 lần59 lần59 lần47 lần48 lần

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
29/07/20152 lần1 lần5 lần3 lần4 lần3 lần4 lần2 lần2 lần1 lần
28/07/20151 lần3 lần1 lần4 lần0 lần9 lần2 lần2 lần1 lần4 lần
27/07/20156 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần6 lần
26/07/20156 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
25/07/20153 lần3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần4 lần4 lần3 lần1 lần
24/07/20151 lần5 lần4 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần3 lần4 lần
23/07/20153 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần5 lần3 lần
22/07/20152 lần1 lần3 lần5 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần4 lần
21/07/20153 lần1 lần4 lần3 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần5 lần
20/07/20153 lần1 lần1 lần4 lần3 lần2 lần3 lần5 lần1 lần4 lần
19/07/20152 lần3 lần3 lần3 lần0 lần5 lần4 lần4 lần0 lần3 lần
18/07/20154 lần2 lần1 lần5 lần1 lần1 lần0 lần2 lần3 lần8 lần
17/07/20152 lần4 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần4 lần2 lần5 lần
16/07/20153 lần1 lần3 lần1 lần6 lần4 lần2 lần5 lần2 lần0 lần
15/07/20152 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần5 lần3 lần6 lần2 lần
14/07/20154 lần4 lần2 lần4 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
13/07/20155 lần5 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
12/07/20151 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần5 lần2 lần
11/07/20156 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần6 lần3 lần
10/07/20150 lần3 lần2 lần4 lần4 lần2 lần2 lần3 lần2 lần5 lần
Tổng59 lần53 lần50 lần60 lần45 lần56 lần52 lần51 lần50 lần64 lần
quang cao