Chào mừng bạn đến với KETQUA.NET - Chuyên trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Bookmark and Share
Logo ketqua.net, logo ket qua xo so
Cho thuê quảng cáo

Biên độ ngày:    Khoảng ngày muốn xem:

Chọn tỉnh:

Dữ liệu kết quả từ 01/01/2002 đến nay.

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
19/12/20143 lần4 lần2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần6 lần0 lần6 lần
18/12/20145 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần4 lần3 lần1 lần
17/12/20142 lần5 lần2 lần5 lần0 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần
16/12/20143 lần3 lần0 lần5 lần1 lần3 lần2 lần2 lần5 lần3 lần
15/12/20141 lần4 lần1 lần4 lần1 lần5 lần3 lần4 lần2 lần2 lần
14/12/20143 lần3 lần1 lần2 lần3 lần5 lần2 lần4 lần2 lần2 lần
13/12/20143 lần2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
12/12/20144 lần2 lần5 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần5 lần
11/12/20146 lần1 lần2 lần3 lần2 lần5 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
10/12/20144 lần3 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần6 lần3 lần
09/12/20143 lần0 lần1 lần6 lần5 lần4 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
08/12/20142 lần3 lần9 lần1 lần2 lần2 lần0 lần4 lần1 lần3 lần
07/12/20141 lần3 lần2 lần1 lần6 lần2 lần2 lần5 lần3 lần2 lần
06/12/20144 lần1 lần4 lần3 lần4 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần
05/12/20147 lần0 lần0 lần2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần7 lần3 lần
04/12/20143 lần0 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần4 lần5 lần1 lần
03/12/20145 lần4 lần5 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
02/12/20143 lần0 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần4 lần3 lần4 lần
01/12/20143 lần3 lần6 lần3 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
30/11/20144 lần2 lần4 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần4 lần1 lần
Tổng69 lần46 lần53 lần57 lần47 lần59 lần39 lần62 lần55 lần53 lần

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
19/12/20143 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
18/12/20143 lần2 lần1 lần3 lần4 lần1 lần2 lần6 lần1 lần4 lần
17/12/20142 lần5 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần
16/12/20145 lần3 lần2 lần4 lần2 lần5 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
15/12/20142 lần1 lần3 lần3 lần5 lần3 lần1 lần4 lần3 lần2 lần
14/12/20143 lần5 lần3 lần0 lần5 lần2 lần5 lần2 lần2 lần0 lần
13/12/20144 lần0 lần5 lần3 lần3 lần5 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
12/12/20142 lần3 lần4 lần3 lần2 lần7 lần2 lần3 lần0 lần1 lần
11/12/20143 lần6 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
10/12/20144 lần0 lần5 lần0 lần4 lần3 lần4 lần0 lần4 lần3 lần
09/12/20144 lần2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần4 lần5 lần
08/12/20140 lần3 lần1 lần3 lần1 lần7 lần2 lần5 lần3 lần2 lần
07/12/20142 lần3 lần5 lần1 lần3 lần5 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
06/12/20142 lần3 lần5 lần3 lần0 lần3 lần2 lần2 lần4 lần3 lần
05/12/20142 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần4 lần4 lần3 lần
04/12/20143 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần4 lần2 lần2 lần4 lần
03/12/20141 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần5 lần4 lần
02/12/20144 lần3 lần3 lần7 lần1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần2 lần
01/12/20145 lần4 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần6 lần0 lần2 lần
30/11/20140 lần5 lần3 lần4 lần4 lần5 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
Tổng54 lần59 lần62 lần49 lần51 lần65 lần46 lần55 lần49 lần50 lần
quang cao