THỐNG KÊ QUAN TRỌNGHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).


Thống kê quan trọng Truyền Thống trong 30 lần quay số

27 bộ số xuất hiện nhiều lần nhất

Bộ sốSố ngày chưa vềNgày về gần nhấtTổng số lần về
13205-05-201616
06928-04-201615
23205-05-201613
09829-04-201612
14106-05-201612
17205-05-201612
31829-04-201612
34205-05-201612
52106-05-201612
93106-05-201612
97106-05-201612
28403-05-201611
29304-05-201611
30502-05-201611
37106-05-201611
40106-05-201611
41106-05-201611
42106-05-201611
69304-05-201611
75205-05-201611
80601-05-201611
86205-05-201611
88304-05-201611
01403-05-201610
11205-05-201610
18304-05-201610
47106-05-201610

10 bộ số xuất hiện ít nhất

Bộ sốSố ngày không vềNgày về gần nhấtTổng số lần về
74Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
221720-04-20161
00403-05-20163
35730-04-20163
08502-05-20164
38304-05-20164
63106-05-20164
67205-05-20164
70502-05-20164
901225-04-20164

Những bộ số không xuất hiện trong vòng 10 lần trở lên

Bộ sốSố lần quay không vềNgày về gần nhấtTổng số lần về
221620-04-20161
821323-04-20166
571224-04-20165
611125-04-20165
901125-04-20164
241026-04-20168
481026-04-20165

Những bộ số xuất hiện liên tiếp

Bộ sốSố ngày về liên tiếpNgày về gần nhấtTổng số lần về trong 30 lần quay
49503-05-201610
06428-04-201615
17405-05-201612
40406-05-201611
42406-05-201611
77406-05-20169
05305-05-20168
09329-04-201612
11305-05-201610
13305-05-201616
15304-05-20168
18304-05-201610
21304-05-20167
46303-05-20169
54302-05-20169
55302-05-20169
56306-05-20168
64301-05-201610
71305-05-20168
76305-05-201610
87305-05-201610

Những bộ số xuất hiện liên tiếp

Bộ sốSố ngày về liên tiếpNgày về gần nhấtTổng số lần về trong 30 lượt quay
40406-05-201611
77306-05-20169
16206-05-20169
58206-05-20169
72206-05-20168
Bình luận thêm