THỐNG KÊ TẦN SỐ NHỊP LOTO
Thống kê tần số nhịp Truyền Thống bộ số 23

NgàyThứSố lần vềVề ở giảiSố nhịp xuất hiện
27-02-2017Thứ hai1G0-1; 1
26-02-2017Chủ nhật1G0-1; 5
21-02-2017Thứ ba1G2-1; 1
20-02-2017Thứ hai1G5-5; 2
18-02-2017Thứ bảy1G3-6; 4
14-02-2017Thứ ba1G2-2; 1
13-02-2017Thứ hai1G7-1; 5
08-02-2017Thứ tư1G5-2; 4
04-02-2017Thứ bảy1G1-1; 2
02-02-2017Thứ năm1G3-5; 2
31-01-2017Thứ ba2G2-2; G5-4;
Tổng số lần về:12 lần