TẦN SUẤT BỘ SỐHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).


Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
08136 ngày (27.20%)156 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
73136 ngày (27.20%)150 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.29%)
33135 ngày (27.00%)158 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (117.04%)
52135 ngày (27.00%)153 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
04134 ngày (26.80%)144 lần ( 1.1%) 1.07 lần/ngày (107.46%)
06132 ngày (26.40%)150 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
55132 ngày (26.40%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.39%)
12131 ngày (26.20%)148 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
16131 ngày (26.20%)148 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
62131 ngày (26.20%)162 lần ( 1.2%) 1.24 lần/ngày (123.66%)
80131 ngày (26.20%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.50%)
87131 ngày (26.20%)144 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
05130 ngày (26.00%)147 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
00129 ngày (25.80%)143 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
01129 ngày (25.80%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.63%)
23129 ngày (25.80%)143 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
64129 ngày (25.80%)148 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
82129 ngày (25.80%)140 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.53%)
03128 ngày (25.60%)147 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.84%)
32128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
91128 ngày (25.60%)152 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.75%)
10127 ngày (25.40%)138 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.66%)
17127 ngày (25.40%)158 lần ( 1.2%) 1.24 lần/ngày (124.41%)
29127 ngày (25.40%)145 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
49127 ngày (25.40%)147 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
69127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
26126 ngày (25.20%)146 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
71126 ngày (25.20%)149 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.25%)
84126 ngày (25.20%)137 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.73%)
89126 ngày (25.20%)142 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
19125 ngày (25.00%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.40%)
22125 ngày (25.00%)144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
39125 ngày (25.00%)144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
40125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
07124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
09124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
27124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
75124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
85124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
30123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
37123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
41123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
79123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
38122 ngày (24.40%)130 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (106.56%)
57122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
96122 ngày (24.40%)133 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
46121 ngày (24.20%)134 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
60121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
94121 ngày (24.20%)133 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
44120 ngày (24.00%)129 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.50%)
47120 ngày (24.00%)132 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
65120 ngày (24.00%)130 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
76120 ngày (24.00%)139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
77120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
14119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
20119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
88119 ngày (23.80%)129 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
90119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
31118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
45118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
81118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
92118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
93118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
35117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
56117 ngày (23.40%)128 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
13116 ngày (23.20%)136 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
28116 ngày (23.20%)125 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.76%)
43115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
61115 ngày (23.00%)136 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.26%)
68115 ngày (23.00%)125 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
72115 ngày (23.00%)125 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
25114 ngày (22.80%)126 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
42114 ngày (22.80%)124 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
53114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
70114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
95114 ngày (22.80%)135 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
50113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
78113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
34112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
58112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
86112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
98112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
02111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
15110 ngày (22.00%)122 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
24110 ngày (22.00%)122 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
66110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
18109 ngày (21.80%)118 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
54109 ngày (21.80%)121 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
67108 ngày (21.60%)119 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
83108 ngày (21.60%)127 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.59%)
11107 ngày (21.40%)117 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.35%)
36106 ngày (21.20%)121 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
74105 ngày (21.00%)115 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
97105 ngày (21.00%)121 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.24%)
51104 ngày (20.80%)121 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.35%)
59104 ngày (20.80%)123 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.27%)
21101 ngày (20.20%)115 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.86%)
9999 ngày (19.80%)115 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.16%)
6395 ngày (19.00%)105 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
4891 ngày (18.20%)104 lần ( 0.8%) 1.14 lần/ngày (114.29%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm