Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

nhà cái xổ số trúng thưởng
đặt cược trúng thưởng xổ số
đặt cược trúng thưởng

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
41140 ngày (28.00%)155 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
87138 ngày (27.60%)151 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.42%)
82135 ngày (27.00%)151 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.85%)
73134 ngày (26.80%)147 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.70%)
12133 ngày (26.60%)146 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.77%)
06132 ngày (26.40%)155 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.42%)
19132 ngày (26.40%)158 lần ( 1.2%) 1.20 lần/ngày (119.70%)
03131 ngày (26.20%)145 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.69%)
38130 ngày (26.00%)140 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
75130 ngày (26.00%)140 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
81130 ngày (26.00%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
33129 ngày (25.80%)146 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
37129 ngày (25.80%)147 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.95%)
52129 ngày (25.80%)142 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
91129 ngày (25.80%)147 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.95%)
32128 ngày (25.60%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.41%)
40128 ngày (25.60%)148 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
62128 ngày (25.60%)155 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (121.09%)
93128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
27127 ngày (25.40%)149 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.32%)
55127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
71127 ngày (25.40%)150 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.11%)
08126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
16126 ngày (25.20%)142 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
30126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
44126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
46126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
61126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
04125 ngày (25.00%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.40%)
00124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
15124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
23124 ngày (24.80%)146 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.74%)
29124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
39124 ngày (24.80%)143 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
07123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
43123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
49123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
79123 ngày (24.60%)145 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.89%)
80123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
92123 ngày (24.60%)133 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.13%)
05122 ngày (24.40%)134 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
20122 ngày (24.40%)135 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
54122 ngày (24.40%)134 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
98122 ngày (24.40%)135 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
18121 ngày (24.20%)131 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
45121 ngày (24.20%)134 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
66121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
70121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
76121 ngày (24.20%)141 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
09120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
25120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
58120 ngày (24.00%)131 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
60120 ngày (24.00%)144 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
77120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
84120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
85120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
94120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
96120 ngày (24.00%)126 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.00%)
01119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
10119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
22118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
11117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
26117 ngày (23.40%)140 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (119.66%)
28117 ngày (23.40%)126 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
69117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
13116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
17116 ngày (23.20%)144 lần ( 1.1%) 1.24 lần/ngày (124.14%)
34116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
57116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
31115 ngày (23.00%)126 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
42115 ngày (23.00%)124 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.83%)
83115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
89115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
14114 ngày (22.80%)134 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
21114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
24114 ngày (22.80%)120 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.26%)
35114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
47114 ngày (22.80%)126 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
53114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
72114 ngày (22.80%)126 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
95114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
68113 ngày (22.60%)120 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.19%)
74110 ngày (22.00%)121 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
78110 ngày (22.00%)121 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
86110 ngày (22.00%)121 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
97110 ngày (22.00%)123 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
90109 ngày (21.80%)126 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
02108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
50108 ngày (21.60%)120 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
56108 ngày (21.60%)118 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.26%)
64108 ngày (21.60%)122 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
67108 ngày (21.60%)120 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
88108 ngày (21.60%)121 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
36107 ngày (21.40%)121 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
65107 ngày (21.40%)119 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
51104 ngày (20.80%)116 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
99102 ngày (20.40%)117 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
4897 ngày (19.40%)117 lần ( 0.9%) 1.21 lần/ngày (120.62%)
6397 ngày (19.40%)108 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (111.34%)
5994 ngày (18.80%)110 lần ( 0.8%) 1.17 lần/ngày (117.02%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm

Email: [email protected] Skype: ketqua.net Liên hệ quảng cáo Xổ số Vietlott
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Copyright ketqua.net incorporated 2017
Back to Top