Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
52141 ngày (28.20%)159 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (112.77%)
03136 ngày (27.20%)155 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.97%)
33135 ngày (27.00%)154 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.07%)
19134 ngày (26.80%)155 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.67%)
71134 ngày (26.80%)158 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (117.91%)
41133 ngày (26.60%)146 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.77%)
05132 ngày (26.40%)145 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.85%)
23132 ngày (26.40%)154 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
39132 ngày (26.40%)152 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
27131 ngày (26.20%)154 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.56%)
87131 ngày (26.20%)144 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
04130 ngày (26.00%)142 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.23%)
12130 ngày (26.00%)143 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
29130 ngày (26.00%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
44130 ngày (26.00%)147 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
08129 ngày (25.80%)148 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
40129 ngày (25.80%)151 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.05%)
73129 ngày (25.80%)143 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
32128 ngày (25.60%)146 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
38128 ngày (25.60%)140 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.38%)
62128 ngày (25.60%)154 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.31%)
82128 ngày (25.60%)142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
30127 ngày (25.40%)145 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
81127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
84127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
06126 ngày (25.20%)146 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
07126 ngày (25.20%)142 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
77126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
79126 ngày (25.20%)149 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.25%)
75125 ngày (25.00%)135 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.00%)
80125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
09124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
26124 ngày (24.80%)146 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.74%)
55124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
98123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
01122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
61122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
66122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
91122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
00121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
28121 ngày (24.20%)132 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
37121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
16120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
18120 ngày (24.00%)130 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
20120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
46120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
76120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
92120 ngày (24.00%)132 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
93120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
94120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
10119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
13119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
14119 ngày (23.80%)139 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
31119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
57119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
85119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
89119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
17118 ngày (23.60%)146 lần ( 1.1%) 1.24 lần/ngày (123.73%)
24118 ngày (23.60%)128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.47%)
25118 ngày (23.60%)131 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
45118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
47118 ngày (23.60%)129 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
49118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
70118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
22117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
69117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
15116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
54116 ngày (23.20%)126 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.62%)
58116 ngày (23.20%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
60116 ngày (23.20%)138 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.97%)
65116 ngày (23.20%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
72116 ngày (23.20%)125 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.76%)
42115 ngày (23.00%)124 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.83%)
43115 ngày (23.00%)124 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.83%)
96115 ngày (23.00%)122 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.09%)
34114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
53114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
95114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
11113 ngày (22.60%)124 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
64113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
68113 ngày (22.60%)122 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.96%)
35112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
88112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
50111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
56111 ngày (22.20%)122 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
67111 ngày (22.20%)122 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
86110 ngày (22.00%)122 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
97110 ngày (22.00%)122 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
02109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
74109 ngày (21.80%)118 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
78109 ngày (21.80%)121 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
83109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
21106 ngày (21.20%)121 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
90106 ngày (21.20%)122 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.09%)
36105 ngày (21.00%)120 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
51102 ngày (20.40%)115 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.75%)
99101 ngày (20.20%)115 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.86%)
4897 ngày (19.40%)113 lần ( 0.8%) 1.16 lần/ngày (116.49%)
6397 ngày (19.40%)109 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.37%)
5996 ngày (19.20%)112 lần ( 0.8%) 1.17 lần/ngày (116.67%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm

Email: [email protected] Skype: ketqua.net Liên hệ quảng cáo Xổ số Vietlott
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Copyright ketqua.net incorporated 2017
Back to Top