TẦN SUẤT BỘ SỐHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).


Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
10139 ngày (27.80%)150 lần ( 1.1%) 1.08 lần/ngày (107.91%)
04138 ngày (27.60%)150 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
05137 ngày (27.40%)156 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.87%)
08136 ngày (27.20%)157 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.44%)
00134 ngày (26.80%)149 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.19%)
33134 ngày (26.80%)155 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.67%)
16133 ngày (26.60%)152 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
12132 ngày (26.40%)149 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
03131 ngày (26.20%)149 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.74%)
01130 ngày (26.00%)146 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
52130 ngày (26.00%)147 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
64130 ngày (26.00%)149 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.62%)
73130 ngày (26.00%)144 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
17129 ngày (25.80%)157 lần ( 1.2%) 1.22 lần/ngày (121.71%)
49129 ngày (25.80%)148 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
55129 ngày (25.80%)148 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
71129 ngày (25.80%)155 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.16%)
79129 ngày (25.80%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
32128 ngày (25.60%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
62128 ngày (25.60%)157 lần ( 1.2%) 1.23 lần/ngày (122.66%)
19127 ngày (25.40%)142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
22127 ngày (25.40%)147 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
23127 ngày (25.40%)141 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
26127 ngày (25.40%)148 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
40127 ngày (25.40%)145 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
82127 ngày (25.40%)138 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.66%)
88127 ngày (25.40%)139 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.45%)
06126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
29126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
47126 ngày (25.20%)139 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.32%)
87126 ngày (25.20%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
89126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
37125 ngày (25.00%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.40%)
75125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
80125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
84125 ngày (25.00%)135 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.00%)
94125 ngày (25.00%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
20124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
77124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
09123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
13123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
81123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
07122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
35122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
43122 ngày (24.40%)135 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
45122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
85122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
30121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
38121 ngày (24.20%)131 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
44121 ngày (24.20%)132 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
61121 ngày (24.20%)143 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
91121 ngày (24.20%)146 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (120.66%)
53120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
65120 ngày (24.00%)129 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.50%)
90120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
27119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
31119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
41119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
57119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
56118 ngày (23.60%)129 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
60118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
24117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
39117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
42117 ngày (23.40%)128 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
72117 ngày (23.40%)126 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
78117 ngày (23.40%)128 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
96117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
50116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
69116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
14115 ngày (23.00%)134 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
68115 ngày (23.00%)125 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
93115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
46114 ngày (22.80%)126 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
76114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
86114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
92114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
25112 ngày (22.40%)122 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.93%)
58112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
67112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
70112 ngày (22.40%)130 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
95112 ngày (22.40%)130 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
28110 ngày (22.00%)120 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
66109 ngày (21.80%)120 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
98109 ngày (21.80%)123 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
15108 ngày (21.60%)119 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
36108 ngày (21.60%)122 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
83108 ngày (21.60%)126 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
11107 ngày (21.40%)118 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
54107 ngày (21.40%)122 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
59106 ngày (21.20%)123 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.04%)
97106 ngày (21.20%)123 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.04%)
18105 ngày (21.00%)112 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (106.67%)
34105 ngày (21.00%)119 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
02104 ngày (20.80%)115 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.58%)
74104 ngày (20.80%)112 lần ( 0.8%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
21102 ngày (20.40%)116 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.73%)
51101 ngày (20.20%)118 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.83%)
6398 ngày (19.60%)108 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (110.20%)
9996 ngày (19.20%)109 lần ( 0.8%) 1.14 lần/ngày (113.54%)
4894 ngày (18.80%)108 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (114.89%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm