TẦN SUẤT BỘ SỐHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).


Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
35139 ngày (27.80%)156 lần ( 1.2%) 1.12 lần/ngày (112.23%)
04137 ngày (27.40%)150 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.49%)
78137 ngày (27.40%)151 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.22%)
01135 ngày (27.00%)147 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (108.89%)
73135 ngày (27.00%)148 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.63%)
95135 ngày (27.00%)157 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.30%)
33133 ngày (26.60%)150 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.78%)
88133 ngày (26.60%)144 lần ( 1.1%) 1.08 lần/ngày (108.27%)
10132 ngày (26.40%)143 lần ( 1.1%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
89132 ngày (26.40%)145 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.85%)
49131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
00130 ngày (26.00%)146 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
38130 ngày (26.00%)148 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.85%)
76130 ngày (26.00%)146 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
05129 ngày (25.80%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.63%)
64129 ngày (25.80%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
79129 ngày (25.80%)142 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
80129 ngày (25.80%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
93129 ngày (25.80%)142 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
08128 ngày (25.60%)143 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
16128 ngày (25.60%)148 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
17128 ngày (25.60%)150 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.19%)
20128 ngày (25.60%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
23128 ngày (25.60%)140 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.38%)
31128 ngày (25.60%)151 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.97%)
85128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
12127 ngày (25.40%)141 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
27127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
45127 ngày (25.40%)148 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
26126 ngày (25.20%)142 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
29126 ngày (25.20%)151 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (119.84%)
30126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
32126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
94126 ngày (25.20%)140 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
36124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
62124 ngày (24.80%)152 lần ( 1.1%) 1.23 lần/ngày (122.58%)
22123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
55123 ngày (24.60%)134 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
75123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
43122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
81122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
86122 ngày (24.40%)148 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (121.31%)
06121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
13121 ngày (24.20%)143 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
19121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
24121 ngày (24.20%)146 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (120.66%)
39121 ngày (24.20%)143 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
90121 ngày (24.20%)134 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
44120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
47120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
66120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
14119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
37119 ngày (23.80%)130 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.24%)
09118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
07117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
21117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
40117 ngày (23.40%)141 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.51%)
60117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
84117 ngày (23.40%)128 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
18116 ngày (23.20%)123 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.03%)
61116 ngày (23.20%)138 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.97%)
11115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
65115 ngày (23.00%)125 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
70115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
71115 ngày (23.00%)137 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.13%)
72115 ngày (23.00%)126 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
87115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
03114 ngày (22.80%)133 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
52114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
56114 ngày (22.80%)122 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.02%)
97114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
53113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
59113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
63113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
68113 ngày (22.60%)133 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.70%)
69113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
15112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
34112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
51112 ngày (22.40%)131 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.96%)
58112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
77112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
25111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
50111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
96111 ngày (22.20%)127 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
91110 ngày (22.00%)141 lần ( 1.0%) 1.28 lần/ngày (128.18%)
54108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
46107 ngày (21.40%)123 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.95%)
99107 ngày (21.40%)120 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
42106 ngày (21.20%)114 lần ( 0.8%) 1.08 lần/ngày (107.55%)
48105 ngày (21.00%)115 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
83105 ngày (21.00%)124 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
67104 ngày (20.80%)111 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (106.73%)
02103 ngày (20.60%)116 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.62%)
41103 ngày (20.60%)117 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.59%)
82103 ngày (20.60%)114 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.68%)
92103 ngày (20.60%)124 lần ( 0.9%) 1.20 lần/ngày (120.39%)
74101 ngày (20.20%)116 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.85%)
5799 ngày (19.80%)111 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
9896 ngày (19.20%)108 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
2895 ngày (19.00%)106 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (111.58%)
Bình luận thêm