TẦN SUẤT BỘ SỐHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).


Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
03137 ngày (27.40%)155 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.14%)
16137 ngày (27.40%)156 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.87%)
12135 ngày (27.00%)151 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.85%)
73135 ngày (27.00%)148 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.63%)
40134 ngày (26.80%)153 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.18%)
35133 ngày (26.60%)150 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.78%)
89133 ngày (26.60%)149 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.03%)
00132 ngày (26.40%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.61%)
05132 ngày (26.40%)147 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.36%)
08132 ngày (26.40%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.39%)
20131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
04130 ngày (26.00%)141 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.46%)
10130 ngày (26.00%)138 lần ( 1.0%) 1.06 lần/ngày (106.15%)
23130 ngày (26.00%)144 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
32130 ngày (26.00%)144 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
55130 ngày (26.00%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
22129 ngày (25.80%)148 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
26129 ngày (25.80%)148 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
71129 ngày (25.80%)158 lần ( 1.2%) 1.22 lần/ngày (122.48%)
88129 ngày (25.80%)141 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.30%)
06128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
17128 ngày (25.60%)153 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (119.53%)
33128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
80128 ngày (25.60%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
85128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
49127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
64127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
37126 ngày (25.20%)140 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
62126 ngày (25.20%)156 lần ( 1.2%) 1.24 lần/ngày (123.81%)
77126 ngày (25.20%)140 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
79126 ngày (25.20%)146 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
09125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
13125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
29125 ngày (25.00%)148 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.40%)
41125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
61125 ngày (25.00%)147 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.60%)
82125 ngày (25.00%)134 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.20%)
87125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
94124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
01123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
31123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
38123 ngày (24.60%)134 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
39123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
44123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
47123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
60123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
36122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
65122 ngày (24.40%)131 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.38%)
78122 ngày (24.40%)131 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.38%)
81122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
07121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
27121 ngày (24.20%)132 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
30121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
43121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
52121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
69121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
42120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
75120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
14119 ngày (23.80%)141 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.49%)
19119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
76119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
90119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
24117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
50117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
86117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
45116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
95116 ngày (23.20%)135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
53115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
56115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
57115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
84115 ngày (23.00%)126 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
96115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
97115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
68114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
66112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
93112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
25111 ngày (22.20%)122 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
58111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
91111 ngày (22.20%)133 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (119.82%)
11110 ngày (22.00%)123 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
70110 ngày (22.00%)126 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
18109 ngày (21.80%)117 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.34%)
21109 ngày (21.80%)123 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
51109 ngày (21.80%)127 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.51%)
59109 ngày (21.80%)125 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
83109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
46108 ngày (21.60%)120 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
54108 ngày (21.60%)121 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
67108 ngày (21.60%)116 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.41%)
72108 ngày (21.60%)117 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
92108 ngày (21.60%)126 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
28106 ngày (21.20%)115 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.49%)
98105 ngày (21.00%)116 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
15102 ngày (20.40%)111 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.82%)
34101 ngày (20.20%)113 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (111.88%)
99101 ngày (20.20%)114 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (112.87%)
02100 ngày (20.00%)111 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (111.00%)
6399 ngày (19.80%)111 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
7499 ngày (19.80%)109 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (110.10%)
4895 ngày (19.00%)105 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.53%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm