TẦN SUẤT BỘ SỐHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).


Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
40139 ngày (27.80%)161 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
89138 ngày (27.60%)151 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.42%)
16136 ngày (27.20%)153 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
73134 ngày (26.80%)146 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (108.96%)
35133 ngày (26.60%)150 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.78%)
00132 ngày (26.40%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.61%)
08132 ngày (26.40%)150 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
10132 ngày (26.40%)142 lần ( 1.1%) 1.08 lần/ngày (107.58%)
12132 ngày (26.40%)147 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.36%)
23132 ngày (26.40%)145 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.85%)
32132 ngày (26.40%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.61%)
33131 ngày (26.20%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.50%)
04130 ngày (26.00%)144 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
38130 ngày (26.00%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
88130 ngày (26.00%)141 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.46%)
05129 ngày (25.80%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
17129 ngày (25.80%)155 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.16%)
20129 ngày (25.80%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
03128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
61128 ngày (25.60%)151 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.97%)
64128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
41127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
55127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
81127 ngày (25.40%)147 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
22126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
26126 ngày (25.20%)146 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
01125 ngày (25.00%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.40%)
07125 ngày (25.00%)144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
13125 ngày (25.00%)146 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.80%)
29125 ngày (25.00%)147 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.60%)
49125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
62125 ngày (25.00%)156 lần ( 1.2%) 1.25 lần/ngày (124.80%)
71125 ngày (25.00%)151 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (120.80%)
85125 ngày (25.00%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.40%)
94125 ngày (25.00%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.40%)
27124 ngày (24.80%)133 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.26%)
39124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
60124 ngày (24.80%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
65124 ngày (24.80%)134 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.06%)
77124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
06123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
52123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
76123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
78123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
80123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
31122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
37122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
44122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
90122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
43121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
75121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
79121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
86121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
95121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
19120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
53120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
87120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
24119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
14118 ngày (23.60%)140 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
30118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
45118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
47118 ngày (23.60%)131 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
50118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
69118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
96118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
09117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
36117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
56116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
82116 ngày (23.20%)126 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.62%)
97116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
51114 ngày (22.80%)136 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.30%)
68114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
84114 ngày (22.80%)123 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.89%)
18113 ngày (22.60%)122 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.96%)
25113 ngày (22.60%)124 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
42113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
58113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
70113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
93113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
57112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
15109 ngày (21.80%)120 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
21109 ngày (21.80%)121 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
66109 ngày (21.80%)119 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
91109 ngày (21.80%)133 lần ( 1.0%) 1.22 lần/ngày (122.02%)
11107 ngày (21.40%)120 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
54107 ngày (21.40%)120 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
67107 ngày (21.40%)116 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.41%)
83107 ngày (21.40%)125 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.82%)
92107 ngày (21.40%)125 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.82%)
46106 ngày (21.20%)119 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.26%)
59106 ngày (21.20%)120 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.21%)
63105 ngày (21.00%)116 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
72105 ngày (21.00%)114 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.57%)
28104 ngày (20.80%)113 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.65%)
98102 ngày (20.40%)115 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.75%)
74101 ngày (20.20%)111 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.90%)
02100 ngày (20.00%)112 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
34100 ngày (20.00%)110 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
99100 ngày (20.00%)113 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (113.00%)
4897 ngày (19.40%)109 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.37%)