TẦN SUẤT BỘ SỐHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).


Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
04140 ngày (28.00%)154 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
89136 ngày (27.20%)149 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.56%)
95136 ngày (27.20%)155 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.97%)
35135 ngày (27.00%)152 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.59%)
20133 ngày (26.60%)150 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.78%)
73133 ngày (26.60%)147 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
88133 ngày (26.60%)146 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.77%)
01131 ngày (26.20%)143 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.16%)
05131 ngày (26.20%)145 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.69%)
49131 ngày (26.20%)152 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.03%)
78131 ngày (26.20%)144 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
23130 ngày (26.00%)143 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
33130 ngày (26.00%)148 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.85%)
64130 ngày (26.00%)149 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.62%)
10129 ngày (25.80%)139 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.75%)
16129 ngày (25.80%)147 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.95%)
32129 ngày (25.80%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
38129 ngày (25.80%)146 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
94129 ngày (25.80%)143 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
00128 ngày (25.60%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
08128 ngày (25.60%)143 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
26128 ngày (25.60%)146 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
31128 ngày (25.60%)152 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.75%)
79128 ngày (25.60%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
29127 ngày (25.40%)152 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (119.69%)
76127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
85127 ngày (25.40%)144 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
93127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
06126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
17126 ngày (25.20%)148 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.46%)
22125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
27125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
80125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
07124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
45124 ngày (24.80%)145 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
55124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
62124 ngày (24.80%)153 lần ( 1.1%) 1.23 lần/ngày (123.39%)
13123 ngày (24.60%)144 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
39123 ngày (24.60%)146 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.70%)
81123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
86123 ngày (24.60%)148 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.33%)
90123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
12122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
43122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
75122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
36121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
60121 ngày (24.20%)133 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
30120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
40120 ngày (24.00%)143 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.17%)
52120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
24119 ngày (23.80%)141 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.49%)
61119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
19118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
47118 ngày (23.60%)131 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
65118 ngày (23.60%)128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.47%)
21117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
37117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
50117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
66117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
71117 ngày (23.40%)141 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.51%)
77117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
84117 ngày (23.40%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.55%)
14116 ngày (23.20%)136 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
44116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
18115 ngày (23.00%)122 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.09%)
58115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
09114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
56114 ngày (22.80%)123 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.89%)
63114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
11113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
25113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
53113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
69113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
97113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
03112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
15112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
70112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
34111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
59111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
87111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
41110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
67110 ngày (22.00%)117 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.36%)
72110 ngày (22.00%)121 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
96109 ngày (21.80%)125 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
42108 ngày (21.60%)117 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
51108 ngày (21.60%)127 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.59%)
68108 ngày (21.60%)125 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
91108 ngày (21.60%)139 lần ( 1.0%) 1.29 lần/ngày (128.70%)
48107 ngày (21.40%)119 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
54107 ngày (21.40%)122 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
57107 ngày (21.40%)120 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
82107 ngày (21.40%)118 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
92107 ngày (21.40%)129 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.56%)
46105 ngày (21.00%)120 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
83105 ngày (21.00%)125 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (119.05%)
99103 ngày (20.60%)116 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.62%)
74102 ngày (20.40%)116 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.73%)
0299 ngày (19.80%)111 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
9896 ngày (19.20%)109 lần ( 0.8%) 1.14 lần/ngày (113.54%)
2893 ngày (18.60%)103 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.75%)
Bình luận thêm