TẦN SUẤT BỘ SỐHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).


Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
10137 ngày (27.40%)146 lần ( 1.1%) 1.07 lần/ngày (106.57%)
12136 ngày (27.20%)153 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
16136 ngày (27.20%)156 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
03135 ngày (27.00%)152 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.59%)
04135 ngày (27.00%)147 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (108.89%)
05135 ngày (27.00%)151 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.85%)
55135 ngày (27.00%)152 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.59%)
00134 ngày (26.80%)147 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.70%)
73134 ngày (26.80%)147 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.70%)
49132 ngày (26.40%)152 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
89132 ngày (26.40%)147 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.36%)
09131 ngày (26.20%)147 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.21%)
40131 ngày (26.20%)149 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.74%)
35130 ngày (26.00%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
62130 ngày (26.00%)162 lần ( 1.2%) 1.25 lần/ngày (124.62%)
71130 ngày (26.00%)157 lần ( 1.2%) 1.21 lần/ngày (120.77%)
08129 ngày (25.80%)150 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.28%)
64129 ngày (25.80%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
80129 ngày (25.80%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
17128 ngày (25.60%)153 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (119.53%)
23128 ngày (25.60%)141 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.16%)
37128 ngày (25.60%)142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
22127 ngày (25.40%)145 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
32127 ngày (25.40%)142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
33127 ngày (25.40%)145 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
88127 ngày (25.40%)138 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.66%)
94127 ngày (25.40%)139 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.45%)
29126 ngày (25.20%)149 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.25%)
38126 ngày (25.20%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
79126 ngày (25.20%)147 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
82126 ngày (25.20%)137 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.73%)
01125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
06125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
26125 ngày (25.00%)144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
52125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
87125 ngày (25.00%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.40%)
19124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
20124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
53124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
85124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
07123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
30123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
44123 ngày (24.60%)134 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
47123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
61123 ngày (24.60%)145 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.89%)
77123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
13122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
27122 ngày (24.40%)133 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
31121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
60121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
39120 ngày (24.00%)139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
43120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
81120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
90120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
96120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
41119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
65119 ngày (23.80%)128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.56%)
84119 ngày (23.80%)129 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
86119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
57118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
75118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
76118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
14117 ngày (23.40%)138 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.95%)
24116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
36116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
78116 ngày (23.20%)126 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.62%)
42115 ngày (23.00%)126 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
56115 ngày (23.00%)126 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
69115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
95115 ngày (23.00%)134 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
68114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
45113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
50113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
59113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
92112 ngày (22.40%)130 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
93112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
58111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
66111 ngày (22.20%)121 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.01%)
91111 ngày (22.20%)135 lần ( 1.0%) 1.22 lần/ngày (121.62%)
97111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
98111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
21110 ngày (22.00%)123 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
72110 ngày (22.00%)120 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
28109 ngày (21.80%)119 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
70109 ngày (21.80%)126 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
11108 ngày (21.60%)119 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
18108 ngày (21.60%)115 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.48%)
46108 ngày (21.60%)122 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
51108 ngày (21.60%)126 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
25107 ngày (21.40%)117 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.35%)
54107 ngày (21.40%)120 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
15106 ngày (21.20%)117 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.38%)
67106 ngày (21.20%)115 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.49%)
83106 ngày (21.20%)124 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.98%)
02104 ngày (20.80%)116 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
34103 ngày (20.60%)115 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.65%)
74101 ngày (20.20%)111 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.90%)
6397 ngày (19.40%)108 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (111.34%)
9997 ngày (19.40%)110 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (113.40%)
4892 ngày (18.40%)102 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.87%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm