Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

nhà cái uy tín
tao tai khoan ca do bong da
nha cai dafabet

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
12140 ngày (28.00%)154 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
87137 ngày (27.40%)150 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.49%)
73135 ngày (27.00%)148 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.63%)
19134 ngày (26.80%)161 lần ( 1.2%) 1.20 lần/ngày (120.15%)
00133 ngày (26.60%)150 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.78%)
66133 ngày (26.60%)150 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.78%)
30132 ngày (26.40%)155 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.42%)
33132 ngày (26.40%)147 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.36%)
15131 ngày (26.20%)147 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.21%)
41131 ngày (26.20%)144 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
82131 ngày (26.20%)145 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.69%)
38130 ngày (26.00%)142 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.23%)
10129 ngày (25.80%)151 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.05%)
52129 ngày (25.80%)142 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
62129 ngày (25.80%)155 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.16%)
03128 ngày (25.60%)142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
23128 ngày (25.60%)148 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
46128 ngày (25.60%)140 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.38%)
54128 ngày (25.60%)147 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.84%)
91128 ngày (25.60%)143 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
43127 ngày (25.40%)142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
49127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
75127 ngày (25.40%)139 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.45%)
16126 ngày (25.20%)140 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
27126 ngày (25.20%)151 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (119.84%)
55126 ngày (25.20%)148 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.46%)
81126 ngày (25.20%)146 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
93126 ngày (25.20%)139 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.32%)
20125 ngày (25.00%)135 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.00%)
22125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
37125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
70125 ngày (25.00%)147 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.60%)
95125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
07124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
25124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
44124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
79124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
80124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
84124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
85124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
26123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
31123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
01122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
76122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
98122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
09121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
68121 ngày (24.20%)129 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (106.61%)
71121 ngày (24.20%)142 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.36%)
72121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
74121 ngày (24.20%)133 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
29120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
77120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
94120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
08119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
39119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
60119 ngày (23.80%)139 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
61119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
83119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
90119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
04118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
14118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
28118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
34117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
45117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
53117 ngày (23.40%)137 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.09%)
05116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
06116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
11116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
35116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
67116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
99116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
92115 ngày (23.00%)124 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.83%)
02114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
40114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
57114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
24113 ngày (22.60%)120 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.19%)
32112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
42112 ngày (22.40%)121 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.04%)
58112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
21111 ngày (22.20%)128 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
47111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
89111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
56110 ngày (22.00%)122 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
65110 ngày (22.00%)126 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
96110 ngày (22.00%)118 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.27%)
97110 ngày (22.00%)119 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.18%)
13109 ngày (21.80%)123 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
18109 ngày (21.80%)118 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
36109 ngày (21.80%)122 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
69109 ngày (21.80%)121 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
64108 ngày (21.60%)117 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
50106 ngày (21.20%)118 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
88106 ngày (21.20%)119 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.26%)
59102 ngày (20.40%)121 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (118.63%)
51101 ngày (20.20%)112 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.89%)
63101 ngày (20.20%)115 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.86%)
78101 ngày (20.20%)113 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (111.88%)
86100 ngày (20.00%)113 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (113.00%)
4897 ngày (19.40%)115 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (118.56%)
1796 ngày (19.20%)117 lần ( 0.9%) 1.22 lần/ngày (121.88%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm