Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

nhà cái uy tín
tao tai khoan ca do bong da
nha cai dafabet

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
87139 ngày (27.80%)152 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.35%)
12138 ngày (27.60%)152 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.14%)
73135 ngày (27.00%)148 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.63%)
41134 ngày (26.80%)146 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (108.96%)
82134 ngày (26.80%)148 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.45%)
15133 ngày (26.60%)148 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.28%)
33133 ngày (26.60%)149 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.03%)
19132 ngày (26.40%)157 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (118.94%)
03131 ngày (26.20%)145 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.69%)
52131 ngày (26.20%)142 lần ( 1.1%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
66131 ngày (26.20%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.45%)
30130 ngày (26.00%)154 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.46%)
38130 ngày (26.00%)140 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
46130 ngày (26.00%)144 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
75130 ngày (26.00%)142 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.23%)
00128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
81128 ngày (25.60%)148 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
91128 ngày (25.60%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
07127 ngày (25.40%)144 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
10127 ngày (25.40%)148 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
22127 ngày (25.40%)144 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
54127 ngày (25.40%)145 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
70127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
76127 ngày (25.40%)147 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
23126 ngày (25.20%)146 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
39126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
83126 ngày (25.20%)142 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
31125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
43125 ngày (25.00%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.40%)
61125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
62125 ngày (25.00%)150 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
44124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
49124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
74124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
93124 ngày (24.80%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
01123 ngày (24.60%)144 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
27123 ngày (24.60%)145 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.89%)
37123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
60123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
79123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
84123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
90123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
09122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
14122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
16122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
80122 ngày (24.40%)135 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
95122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
08121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
40121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
85121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
26120 ngày (24.00%)139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
29120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
71120 ngày (24.00%)145 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (120.83%)
96120 ngày (24.00%)128 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.67%)
98120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
20119 ngày (23.80%)128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.56%)
25119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
55119 ngày (23.80%)139 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
72119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
77119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
04118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
34118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
35118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
45118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
57118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
99117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
28116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
53116 ngày (23.20%)135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
67116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
68116 ngày (23.20%)124 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.90%)
94116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
11115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
05114 ngày (22.80%)126 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
18114 ngày (22.80%)124 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
58114 ngày (22.80%)126 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
32113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
92113 ngày (22.60%)122 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.96%)
06112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
42112 ngày (22.40%)121 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.04%)
69112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
89112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
02111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
24111 ngày (22.20%)118 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.31%)
65111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
47110 ngày (22.00%)122 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
56110 ngày (22.00%)122 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
13109 ngày (21.80%)122 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
21109 ngày (21.80%)127 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.51%)
36108 ngày (21.60%)121 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
97108 ngày (21.60%)116 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.41%)
50106 ngày (21.20%)118 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
64106 ngày (21.20%)115 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.49%)
78104 ngày (20.80%)115 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.58%)
17103 ngày (20.60%)131 lần ( 1.0%) 1.27 lần/ngày (127.18%)
51103 ngày (20.60%)114 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.68%)
59103 ngày (20.60%)122 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.45%)
86102 ngày (20.40%)114 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
88102 ngày (20.40%)114 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
6399 ngày (19.80%)113 lần ( 0.8%) 1.14 lần/ngày (114.14%)
4897 ngày (19.40%)116 lần ( 0.9%) 1.20 lần/ngày (119.59%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm