Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

nhà cái xổ số trúng thưởng
đặt cược trúng thưởng xổ số
đặt cược trúng thưởng

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
41140 ngày (28.00%)153 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.29%)
87138 ngày (27.60%)152 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.14%)
12137 ngày (27.40%)150 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.49%)
82135 ngày (27.00%)149 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.37%)
03134 ngày (26.80%)150 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.94%)
75133 ngày (26.60%)144 lần ( 1.1%) 1.08 lần/ngày (108.27%)
73132 ngày (26.40%)145 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.85%)
19131 ngày (26.20%)154 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.56%)
61131 ngày (26.20%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.45%)
81131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
00130 ngày (26.00%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
33130 ngày (26.00%)148 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.85%)
07129 ngày (25.80%)147 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.95%)
30128 ngày (25.60%)152 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.75%)
39128 ngày (25.60%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
15127 ngày (25.40%)142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
22127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
38127 ngày (25.40%)137 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.87%)
52127 ngày (25.40%)139 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.45%)
54127 ngày (25.40%)144 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
91127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
08126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
10126 ngày (25.20%)147 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
37126 ngày (25.20%)142 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
40126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
46126 ngày (25.20%)139 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.32%)
60126 ngày (25.20%)148 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.46%)
62126 ngày (25.20%)152 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (120.63%)
66126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
70126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
76126 ngày (25.20%)146 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
16125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
79125 ngày (25.00%)144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
80125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
83125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
23124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
43124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
93124 ngày (24.80%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
98124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
01123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
04123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
14123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
20123 ngày (24.60%)133 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.13%)
27123 ngày (24.60%)144 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
44123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
49122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
29121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
31121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
55121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
77121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
90121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
95121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
32120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
58120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
74120 ngày (24.00%)130 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
84120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
85120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
06119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
25119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
53119 ngày (23.80%)139 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
57119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
89119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
96119 ngày (23.80%)126 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (105.88%)
92118 ngày (23.60%)127 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.63%)
05117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
34117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
26116 ngày (23.20%)137 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
28116 ngày (23.20%)123 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.03%)
35116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
45116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
67116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
68116 ngày (23.20%)122 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.17%)
71116 ngày (23.20%)139 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (119.83%)
94116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
09115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
69115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
72115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
42113 ngày (22.60%)123 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.85%)
11112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
47112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
99112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
18111 ngày (22.20%)121 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.01%)
65110 ngày (22.00%)122 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
56109 ngày (21.80%)122 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
97109 ngày (21.80%)120 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
02108 ngày (21.60%)121 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
50108 ngày (21.60%)120 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
21107 ngày (21.40%)125 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.82%)
13106 ngày (21.20%)119 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.26%)
24106 ngày (21.20%)112 lần ( 0.8%) 1.06 lần/ngày (105.66%)
36106 ngày (21.20%)118 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
17104 ngày (20.80%)130 lần ( 1.0%) 1.25 lần/ngày (125.00%)
88103 ngày (20.60%)117 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.59%)
59102 ngày (20.40%)121 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (118.63%)
64102 ngày (20.40%)113 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.78%)
86102 ngày (20.40%)113 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.78%)
78101 ngày (20.20%)113 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (111.88%)
63100 ngày (20.00%)112 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
5197 ngày (19.40%)109 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.37%)
4896 ngày (19.20%)117 lần ( 0.9%) 1.22 lần/ngày (121.88%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm

Email: [email protected] Skype: ketqua.net Liên hệ quảng cáo Xổ số Vietlott
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! DMCA.com Protection Status | Copyright ketqua.net - 2017