TẦN SUẤT BỘ SỐHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).


Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
89137 ngày (27.40%)148 lần ( 1.1%) 1.08 lần/ngày (108.03%)
04136 ngày (27.20%)151 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.03%)
35136 ngày (27.20%)152 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
73134 ngày (26.80%)149 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.19%)
16132 ngày (26.40%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.39%)
01131 ngày (26.20%)143 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.16%)
05131 ngày (26.20%)145 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.69%)
08131 ngày (26.20%)147 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.21%)
20130 ngày (26.00%)146 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
33130 ngày (26.00%)148 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.85%)
76130 ngày (26.00%)146 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
32129 ngày (25.80%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.63%)
64129 ngày (25.80%)148 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
95129 ngày (25.80%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
12128 ngày (25.60%)142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
38128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
62128 ngày (25.60%)159 lần ( 1.2%) 1.24 lần/ngày (124.22%)
78128 ngày (25.60%)141 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.16%)
88128 ngày (25.60%)140 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.38%)
23127 ngày (25.40%)139 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.45%)
79127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
13126 ngày (25.20%)148 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.46%)
17126 ngày (25.20%)149 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.25%)
27126 ngày (25.20%)139 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.32%)
47126 ngày (25.20%)140 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
49126 ngày (25.20%)147 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
75126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
00125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
10125 ngày (25.00%)135 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.00%)
22125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
40125 ngày (25.00%)147 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.60%)
55125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
60125 ngày (25.00%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.40%)
85125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
80124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
93124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
94124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
06123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
07123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
30123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
90123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
26122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
29122 ngày (24.40%)145 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.85%)
39122 ngày (24.40%)145 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.85%)
45122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
43121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
52121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
61121 ngày (24.20%)142 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.36%)
31120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
81120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
86120 ngày (24.00%)143 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.17%)
36119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
66119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
77119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
96119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
97119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
19118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
24118 ngày (23.60%)141 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.49%)
37118 ngày (23.60%)129 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
71118 ngày (23.60%)144 lần ( 1.1%) 1.22 lần/ngày (122.03%)
09117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
41117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
50117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
58117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
70117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
14116 ngày (23.20%)136 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
44116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
69116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
03115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
65115 ngày (23.00%)125 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
67114 ngày (22.80%)121 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.14%)
15113 ngày (22.60%)124 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
21113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
25113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
34113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
56113 ngày (22.60%)122 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.96%)
63113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
84113 ngày (22.60%)122 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.96%)
82112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
87112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
18111 ngày (22.20%)120 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.11%)
53111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
57111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
11110 ngày (22.00%)124 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
42110 ngày (22.00%)119 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.18%)
51110 ngày (22.00%)129 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.27%)
72110 ngày (22.00%)120 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
54109 ngày (21.80%)123 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
92109 ngày (21.80%)129 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.35%)
59108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
46107 ngày (21.40%)123 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.95%)
48106 ngày (21.20%)118 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
68106 ngày (21.20%)123 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.04%)
83106 ngày (21.20%)127 lần ( 0.9%) 1.20 lần/ngày (119.81%)
91104 ngày (20.80%)131 lần ( 1.0%) 1.26 lần/ngày (125.96%)
98103 ngày (20.60%)116 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.62%)
74102 ngày (20.40%)117 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
99100 ngày (20.00%)112 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
0299 ngày (19.80%)110 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
2895 ngày (19.00%)102 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (107.37%)
Bình luận thêm