Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

nhà cái xổ số trúng thưởng
đặt cược trúng thưởng xổ số
đặt cược trúng thưởng

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
41141 ngày (28.20%)156 lần ( 1.2%) 1.11 lần/ngày (110.64%)
87139 ngày (27.80%)154 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.79%)
75137 ngày (27.40%)149 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (108.76%)
12136 ngày (27.20%)150 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.29%)
73134 ngày (26.80%)148 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.45%)
82134 ngày (26.80%)149 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.19%)
52132 ngày (26.40%)145 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.85%)
03131 ngày (26.20%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.45%)
81131 ngày (26.20%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.50%)
19129 ngày (25.80%)155 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.16%)
07128 ngày (25.60%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
40128 ngày (25.60%)147 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.84%)
54128 ngày (25.60%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
61128 ngày (25.60%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
29127 ngày (25.40%)142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
33127 ngày (25.40%)145 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
39127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
04126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
30126 ngày (25.20%)148 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.46%)
46126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
55126 ngày (25.20%)142 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
66126 ngày (25.20%)142 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
80126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
91126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
16125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
23125 ngày (25.00%)147 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.60%)
37125 ngày (25.00%)144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
38125 ngày (25.00%)135 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.00%)
70125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
93125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
00124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
06124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
27124 ngày (24.80%)145 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
76124 ngày (24.80%)145 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
77124 ngày (24.80%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
79124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
10123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
43123 ngày (24.60%)134 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
08122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
32122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
44122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
49122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
62122 ngày (24.40%)148 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (121.31%)
01121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
20121 ngày (24.20%)131 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
22121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
42121 ngày (24.20%)131 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
58121 ngày (24.20%)133 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
71121 ngày (24.20%)144 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.01%)
83121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
15120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
94120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
96120 ngày (24.00%)126 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.00%)
98120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
09119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
14119 ngày (23.80%)141 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.49%)
18119 ngày (23.80%)128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.56%)
31119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
34119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
53119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
60119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
85119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
89119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
92119 ngày (23.80%)129 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
25118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
28118 ngày (23.60%)127 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.63%)
57118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
68118 ngày (23.60%)125 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (105.93%)
05117 ngày (23.40%)128 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
84117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
95117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
47116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
69116 ngày (23.20%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
45115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
90115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
17114 ngày (22.80%)141 lần ( 1.0%) 1.24 lần/ngày (123.68%)
26114 ngày (22.80%)136 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.30%)
72114 ngày (22.80%)125 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.65%)
11113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
13113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
74113 ngày (22.60%)122 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.96%)
35112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
67112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
56111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
21110 ngày (22.00%)126 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
24109 ngày (21.80%)116 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.42%)
50109 ngày (21.80%)120 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
86108 ngày (21.60%)121 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
97108 ngày (21.60%)121 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
02107 ngày (21.40%)121 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
64107 ngày (21.40%)119 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
65107 ngày (21.40%)119 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
78107 ngày (21.40%)118 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
88106 ngày (21.20%)120 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.21%)
36105 ngày (21.00%)118 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.38%)
99104 ngày (20.80%)118 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.46%)
5999 ngày (19.80%)116 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.17%)
5198 ngày (19.60%)110 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.24%)
6397 ngày (19.40%)108 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (111.34%)
4896 ngày (19.20%)116 lần ( 0.9%) 1.21 lần/ngày (120.83%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm

Email: [email protected] Skype: ketqua.net Liên hệ quảng cáo Xổ số Vietlott
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Copyright ketqua.net incorporated 2017