TẦN SUẤT BỘ SỐHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).


Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
73137 ngày (27.40%)151 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.22%)
35135 ngày (27.00%)154 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.07%)
89135 ngày (27.00%)147 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (108.89%)
04134 ngày (26.80%)150 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.94%)
16134 ngày (26.80%)151 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.69%)
40134 ngày (26.80%)158 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (117.91%)
00132 ngày (26.40%)149 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
05132 ngày (26.40%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.61%)
20132 ngày (26.40%)149 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
01131 ngày (26.20%)143 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.16%)
23131 ngày (26.20%)145 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.69%)
33131 ngày (26.20%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.50%)
08130 ngày (26.00%)146 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
10130 ngày (26.00%)140 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
32130 ngày (26.00%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
64130 ngày (26.00%)148 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.85%)
17129 ngày (25.80%)156 lần ( 1.2%) 1.21 lần/ngày (120.93%)
78129 ngày (25.80%)141 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.30%)
12128 ngày (25.60%)142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
76128 ngày (25.60%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
13127 ngày (25.40%)147 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
29127 ngày (25.40%)148 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
30127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
60127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
95127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
39126 ngày (25.20%)147 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
49126 ngày (25.20%)147 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
88126 ngày (25.20%)137 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.73%)
79125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
90125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
03124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
22124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
38124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
62124 ngày (24.80%)153 lần ( 1.1%) 1.23 lần/ngày (123.39%)
27123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
43123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
55123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
61123 ngày (24.60%)145 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.89%)
65123 ngày (24.60%)134 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
75123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
80123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
81123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
07122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
26122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
41122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
85122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
94122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
31121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
52121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
96121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
06120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
24120 ngày (24.00%)142 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.33%)
47120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
71120 ngày (24.00%)146 lần ( 1.1%) 1.22 lần/ngày (121.67%)
77120 ngày (24.00%)132 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
86120 ngày (24.00%)142 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.33%)
93120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
45119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
50118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
82118 ngày (23.60%)129 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
97118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
37117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
44117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
69117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
36116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
53116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
57116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
87116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
19115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
66115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
84115 ngày (23.00%)124 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.83%)
14114 ngày (22.80%)135 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
25114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
56114 ngày (22.80%)125 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.65%)
70114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
09113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
18113 ngày (22.60%)122 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.96%)
58113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
21112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
11110 ngày (22.00%)123 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
42110 ngày (22.00%)120 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
92110 ngày (22.00%)129 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.27%)
15109 ngày (21.80%)119 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
34109 ngày (21.80%)120 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
67109 ngày (21.80%)118 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
51108 ngày (21.60%)128 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (118.52%)
59108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
63108 ngày (21.60%)120 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
46107 ngày (21.40%)121 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
68107 ngày (21.40%)121 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
83107 ngày (21.40%)127 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (118.69%)
91107 ngày (21.40%)134 lần ( 1.0%) 1.25 lần/ngày (125.23%)
54106 ngày (21.20%)118 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
72106 ngày (21.20%)116 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.43%)
48104 ngày (20.80%)116 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
74103 ngày (20.60%)116 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.62%)
98102 ngày (20.40%)116 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.73%)
28100 ngày (20.00%)108 lần ( 0.8%) 1.08 lần/ngày (108.00%)
9999 ngày (19.80%)110 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
0293 ngày (18.60%)104 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (111.83%)