Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
23139 ngày (27.80%)158 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.67%)
52138 ngày (27.60%)155 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.32%)
03136 ngày (27.20%)156 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
19136 ngày (27.20%)153 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
33134 ngày (26.80%)154 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.93%)
62134 ngày (26.80%)159 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (118.66%)
73132 ngày (26.40%)147 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.36%)
12131 ngày (26.20%)145 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.69%)
41131 ngày (26.20%)143 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.16%)
06130 ngày (26.00%)151 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.15%)
39130 ngày (26.00%)146 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
71130 ngày (26.00%)152 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.92%)
00129 ngày (25.80%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.63%)
04129 ngày (25.80%)140 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.53%)
08129 ngày (25.80%)146 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
26129 ngày (25.80%)151 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.05%)
27129 ngày (25.80%)151 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.05%)
40129 ngày (25.80%)153 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.60%)
82129 ngày (25.80%)143 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
09128 ngày (25.60%)147 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.84%)
37128 ngày (25.60%)143 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
87128 ngày (25.60%)140 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.38%)
01127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
05127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
32127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
44127 ngày (25.40%)141 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
30126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
49126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
75126 ngày (25.20%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
84126 ngày (25.20%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
07125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
77125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
16124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
81124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
85124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
91124 ngày (24.80%)145 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
29123 ngày (24.60%)144 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
79123 ngày (24.60%)146 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.70%)
98123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
14122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
17122 ngày (24.40%)150 lần ( 1.1%) 1.23 lần/ngày (122.95%)
20122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
46122 ngày (24.40%)135 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
55122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
61122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
89122 ngày (24.40%)135 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
28121 ngày (24.20%)133 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
38121 ngày (24.20%)130 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.44%)
47121 ngày (24.20%)132 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
57121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
66121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
94121 ngày (24.20%)133 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
13120 ngày (24.00%)139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
60120 ngày (24.00%)143 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.17%)
22119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
31119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
76119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
42118 ngày (23.60%)127 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.63%)
65118 ngày (23.60%)128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.47%)
80118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
10117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
18117 ngày (23.40%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.55%)
54117 ngày (23.40%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.55%)
58117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
68117 ngày (23.40%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.55%)
88117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
93117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
96117 ngày (23.40%)126 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
11116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
25116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
43116 ngày (23.20%)125 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.76%)
15115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
35115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
53115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
92115 ngày (23.00%)126 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
45114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
70114 ngày (22.80%)126 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
72114 ngày (22.80%)122 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.02%)
34113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
64113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
24112 ngày (22.40%)122 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.93%)
56112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
69112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
78112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
95112 ngày (22.40%)130 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
97112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
67110 ngày (22.00%)121 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
74110 ngày (22.00%)119 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.18%)
86110 ngày (22.00%)123 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
36108 ngày (21.60%)125 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
51108 ngày (21.60%)124 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
50107 ngày (21.40%)118 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
02104 ngày (20.80%)116 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
90104 ngày (20.80%)119 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.42%)
99103 ngày (20.60%)118 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.56%)
21102 ngày (20.40%)116 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.73%)
8399 ngày (19.80%)115 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.16%)
6397 ngày (19.40%)108 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (111.34%)
5996 ngày (19.20%)111 lần ( 0.8%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
4894 ngày (18.80%)110 lần ( 0.8%) 1.17 lần/ngày (117.02%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm

Email: [email protected] Skype: ketqua.net Liên hệ quảng cáo Xổ số Vietlott
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Copyright ketqua.net incorporated 2017
Back to Top