Hướng dẫn sử dụng Thống Kê tần suất loto theo cặp

Biên độ ngày:    Khoảng ngày muốn xem:

Chọn tỉnh:

Chọn cặp số muốn xem: (Chỉ có VIP mới được sử dụng chức năng này)
Chọn tất cả   |    Xóa tất cả
00-55   01-10   02-20   03-30   04-40   05-50   06-60   07-70   08-80   09-90   
11-66   12-21   13-31   14-41   15-51   16-61   17-71   18-81   19-91   22-77   
23-32   24-42   25-52   26-62   27-72   28-82   29-92   33-88   34-43   35-53   
36-63   37-73   38-83   39-93   44-99   45-54   46-64   47-74   48-84   49-94   
56-65   57-75   58-85   59-95   67-76   68-86   69-96   78-87   79-97   89-98   

      Xem theo chiều dọcXem theo chiều ngang    

Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt
Dữ liệu kết quả từ 01/01/2002 đến nay. Bạn chỉ được xem khoảng ngày tối đa là 30 và dữ liệu trong 2 năm trở lại đây
Chỉ có VIP mới được chọn số để xem, xem khoảng ngày đến 200 ngày và dữ liệu từ 01/01/2002 đến nay
Hướng dẫn đăng ký VIP

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox

Thống kê tần suất loto của xổ số Miền Bắc trong 30 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
28
-
07
27
-
07
26
-
07
25
-
07
24
-
07
23
-
07
22
-
07
21
-
07
20
-
07
19
-
07
18
-
07
17
-
07
16
-
07
15
-
07
14
-
07
13
-
07
12
-
07
11
-
07
10
-
07
09
-
07
08
-
07
07
-
07
06
-
07
05
-
07
04
-
07
03
-
07
02
-
07
01
-
07
30
-
06
29
-
06
Tổng số lần về
00-55
1
1
1
 
1
2
1
 
 
 
 
1
2
 
1
 
1
 
1
 
1
3
 
 
 
 
 
 
 
1
18
01-10
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
3
1
3
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
17
02-20
1
 
 
2
1
 
1
1
1
1
2
 
1
3
2
 
 
 
 
 
 
1
2
1
1
 
2
 
1
 
24
03-30
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
2
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
13
04-40
2
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
1
1
1
1
1
 
 
 
 
15
05-50
 
1
1
 
 
1
 
2
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
1
2
 
 
1
 
1
 
 
 
15
06-60
 
 
 
1
1
2
1
1
 
1
3
2
 
 
2
1
2
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
2
24
07-70
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
1
1
1
1
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
13
08-80
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
8
09-90
1
2
 
1
1
 
1
 
1
 
2
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
3
 
1
 
2
 
 
 
1
21
11-66
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
3
 
 
 
10
12-21
 
1
1
 
1
1
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
13
13-31
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
2
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
2
 
1
2
1
17
14-41
 
 
 
 
1
1
1
 
1
2
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
14
15-51
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
2
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
3
1
 
17
16-61
1
1
 
2
 
1
1
2
2
1
1
2
 
 
 
 
1
 
2
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
20
17-71
 
1
 
1
1
1
2
 
2
 
 
 
1
 
 
1
 
2
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
15
18-81
2
 
3
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
2
1
 
2
 
2
 
1
 
 
1
20
19-91
 
1
 
2
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
2
 
1
13
22-77
 
1
1
1
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
1
 
 
15
23-32
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
2
3
1
13
24-42
2
 
1
 
 
 
2
1
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
3
 
1
 
2
1
 
1
1
2
2
24
25-52
 
 
 
1
 
 
3
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
3
3
1
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
17
26-62
1
 
 
 
 
 
 
2
1
1
 
1
 
2
 
2
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
16
27-72
 
 
1
2
3
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
1
2
1
15
28-82
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
2
 
3
1
 
15
29-92
 
2
2
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
12
33-88
 
 
 
 
1
 
 
3
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
2
 
2
1
 
 
16
34-43
1
2
1
 
 
1
 
 
1
1
1
 
1
1
3
3
 
 
 
2
2
 
 
2
2
1
3
1
 
1
30
35-53
 
 
 
1
1
1
1
1
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
2
1
 
16
36-63
 
1
 
2
1
 
1
1
 
3
 
2
 
 
1
1
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
18
37-73
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
2
1
2
 
 
1
 
3
 
 
 
 
1
 
1
3
2
22
38-83
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
2
3
1
 
1
 
1
18
39-93
1
2
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
8
44-99
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
2
2
 
1
 
1
 
2
 
 
1
 
 
2
1
 
2
 
18
45-54
1
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
1
2
1
1
 
3
1
1
 
1
 
 
 
 
 
19
46-64
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
2
11
47-74
1
 
1
 
1
2
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
1
1
16
48-84
 
1
 
 
2
 
1
 
2
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
2
1
1
 
1
 
 
1
 
1
17
49-94
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
11
56-65
1
1
 
 
 
1
 
2
 
 
1
1
2
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
15
57-75
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
10
58-85
2
1
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
12
59-95
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
1
 
 
2
 
 
1
 
1
 
 
2
1
1
1
 
1
1
 
 
16
67-76
 
 
 
2
1
1
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
2
1
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
15
68-86
1
 
 
 
1
1
1
1
 
 
2
 
 
1
1
 
1
2
 
1
 
1
 
 
1
 
2
 
1
 
18
69-96
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
2
 
3
 
 
1
1
 
1
2
2
 
1
1
20
78-87
 
 
 
 
2
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
1
1
 
 
1
1
1
1
 
1
16
79-97
1
 
1
 
 
 
1
 
2
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
2
 
1
2
1
 
 
1
 
 
1
17
89-98
1
1
1
 
1
3
 
 
1
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
1
 
17