Hướng dẫn sử dụng Thống Kê tần suất loto

Biên độ ngày:    Khoảng ngày muốn xem:

Chọn tỉnh:

Chọn số muốn xem: (Chỉ có VIP mới được sử dụng chức năng này)
Chọn tất cả   |    Xóa tất cả
00   01   02   03   04   05   06   07   08   09   
10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   
20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   
30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   
40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   
50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   
60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   
70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   
80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   
90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   

      Xem theo chiều dọcXem theo chiều ngang    

Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox

Thống kê tần suất loto của xổ số Miền Bắctrong 99 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
22
-
10
21
-
10
20
-
10
19
-
10
18
-
10
17
-
10
16
-
10
15
-
10
14
-
10
13
-
10
12
-
10
11
-
10
10
-
10
09
-
10
08
-
10
07
-
10
06
-
10
05
-
10
04
-
10
03
-
10
02
-
10
01
-
10
30
-
09
29
-
09
28
-
09
27
-
09
26
-
09
25
-
09
24
-
09
23
-
09
22
-
09
21
-
09
20
-
09
19
-
09
18
-
09
17
-
09
16
-
09
15
-
09
14
-
09
13
-
09
12
-
09
11
-
09
10
-
09
09
-
09
08
-
09
07
-
09
06
-
09
05
-
09
04
-
09
03
-
09
02
-
09
01
-
09
31
-
08
30
-
08
29
-
08
28
-
08
27
-
08
26
-
08
25
-
08
24
-
08
23
-
08
22
-
08
21
-
08
20
-
08
19
-
08
18
-
08
17
-
08
16
-
08
15
-
08
14
-
08
13
-
08
12
-
08
11
-
08
10
-
08
09
-
08
08
-
08
07
-
08
06
-
08
05
-
08
04
-
08
03
-
08
02
-
08
01
-
08
31
-
07
30
-
07
29
-
07
28
-
07
27
-
07
26
-
07
25
-
07
24
-
07
23
-
07
22
-
07
21
-
07
20
-
07
19
-
07
18
-
07
17
-
07
16
-
07
Tổng số lần về
00
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
2
1
 
 
 
 
1
1
25
01
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
20
02
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
3
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
2
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
1
1
 
 
33
03
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
30
04
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
1
1
1
2
 
1
1
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34
05
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
1
1
1
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
28
06
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
2
 
 
1
 
1
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
3
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
1
 
 
34
07
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
2
 
 
 
 
 
1
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
3
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
2
 
1
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
31
08
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
23
09
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
2
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
32
10
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
1
3
2
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
2
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
33
11
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23
12
1
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
 
 
1
 
1
 
 
2
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
36
13
 
 
1
 
1
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
2
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
27
14
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
27
15
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
17
16
1
1
 
1
2
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
2
1
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
1
 
34
17
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
22
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
1
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
28
19
1
 
1
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
30
20
 
1
2
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
1
1
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
1
32
21
 
1
 
 
 
3
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
2
 
 
 
 
2
3
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
3
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
32
22
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
23
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
27
24
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
26
25
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
19
26
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
22
27
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25
28
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
27
29
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
2
 
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
33
30
1
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
24
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
2
 
 
1
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
33
32
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22
33
2
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
28
34
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
3
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
32
35
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
2
 
 
 
26
36
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
3
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
1
 
29
37
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
27
38
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
26
39
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23
40
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
1
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
27
41
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
24
42
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
1
 
1
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
26
43
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
1
 
1
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
29
44
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
28
45
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
23
46
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
2
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
47
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
31
48
 
 
 
1
 
 
 
1
 
&n