Hướng dẫn sử dụng Thống Kê tần suất loto

Biên độ ngày:    Khoảng ngày muốn xem:

Chọn tỉnh:

Chọn số muốn xem: (Chỉ có VIP mới được sử dụng chức năng này)
Chọn tất cả   |    Xóa tất cả
00   01   02   03   04   05   06   07   08   09   
10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   
20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   
30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   
40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   
50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   
60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   
70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   
80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   
90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   

      Xem theo chiều dọcXem theo chiều ngang    

Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox

Thống kê tần suất loto của xổ số Miền Bắctrong 99 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
29
-
11
28
-
11
27
-
11
26
-
11
25
-
11
24
-
11
23
-
11
22
-
11
21
-
11
20
-
11
19
-
11
18
-
11
17
-
11
16
-
11
15
-
11
14
-
11
13
-
11
12
-
11
11
-
11
10
-
11
09
-
11
08
-
11
07
-
11
06
-
11
05
-
11
04
-
11
03
-
11
02
-
11
01
-
11
31
-
10
30
-
10
29
-
10
28
-
10
27
-
10
26
-
10
25
-
10
24
-
10
23
-
10
22
-
10
21
-
10
20
-
10
19
-
10
18
-
10
17
-
10
16
-
10
15
-
10
14
-
10
13
-
10
12
-
10
11
-
10
10
-
10
09
-
10
08
-
10
07
-
10
06
-
10
05
-
10
04
-
10
03
-
10
02
-
10
01
-
10
30
-
09
29
-
09
28
-
09
27
-
09
26
-
09
25
-
09
24
-
09
23
-
09
22
-
09
21
-
09
20
-
09
19
-
09
18
-
09
17
-
09
16
-
09
15
-
09
14
-
09
13
-
09
12
-
09
11
-
09
10
-
09
09
-
09
08
-
09
07
-
09
06
-
09
05
-
09
04
-
09
03
-
09
02
-
09
01
-
09
31
-
08
30
-
08
29
-
08
28
-
08
27
-
08
26
-
08
25
-
08
24
-
08
23
-
08
Tổng số lần về
00
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
26
01
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
26
02
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
22
03
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
19
04
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
1
1
1
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
2
 
33
05
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
3
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
2
2
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
32
06
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19
07
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
2
 
 
 
28
08
2
1
3
 
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
1
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
36
09
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
26
10
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
1
 
1
1
 
1
 
1
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
35
11
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
19
12
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
2
1
 
 
1
3
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
1
1
 
1
 
 
 
 
2
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
38
13
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
24
14
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
2
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
20
15
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
24
16
1
1
 
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
1
1
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
2
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
40
17
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
2
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
2
1
 
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
29
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
19
19
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
2
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
2
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
29
20
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
1
 
1
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
26
21
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
2
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
19
22
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
2
 
 
 
34
23
1
 
2
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
21
24
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
3
 
1
1
 
1
 
 
 
 
29
25
2
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
29
26
 
1
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
27
27
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
16
29
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
1
1
 
1
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
29
30
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
24
31
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
2
1
 
 
 
2
1
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
3
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
30
32
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
27
33
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
2
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
1
 
2
 
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
38
34
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
25
35
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
26
36
 
1
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
27
37
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
22
38
 
 
 
 
2
 
1
1
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
1
2
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
2
37
39
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
2
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
2
 
 
 
 
2
 
1
28
40
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
2
 
1
1
2
1
1
31
41
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
2
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
25
42
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
26
43
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
2
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
31
44
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
21
45
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
31
46
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
23
47
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
3
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
27
48
 
1
 
 
 
1
 
1