Hướng dẫn sử dụng Thống Kê tần suất loto

Biên độ ngày:    Khoảng ngày muốn xem:

Chọn tỉnh:

Chọn số muốn xem: (Chỉ có VIP mới được sử dụng chức năng này)
Chọn tất cả   |    Xóa tất cả
00   01   02   03   04   05   06   07   08   09   
10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   
20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   
30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   
40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   
50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   
60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   
70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   
80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   
90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   

      Xem theo chiều dọcXem theo chiều ngang    

Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt
Dữ liệu kết quả từ 01/01/2002 đến nay. Bạn chỉ được xem khoảng ngày tối đa là 99 và dữ liệu trong 2 năm trở lại đây
Chỉ có VIP mới được chọn số để xem, xem khoảng ngày đến 200 ngày và dữ liệu từ 01/01/2002 đến nay
Hướng dẫn đăng ký VIP

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox

Thống kê tần suất loto của xổ số Miền Bắctrong 99 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
19
-
08
18
-
08
17
-
08
16
-
08
15
-
08
14
-
08
13
-
08
12
-
08
11
-
08
10
-
08
09
-
08
08
-
08
07
-
08
06
-
08
05
-
08
04
-
08
03
-
08
02
-
08
01
-
08
31
-
07
30
-
07
29
-
07
28
-
07
27
-
07
26
-
07
25
-
07
24
-
07
23
-
07
22
-
07
21
-
07
20
-
07
19
-
07
18
-
07
17
-
07
16
-
07
15
-
07
14
-
07
13
-
07
12
-
07
11
-
07
10
-
07
09
-
07
08
-
07
07
-
07
06
-
07
05
-
07
04
-
07
03
-
07
02
-
07
01
-
07
30
-
06
29
-
06
28
-
06
27
-
06
26
-
06
25
-
06
24
-
06
23
-
06
22
-
06
21
-
06
20
-
06
19
-
06
18
-
06
17
-
06
16
-
06
15
-
06
14
-
06
13
-
06
12
-
06
11
-
06
10
-
06
09
-
06
08
-
06
07
-
06
06
-
06
05
-
06
04
-
06
03
-
06
02
-
06
01
-
06
31
-
05
30
-
05
29
-
05
28
-
05
27
-
05
26
-
05
25
-
05
24
-
05
23
-
05
22
-
05
21
-
05
20
-
05
19
-
05
18
-
05
17
-
05
16
-
05
15
-
05
14
-
05
13
-
05
Tổng số lần về
00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
2
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
3
 
1
 
 
 
1
 
31
01
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
24
02
 
 
 
 
 
3
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
2
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
1
1
 
2
 
36
03
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
3
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
31
04
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
1
1
1
2
 
1
1
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
31
05
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
1
1
1
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
25
06
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
23
07
 
 
1
 
 
1
1
2
 
1
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
30
08
 
1
 
 
 
1
1
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
24
09
 
2
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
2
1
1
1
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
38
10
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
2
1
1
 
 
 
1
27
11
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
3
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
1
1
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
31
12
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
20
13
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
21
14
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
24
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
2
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
21
16
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
2
1
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
2
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
31
17
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
26
18
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
26
19
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
20
20
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
1
3
1
 
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
28
21
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
3
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
2
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
32
22
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
28
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
25
24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
30
25
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
17
26
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
2
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
25
27
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22
28
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
 
 
1
 
 
30
29
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25
30
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
25
31
 
 
 
 
1
1
 
1
 
2
 
 
1
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
2
1
 
33
32
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
3
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
26
33
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
3
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25
34
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
2
2
 
 
 
2
1
 
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
33
35
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25
36
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
20
37
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
1
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
27
38
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
27
39
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
21
40
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
33
41
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
2
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
1
1
1
 
33
42
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
1
 
1
1
 
 
1
1
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
29
43
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
2
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
2
 
1
30
44
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25
45
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
2
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
31
46
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
3
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19
47
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
1
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
30
48
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1