Hướng dẫn sử dụng Thống Kê tần suất loto

Biên độ ngày:    Khoảng ngày muốn xem:

Chọn tỉnh:

Chọn số muốn xem: (Chỉ có VIP mới được sử dụng chức năng này)
Chọn tất cả   |    Xóa tất cả
00   01   02   03   04   05   06   07   08   09   
10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   
20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   
30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   
40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   
50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   
60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   
70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   
80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   
90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   

      Xem theo chiều dọcXem theo chiều ngang    

Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox

Thống kê tần suất loto của xổ số Miền Bắctrong 99 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
06
-
02
05
-
02
04
-
02
03
-
02
02
-
02
01
-
02
31
-
01
30
-
01
29
-
01
28
-
01
27
-
01
26
-
01
25
-
01
24
-
01
23
-
01
22
-
01
21
-
01
20
-
01
19
-
01
18
-
01
17
-
01
16
-
01
15
-
01
14
-
01
13
-
01
12
-
01
11
-
01
10
-
01
09
-
01
08
-
01
07
-
01
06
-
01
05
-
01
04
-
01
03
-
01
02
-
01
01
-
01
31
-
12
30
-
12
29
-
12
28
-
12
27
-
12
26
-
12
25
-
12
24
-
12
23
-
12
22
-
12
21
-
12
20
-
12
19
-
12
18
-
12
17
-
12
16
-
12
15
-
12
14
-
12
13
-
12
12
-
12
11
-
12
10
-
12
09
-
12
08
-
12
07
-
12
06
-
12
05
-
12
04
-
12
03
-
12
02
-
12
01
-
12
30
-
11
29
-
11
28
-
11
27
-
11
26
-
11
25
-
11
24
-
11
23
-
11
22
-
11
21
-
11
20
-
11
19
-
11
18
-
11
17
-
11
16
-
11
15
-
11
14
-
11
13
-
11
12
-
11
11
-
11
10
-
11
09
-
11
08
-
11
07
-
11
06
-
11
05
-
11
04
-
11
03
-
11
02
-
11
01
-
11
31
-
10
Tổng số lần về
00
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
2
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
23
01
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
30
02
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
23
03
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
2
1
 
 
1
1
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
32
04
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
22
05
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
3
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
22
06
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
27
07
 
 
 
1
1
 
1
3
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
1
1
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
1
28
08
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
2
1
3
 
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
31
09
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
29
10
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
29
11
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
 
 
1
1
1
 
2
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
2
29
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
2
1
 
 
1
3
 
 
 
 
 
 
1
32
13
 
2
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
23
14
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
2
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
2
1
 
 
1
1
1
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
32
15
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
22
16
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
1
1
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29
17
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
3
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
2
1
 
 
 
1
 
1
 
 
31
18
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
23
19
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
2
 
26
20
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
19
21
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
3
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23
22
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
1
 
1
 
 
1
1
1
 
1
1
1
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
1
1
1
 
39
23
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
1
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
1
 
1
1
 
2
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
34
24
 
1
 
 
 
 
 
 
3
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
27
25
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
2
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
25
26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
28
27
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17
28
 
 
1
 
1
1
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
25
29
2
 
 
 
 
 
2
 
1
2
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
1
1
30
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24
31
 
1
 
 
1
 
1
1
1
 
1
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
1
2
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
35
32
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
1
2
1
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
33
33
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
2
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
30
34
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
30
35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
31
36
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
1
2
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
33
37
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
26
38
3
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
2
 
1
1
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
26
39
 
 
1
1
1
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
2
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
26
40
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
2
1
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
27
41
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
22
42
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
18
43
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
4
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
2
 
 
1
1
26
44
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
23
45
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
23
46
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
23
47
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
28
48