Hướng dẫn sử dụng Thống Kê tần suất loto

Biên độ ngày:    Khoảng ngày muốn xem:

Chọn tỉnh:

Chọn số muốn xem: (Chỉ có VIP mới được sử dụng chức năng này)
Chọn tất cả   |    Xóa tất cả
00   01   02   03   04   05   06   07   08   09   
10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   
20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   
30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   
40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   
50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   
60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   
70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   
80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   
90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   

      Xem theo chiều dọcXem theo chiều ngang    

Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox

Thống kê tần suất loto của xổ số Miền Bắctrong 99 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
30
-
08
29
-
08
28
-
08
27
-
08
26
-
08
25
-
08
24
-
08
23
-
08
22
-
08
21
-
08
20
-
08
19
-
08
18
-
08
17
-
08
16
-
08
15
-
08
14
-
08
13
-
08
12
-
08
11
-
08
10
-
08
09
-
08
08
-
08
07
-
08
06
-
08
05
-
08
04
-
08
03
-
08
02
-
08
01
-
08
31
-
07
30
-
07
29
-
07
28
-
07
27
-
07
26
-
07
25
-
07
24
-
07
23
-
07
22
-
07
21
-
07
20
-
07
19
-
07
18
-
07
17
-
07
16
-
07
15
-
07
14
-
07
13
-
07
12
-
07
11
-
07
10
-
07
09
-
07
08
-
07
07
-
07
06
-
07
05
-
07
04
-
07
03
-
07
02
-
07
01
-
07
30
-
06
29
-
06
28
-
06
27
-
06
26
-
06
25
-
06
24
-
06
23
-
06
22
-
06
21
-
06
20
-
06
19
-
06
18
-
06
17
-
06
16
-
06
15
-
06
14
-
06
13
-
06
12
-
06
11
-
06
10
-
06
09
-
06
08
-
06
07
-
06
06
-
06
05
-
06
04
-
06
03
-
06
02
-
06
01
-
06
31
-
05
30
-
05
29
-
05
28
-
05
27
-
05
26
-
05
25
-
05
24
-
05
Tổng số lần về
00
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
1
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
2
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
34
01
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24
02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
18
03
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
27
04
 
 
1
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
25
05
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
2
 
1
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
30
06
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
24
07
 
1
2
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
28
08
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
 
26
09
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
2
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
28
10
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
2
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
29
11
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
23
12
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
29
13
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
3
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
28
14
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
 
1
1
 
 
 
31
15
1
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22
16
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
2
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
27
17
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
24
18
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
2
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
1
1
 
 
1
 
27
19
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
28
20
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
2
 
1
37
21
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
1
1
 
 
1
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
31
22
 
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
32
23
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29
24
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
2
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
31
25
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
24
26
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
29
27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
2
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
23
28
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
13
29
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
26
30
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
2
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
1
 
 
1
 
 
 
23
32
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
1
1
1
 
 
 
1
30
33
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
2
 
 
1
1
28
34
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
17
35
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
2
 
 
1
1
 
 
1
1
1
1
2
 
 
 
1
 
1
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
40
36
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
3
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
1
 
30
37
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
2
1
 
 
1
 
 
 
27
38
1
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
1
1
1
 
2
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
36
39
2
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
1
 
2
 
 
 
1
 
1
 
31
40
 
2
 
1
1
2
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
3
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
32
41
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
1
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
2
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
2
32
42
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
1
1
 
1
 
 
28
43
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
2
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
30
44
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
2
1
 
2
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
31
45
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
3
 
 
 
 
3
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
25
46
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
27
47
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
2
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
24
48