THỐNG KÊ THEO NGÀY
Thống kê theo ngày Truyền Thống cho các Thứ tư trong 4 tuần trước

27 bộ số xuất hiện nhiều lần nhất41 (4 lần), 46 (4 lần), 64 (3 lần), 68 (3 lần), 75 (3 lần), 88 (3 lần), 02 (2 lần), 05 (2 lần), 06 (2 lần), 09 (2 lần), 13 (2 lần), 16 (2 lần), 18 (2 lần), 19 (2 lần), 21 (2 lần), 29 (2 lần), 31 (2 lần), 37 (2 lần), 39 (2 lần), 45 (2 lần), 50 (2 lần), 55 (2 lần), 69 (2 lần), 80 (2 lần), 81 (2 lần), 83 (2 lần), 85 (2 lần),


10 bộ số xuất hiện ít nhất01 (0 lần), 07 (0 lần), 11 (0 lần), 17 (0 lần), 24 (0 lần), 25 (0 lần), 28 (0 lần), 32 (0 lần), 33 (0 lần), 35 (0 lần),

Bình luận thêm