THỐNG KÊ THEO NGÀY
Thống kê theo ngày Truyền Thống cho các Thứ sáu trong 4 tuần trước

27 bộ số xuất hiện nhiều lần nhất60 (4 lần), 14 (3 lần), 52 (3 lần), 53 (3 lần), 55 (3 lần), 58 (3 lần), 77 (3 lần), 16 (2 lần), 26 (2 lần), 31 (2 lần), 32 (2 lần), 40 (2 lần), 41 (2 lần), 47 (2 lần), 56 (2 lần), 63 (2 lần), 89 (2 lần), 93 (2 lần), 97 (2 lần), 99 (2 lần), 01 (1 lần), 03 (1 lần), 06 (1 lần), 08 (1 lần), 12 (1 lần), 13 (1 lần), 19 (1 lần),


10 bộ số xuất hiện ít nhất00 (0 lần), 02 (0 lần), 04 (0 lần), 05 (0 lần), 07 (0 lần), 09 (0 lần), 10 (0 lần), 11 (0 lần), 15 (0 lần), 17 (0 lần),

Bình luận thêm