THỐNG KÊ THEO NGÀY
Thống kê theo ngày Truyền Thống cho các Thứ tư trong 4 tuần trước

27 bộ số xuất hiện nhiều lần nhất18 (3 lần), 42 (3 lần), 70 (3 lần), 00 (2 lần), 03 (2 lần), 09 (2 lần), 12 (2 lần), 23 (2 lần), 32 (2 lần), 44 (2 lần), 84 (2 lần), 85 (2 lần), 92 (2 lần), 95 (2 lần), 96 (2 lần), 01 (1 lần), 04 (1 lần), 05 (1 lần), 06 (1 lần), 07 (1 lần), 11 (1 lần), 13 (1 lần), 15 (1 lần), 16 (1 lần), 20 (1 lần), 21 (1 lần), 22 (1 lần),


10 bộ số xuất hiện ít nhất02 (0 lần), 08 (0 lần), 10 (0 lần), 14 (0 lần), 17 (0 lần), 19 (0 lần), 26 (0 lần), 29 (0 lần), 30 (0 lần), 31 (0 lần),

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm