THỐNG KÊ THEO NGÀY
Thống kê theo ngày Truyền Thống cho các Chủ nhật trong 4 tuần trước

27 bộ số xuất hiện nhiều lần nhất71 (4 lần), 03 (3 lần), 27 (3 lần), 52 (3 lần), 56 (3 lần), 81 (3 lần), 08 (2 lần), 09 (2 lần), 11 (2 lần), 13 (2 lần), 20 (2 lần), 22 (2 lần), 29 (2 lần), 36 (2 lần), 53 (2 lần), 54 (2 lần), 67 (2 lần), 68 (2 lần), 73 (2 lần), 80 (2 lần), 87 (2 lần), 01 (1 lần), 05 (1 lần), 10 (1 lần), 14 (1 lần), 16 (1 lần), 18 (1 lần),


10 bộ số xuất hiện ít nhất00 (0 lần), 02 (0 lần), 04 (0 lần), 06 (0 lần), 07 (0 lần), 12 (0 lần), 15 (0 lần), 17 (0 lần), 19 (0 lần), 24 (0 lần),