Warning: Illegal string offset 'slcTinh' in /home/adminkq/public_html/includes/functions.inc.php on line 1923
 Tổng hợp chu kì đặc biệt - Xổ số

Chào mừng bạn đến với KETQUA.NET - Chuyên trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Bookmark and Share
Logo ketqua.net, logo ket qua xo so
138.com

Biên độ ngày:     Chọn tỉnh:

Dữ liệu kết quả giải đặc biệt từ 01/01/2000 đến nay.

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt của xổ số Miền Bắc tính đến ngày 26/05/2015
Chu kỳ đầu Max đại
Đầu 0 ra ngày 21/05/2015 đến nay vẫn chưa ra là 5 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 13/05/2015 đến nay vẫn chưa ra là 13 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 22/05/2015 đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày85 ngày
Đầu 3 ra ngày 01/05/2015 đến nay vẫn chưa ra là 25 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 25/05/2015 đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày56 ngày
Đầu 5 ra ngày 26/05/2015 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 23/05/2015 đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 12/05/2015 đến nay vẫn chưa ra là 14 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 04/05/2015 đến nay vẫn chưa ra là 22 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 15/05/2015 đến nay vẫn chưa ra là 11 ngày56 ngày
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối của giải đặc biệt của xổ số Miền Bắc tính đến ngày 26/05/2015
Chu kỳ đuôi Max đại
Đuôi 0 ra ngày 21/05/2015 đến nay vẫn chưa ra là 5 ngày45 ngày
Đuôi 1 ra ngày 08/05/2015 đến nay vẫn chưa ra là 18 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 17/05/2015 đến nay vẫn chưa ra là 9 ngày64 ngày
Đuôi 3 ra ngày 20/05/2015 đến nay vẫn chưa ra là 6 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 24/05/2015 đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 14/05/2015 đến nay vẫn chưa ra là 12 ngày55 ngày
Đuôi 6 ra ngày 26/05/2015 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 09/05/2015 đến nay vẫn chưa ra là 17 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 10/05/2015 đến nay vẫn chưa ra là 16 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 23/05/2015 đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày68 ngày
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng 2 số cuối của giải đặc biệt của xổ số Miền Bắc tính đến ngày 26/05/2015
Chu kỳ tổng Max đại
Tổng 0 ra ngày 25/05/2015 đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 26/05/2015 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 19/05/2015 đến nay vẫn chưa ra là 7 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 25/04/2015 đến nay vẫn chưa ra là 31 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 14/05/2015 đến nay vẫn chưa ra là 12 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 23/05/2015 đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 18/05/2015 đến nay vẫn chưa ra là 8 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 16/05/2015 đến nay vẫn chưa ra là 10 ngày42 ngày
Tổng 8 ra ngày 24/05/2015 đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 20/05/2015 đến nay vẫn chưa ra là 6 ngày91 ngày