THỐNG KÊ CHU KỲ ĐẶC BIỆT
Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 25-02-2017 (87204) đến 27-02-2017 vẫn chưa ra là 2 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 23-02-2017 (44215) đến 27-02-2017 vẫn chưa ra là 4 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 27-02-2017 (09823) đến 27-02-2017 vẫn chưa ra là 0 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 20-02-2017 (48532) đến 27-02-2017 vẫn chưa ra là 7 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 21-02-2017 (79548) đến 27-02-2017 vẫn chưa ra là 6 ngày56 ngày
Đầu 5 ra ngày 24-02-2017 (19659) đến 27-02-2017 vẫn chưa ra là 3 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 22-02-2017 (45266) đến 27-02-2017 vẫn chưa ra là 5 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 18-02-2017 (64476) đến 27-02-2017 vẫn chưa ra là 9 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 09-02-2017 (66681) đến 27-02-2017 vẫn chưa ra là 18 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 11-02-2017 (78292) đến 27-02-2017 vẫn chưa ra là 16 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 11-01-2017 (07790) đến 27-02-2017 vẫn chưa ra là 43 ngày45 ngày
Đuôi 1 ra ngày 09-02-2017 (66681) đến 27-02-2017 vẫn chưa ra là 18 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 20-02-2017 (48532) đến 27-02-2017 vẫn chưa ra là 7 ngày64 ngày
Đuôi 3 ra ngày 27-02-2017 (09823) đến 27-02-2017 vẫn chưa ra là 0 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 25-02-2017 (87204) đến 27-02-2017 vẫn chưa ra là 2 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 23-02-2017 (44215) đến 27-02-2017 vẫn chưa ra là 4 ngày61 ngày
Đuôi 6 ra ngày 22-02-2017 (45266) đến 27-02-2017 vẫn chưa ra là 5 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 12-02-2017 (94247) đến 27-02-2017 vẫn chưa ra là 15 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 21-02-2017 (79548) đến 27-02-2017 vẫn chưa ra là 6 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 24-02-2017 (19659) đến 27-02-2017 vẫn chưa ra là 3 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 15-02-2017 (48219) đến 27-02-2017 vẫn chưa ra là 12 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 17-02-2017 (77038) đến 27-02-2017 vẫn chưa ra là 10 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 22-02-2017 (45266) đến 27-02-2017 vẫn chưa ra là 5 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 18-02-2017 (64476) đến 27-02-2017 vẫn chưa ra là 9 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 25-02-2017 (87204) đến 27-02-2017 vẫn chưa ra là 2 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 27-02-2017 (09823) đến 27-02-2017 vẫn chưa ra là 0 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 23-02-2017 (44215) đến 27-02-2017 vẫn chưa ra là 4 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 16-02-2017 (85543) đến 27-02-2017 vẫn chưa ra là 11 ngày42 ngày
Tổng 8 ra ngày 30-12-2016 (19617) đến 27-02-2017 vẫn chưa ra là 55 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 09-02-2017 (66681) đến 27-02-2017 vẫn chưa ra là 18 ngày91 ngày

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm