Chào mừng bạn đến với KETQUA.NET - Chuyên trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Bookmark and Share
Logo ketqua.net, logo ket qua xo so
138.net

Biên độ ngày:     Chọn tỉnh:

Dữ liệu kết quả giải đặc biệt từ 01/01/2000 đến nay.

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt của xổ số Miền Bắc tính đến ngày 25/11/2015
Chu kỳ đầu Max đại
Đầu 0 ra ngày 21/11/2015 đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 16/11/2015 đến nay vẫn chưa ra là 9 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 24/11/2015 đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày85 ngày
Đầu 3 ra ngày 20/11/2015 đến nay vẫn chưa ra là 5 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 08/11/2015 đến nay vẫn chưa ra là 17 ngày56 ngày
Đầu 5 ra ngày 12/11/2015 đến nay vẫn chưa ra là 13 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 22/11/2015 đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 04/11/2015 đến nay vẫn chưa ra là 21 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 23/11/2015 đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 25/11/2015 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày56 ngày
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối của giải đặc biệt của xổ số Miền Bắc tính đến ngày 25/11/2015
Chu kỳ đuôi Max đại
Đuôi 0 ra ngày 18/11/2015 đến nay vẫn chưa ra là 7 ngày45 ngày
Đuôi 1 ra ngày 23/11/2015 đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 09/11/2015 đến nay vẫn chưa ra là 16 ngày64 ngày
Đuôi 3 ra ngày 16/10/2015 đến nay vẫn chưa ra là 40 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 05/11/2015 đến nay vẫn chưa ra là 20 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 16/11/2015 đến nay vẫn chưa ra là 9 ngày56 ngày
Đuôi 6 ra ngày 25/11/2015 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 14/11/2015 đến nay vẫn chưa ra là 11 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 22/11/2015 đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 24/11/2015 đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày68 ngày
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng 2 số cuối của giải đặc biệt của xổ số Miền Bắc tính đến ngày 25/11/2015
Chu kỳ tổng Max đại
Tổng 0 ra ngày 13/11/2015 đến nay vẫn chưa ra là 12 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 24/11/2015 đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 17/11/2015 đến nay vẫn chưa ra là 8 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 01/11/2015 đến nay vẫn chưa ra là 24 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 22/11/2015 đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 25/11/2015 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 18/11/2015 đến nay vẫn chưa ra là 7 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 02/11/2015 đến nay vẫn chưa ra là 23 ngày42 ngày
Tổng 8 ra ngày 03/11/2015 đến nay vẫn chưa ra là 22 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 23/11/2015 đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày91 ngày
quang cao