THỐNG KÊ CHU KỲ ĐẶC BIỆT
Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 02-01-2017 (53103) đến 15-01-2017 vẫn chưa ra là 13 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 30-12-2016 (19617) đến 15-01-2017 vẫn chưa ra là 16 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 08-01-2017 (28820) đến 15-01-2017 vẫn chưa ra là 7 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 14-01-2017 (27739) đến 15-01-2017 vẫn chưa ra là 1 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 10-01-2017 (42040) đến 15-01-2017 vẫn chưa ra là 5 ngày56 ngày
Đầu 5 ra ngày 07-01-2017 (95356) đến 15-01-2017 vẫn chưa ra là 8 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 06-01-2017 (97266) đến 15-01-2017 vẫn chưa ra là 9 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 12-01-2017 (69974) đến 15-01-2017 vẫn chưa ra là 3 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 15-01-2017 (02489) đến 15-01-2017 vẫn chưa ra là 0 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 11-01-2017 (07790) đến 15-01-2017 vẫn chưa ra là 4 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 11-01-2017 (07790) đến 15-01-2017 vẫn chưa ra là 4 ngày45 ngày
Đuôi 1 ra ngày 01-01-2017 (48951) đến 15-01-2017 vẫn chưa ra là 14 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 05-01-2017 (86192) đến 15-01-2017 vẫn chưa ra là 10 ngày64 ngày
Đuôi 3 ra ngày 02-01-2017 (53103) đến 15-01-2017 vẫn chưa ra là 13 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 13-01-2017 (96334) đến 15-01-2017 vẫn chưa ra là 2 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 03-01-2017 (73385) đến 15-01-2017 vẫn chưa ra là 12 ngày61 ngày
Đuôi 6 ra ngày 09-01-2017 (68976) đến 15-01-2017 vẫn chưa ra là 6 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 31-12-2016 (26687) đến 15-01-2017 vẫn chưa ra là 15 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 29-12-2016 (14198) đến 15-01-2017 vẫn chưa ra là 17 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 15-01-2017 (02489) đến 15-01-2017 vẫn chưa ra là 0 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 27-12-2016 (97291) đến 15-01-2017 vẫn chưa ra là 19 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 12-01-2017 (69974) đến 15-01-2017 vẫn chưa ra là 3 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 14-01-2017 (27739) đến 15-01-2017 vẫn chưa ra là 1 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 09-01-2017 (68976) đến 15-01-2017 vẫn chưa ra là 6 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 10-01-2017 (42040) đến 15-01-2017 vẫn chưa ra là 5 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 04-01-2017 (20896) đến 15-01-2017 vẫn chưa ra là 11 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 01-01-2017 (48951) đến 15-01-2017 vẫn chưa ra là 14 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 15-01-2017 (02489) đến 15-01-2017 vẫn chưa ra là 0 ngày42 ngày
Tổng 8 ra ngày 30-12-2016 (19617) đến 15-01-2017 vẫn chưa ra là 16 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 11-01-2017 (07790) đến 15-01-2017 vẫn chưa ra là 4 ngày91 ngày

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm