THỐNG KÊ CHU KỲ ĐẶC BIỆT
Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 24-09-2016 (29506) đến 28-09-2016 vẫn chưa ra là 4 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 20-09-2016 (67317) đến 28-09-2016 vẫn chưa ra là 8 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 12-09-2016 (68724) đến 28-09-2016 vẫn chưa ra là 16 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 23-09-2016 (21533) đến 28-09-2016 vẫn chưa ra là 5 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 30-08-2016 (86844) đến 28-09-2016 vẫn chưa ra là 29 ngày56 ngày
Đầu 5 ra ngày 16-09-2016 (13850) đến 28-09-2016 vẫn chưa ra là 12 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 28-09-2016 (10665) đến 28-09-2016 vẫn chưa ra là 0 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 28-08-2016 (39470) đến 28-09-2016 vẫn chưa ra là 31 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 05-09-2016 (22187) đến 28-09-2016 vẫn chưa ra là 23 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 27-09-2016 (19291) đến 28-09-2016 vẫn chưa ra là 1 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 25-09-2016 (47190) đến 28-09-2016 vẫn chưa ra là 3 ngày45 ngày
Đuôi 1 ra ngày 27-09-2016 (19291) đến 28-09-2016 vẫn chưa ra là 1 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 14-09-2016 (96332) đến 28-09-2016 vẫn chưa ra là 14 ngày64 ngày
Đuôi 3 ra ngày 23-09-2016 (21533) đến 28-09-2016 vẫn chưa ra là 5 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 21-09-2016 (76294) đến 28-09-2016 vẫn chưa ra là 7 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 28-09-2016 (10665) đến 28-09-2016 vẫn chưa ra là 0 ngày56 ngày
Đuôi 6 ra ngày 26-09-2016 (75466) đến 28-09-2016 vẫn chưa ra là 2 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 20-09-2016 (67317) đến 28-09-2016 vẫn chưa ra là 8 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 15-09-2016 (11538) đến 28-09-2016 vẫn chưa ra là 13 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 22-09-2016 (24509) đến 28-09-2016 vẫn chưa ra là 6 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 27-09-2016 (19291) đến 28-09-2016 vẫn chưa ra là 1 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 28-09-2016 (10665) đến 28-09-2016 vẫn chưa ra là 0 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 26-09-2016 (75466) đến 28-09-2016 vẫn chưa ra là 2 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 21-09-2016 (76294) đến 28-09-2016 vẫn chưa ra là 7 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 06-09-2016 (47831) đến 28-09-2016 vẫn chưa ra là 22 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 17-09-2016 (54005) đến 28-09-2016 vẫn chưa ra là 11 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 24-09-2016 (29506) đến 28-09-2016 vẫn chưa ra là 4 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 11-09-2016 (04507) đến 28-09-2016 vẫn chưa ra là 17 ngày42 ngày
Tổng 8 ra ngày 20-09-2016 (67317) đến 28-09-2016 vẫn chưa ra là 8 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 25-09-2016 (47190) đến 28-09-2016 vẫn chưa ra là 3 ngày91 ngày

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm