THỐNG KÊ CHU KỲ ĐẶC BIỆT
Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 18-10-2016 (65206) đến 27-10-2016 vẫn chưa ra là 9 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 15-10-2016 (42118) đến 27-10-2016 vẫn chưa ra là 12 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 20-10-2016 (39821) đến 27-10-2016 vẫn chưa ra là 7 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 27-10-2016 (89231) đến 27-10-2016 vẫn chưa ra là 0 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 26-10-2016 (29449) đến 27-10-2016 vẫn chưa ra là 1 ngày56 ngày
Đầu 5 ra ngày 17-10-2016 (78953) đến 27-10-2016 vẫn chưa ra là 10 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 12-10-2016 (01367) đến 27-10-2016 vẫn chưa ra là 15 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 21-10-2016 (49878) đến 27-10-2016 vẫn chưa ra là 6 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 23-10-2016 (99887) đến 27-10-2016 vẫn chưa ra là 4 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 24-10-2016 (94694) đến 27-10-2016 vẫn chưa ra là 3 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 11-10-2016 (60300) đến 27-10-2016 vẫn chưa ra là 16 ngày45 ngày
Đuôi 1 ra ngày 27-10-2016 (89231) đến 27-10-2016 vẫn chưa ra là 0 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 25-10-2016 (18942) đến 27-10-2016 vẫn chưa ra là 2 ngày64 ngày
Đuôi 3 ra ngày 19-10-2016 (42683) đến 27-10-2016 vẫn chưa ra là 8 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 24-10-2016 (94694) đến 27-10-2016 vẫn chưa ra là 3 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 28-09-2016 (10665) đến 27-10-2016 vẫn chưa ra là 29 ngày56 ngày
Đuôi 6 ra ngày 18-10-2016 (65206) đến 27-10-2016 vẫn chưa ra là 9 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 23-10-2016 (99887) đến 27-10-2016 vẫn chưa ra là 4 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 21-10-2016 (49878) đến 27-10-2016 vẫn chưa ra là 6 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 26-10-2016 (29449) đến 27-10-2016 vẫn chưa ra là 1 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 11-10-2016 (60300) đến 27-10-2016 vẫn chưa ra là 16 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 19-10-2016 (42683) đến 27-10-2016 vẫn chưa ra là 8 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 26-09-2016 (75466) đến 27-10-2016 vẫn chưa ra là 31 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 26-10-2016 (29449) đến 27-10-2016 vẫn chưa ra là 1 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 27-10-2016 (89231) đến 27-10-2016 vẫn chưa ra là 0 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 23-10-2016 (99887) đến 27-10-2016 vẫn chưa ra là 4 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 25-10-2016 (18942) đến 27-10-2016 vẫn chưa ra là 2 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 07-10-2016 (91616) đến 27-10-2016 vẫn chưa ra là 20 ngày42 ngày
Tổng 8 ra ngày 22-10-2016 (57699) đến 27-10-2016 vẫn chưa ra là 5 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 15-10-2016 (42118) đến 27-10-2016 vẫn chưa ra là 12 ngày91 ngày

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm