Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

nha cai dafabet
letou

Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 09-09-2020 (88000) đến 18-09-2020 vẫn chưa ra là 9 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 24-08-2020 (49316) đến 18-09-2020 vẫn chưa ra là 25 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 11-09-2020 (16129) đến 18-09-2020 vẫn chưa ra là 7 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 15-09-2020 (23030) đến 18-09-2020 vẫn chưa ra là 3 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 02-09-2020 (45148) đến 18-09-2020 vẫn chưa ra là 16 ngày66 ngày
Đầu 5 ra ngày 07-09-2020 (13853) đến 18-09-2020 vẫn chưa ra là 11 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 13-09-2020 (28463) đến 18-09-2020 vẫn chưa ra là 5 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 17-09-2020 (04170) đến 18-09-2020 vẫn chưa ra là 1 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 16-09-2020 (89582) đến 18-09-2020 vẫn chưa ra là 2 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 18-09-2020 (20290) đến 18-09-2020 vẫn chưa ra là 0 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 18-09-2020 (20290) đến 18-09-2020 vẫn chưa ra là 0 ngày57 ngày
Đuôi 1 ra ngày 23-08-2020 (47441) đến 18-09-2020 vẫn chưa ra là 26 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 16-09-2020 (89582) đến 18-09-2020 vẫn chưa ra là 2 ngày78 ngày
Đuôi 3 ra ngày 13-09-2020 (28463) đến 18-09-2020 vẫn chưa ra là 5 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 21-08-2020 (57454) đến 18-09-2020 vẫn chưa ra là 28 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 05-09-2020 (52085) đến 18-09-2020 vẫn chưa ra là 13 ngày61 ngày
Đuôi 6 ra ngày 27-08-2020 (76496) đến 18-09-2020 vẫn chưa ra là 22 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 01-09-2020 (62557) đến 18-09-2020 vẫn chưa ra là 17 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 02-09-2020 (45148) đến 18-09-2020 vẫn chưa ra là 16 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 14-09-2020 (32489) đến 18-09-2020 vẫn chưa ra là 4 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 16-09-2020 (89582) đến 18-09-2020 vẫn chưa ra là 2 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 11-09-2020 (16129) đến 18-09-2020 vẫn chưa ra là 7 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 10-09-2020 (81320) đến 18-09-2020 vẫn chưa ra là 8 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 15-09-2020 (23030) đến 18-09-2020 vẫn chưa ra là 3 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 08-09-2020 (22022) đến 18-09-2020 vẫn chưa ra là 10 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 29-08-2020 (78305) đến 18-09-2020 vẫn chưa ra là 20 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 24-07-2020 (57597) đến 18-09-2020 vẫn chưa ra là 56 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 17-09-2020 (04170) đến 18-09-2020 vẫn chưa ra là 1 ngày54 ngày
Tổng 8 ra ngày 12-09-2020 (51880) đến 18-09-2020 vẫn chưa ra là 6 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 18-09-2020 (20290) đến 18-09-2020 vẫn chưa ra là 0 ngày91 ngày

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Tham gia Group Facebook của Ketqua.net

Bình luận thêm