Sổ kết quả Vietlott Max 4d – Tổng hợp kết quả xổ số Vietlott Max 4d thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần

nha cai dafabet
letou
Cá độ bóng đá OXBET

Sổ kết quả

Sổ kết quả Vietlott Max 4d – Tổng hợp kết quả xổ số Vietlott Max 4d thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 27-02-2021 / kỳ quay #0668
A
7903
B
9653
C
0226
D
3200
E
5437
G
6437

Lần quay xác định vị trí giải: E-A-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất0226
Giải nhì54377903
Giải ba965332006437
Khuyến khích 1226
Khuyến khích 226

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 25-02-2021 / kỳ quay #0
A
7934
B
2886
C
3052
D
7767
E
6490
G
0564

Lần quay xác định vị trí giải: C-D-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất0564
Giải nhì30527767
Giải ba793428866490
Khuyến khích 1564
Khuyến khích 264

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 23-02-2021 / kỳ quay #0
A
9491
B
0053
C
8900
D
3496
E
3090
G
5583

Lần quay xác định vị trí giải: D-B-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất9491
Giải nhì34960053
Giải ba890030905583
Khuyến khích 1491
Khuyến khích 291

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 20-02-2021 / kỳ quay #0651
A
3568
B
6357
C
5492
D
1107
E
3451
G
2641

Lần quay xác định vị trí giải: D-E-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất3568
Giải nhì11073451
Giải ba635754922641
Khuyến khích 1568
Khuyến khích 268

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 18-02-2021 / kỳ quay #0650
A
2096
B
2177
C
7534
D
1637
E
2389
G
2692

Lần quay xác định vị trí giải: E-B-D

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất1637
Giải nhì23892177
Giải ba209675342692
Khuyến khích 1637
Khuyến khích 237

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 16-02-2021 / kỳ quay #0649
A
0829
B
9739
C
1731
D
0308
E
2908
G
5982

Lần quay xác định vị trí giải: B-C-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất0829
Giải nhì97391731
Giải ba030829085982
Khuyến khích 1829
Khuyến khích 229

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 09-02-2021 / kỳ quay #0647
A
8743
B
1841
C
3317
D
8828
E
7850
G
9304

Lần quay xác định vị trí giải: E-G-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất1841
Giải nhì78509304
Giải ba874333178828
Khuyến khích 1841
Khuyến khích 241

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 06-02-2021 / kỳ quay #0646
A
0673
B
6741
C
2757
D
6279
E
6494
G
9773

Lần quay xác định vị trí giải: D-A-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất6741
Giải nhì62790673
Giải ba275764949773
Khuyến khích 1741
Khuyến khích 241

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 04-02-2021 / kỳ quay #0645
A
0748
B
4097
C
1619
D
6641
E
8094
G
7318

Lần quay xác định vị trí giải: C-E-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất4097
Giải nhì16198094
Giải ba074866417318
Khuyến khích 1097
Khuyến khích 297

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 02-02-2021 / kỳ quay #0657
A
6239
B
6385
C
8164
D
2368
E
2499
G
3464

Lần quay xác định vị trí giải: A-B-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất3464
Giải nhì62396385
Giải ba816423682499
Khuyến khích 1464
Khuyến khích 264

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 30-01-2021 / kỳ quay #0643
A
3633
B
6730
C
3983
D
8767
E
2365
G
5650

Lần quay xác định vị trí giải: B-G-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất3633
Giải nhì67305650
Giải ba398387672365
Khuyến khích 1633
Khuyến khích 233

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 28-01-2021 / kỳ quay #0642
A
3737
B
5920
C
2934
D
6283
E
1639
G
0418

Lần quay xác định vị trí giải: E-A-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất2934
Giải nhì16393737
Giải ba592062830418
Khuyến khích 1934
Khuyến khích 234

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 26-01-2021 / kỳ quay #0641
A
7934
B
9329
C
7840
D
0290
E
2040
G
3285

Lần quay xác định vị trí giải: C-D-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất9329
Giải nhì78400290
Giải ba793420403285
Khuyến khích 1329
Khuyến khích 229

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 23-01-2021 / kỳ quay #0640
A
0650
B
0103
C
3009
D
6435
E
4675
G
6133

Lần quay xác định vị trí giải: E-D-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất0103
Giải nhì46756435
Giải ba065030096133
Khuyến khích 1103
Khuyến khích 203

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 21-01-2021 / kỳ quay #0639
A
0554
B
6287
C
0575
D
4967
E
9430
G
7941

Lần quay xác định vị trí giải: A-C-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất7941
Giải nhì05540575
Giải ba628749679430
Khuyến khích 1941
Khuyến khích 241

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 19-01-2021 / kỳ quay #0638
A
9650
B
7864
C
4983
D
8302
E
1720
G
2287

Lần quay xác định vị trí giải: E-D-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất7864
Giải nhì17208302
Giải ba965049832287
Khuyến khích 1864
Khuyến khích 264

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 16-01-2021 / kỳ quay #0
A
4850
B
2939
C
7353
D
7935
E
4928
G
3975

Lần quay xác định vị trí giải: C-E-D

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất7935
Giải nhì73534928
Giải ba485029393975
Khuyến khích 1935
Khuyến khích 235

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 14-01-2021 / kỳ quay #0636
A
6707
B
2164
C
4143
D
1456
E
3733
G
1286

Lần quay xác định vị trí giải: A-G-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất4143
Giải nhì67071286
Giải ba216414563733
Khuyến khích 1143
Khuyến khích 243

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 12-01-2021 / kỳ quay #0635
A
6899
B
4419
C
0622
D
3007
E
9967
G
7147

Lần quay xác định vị trí giải: D-G-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất6899
Giải nhì30077147
Giải ba441906229967
Khuyến khích 1899
Khuyến khích 299

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 09-01-2021 / kỳ quay #0634
A
6390
B
8177
C
7852
D
0025
E
7475
G
1885

Lần quay xác định vị trí giải: D-A-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất7475
Giải nhì00256390
Giải ba817778521885
Khuyến khích 1475
Khuyến khích 275

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 07-01-2021 / kỳ quay #0633
A
3225
B
1652
C
3772
D
2093
E
6767
G
2017

Lần quay xác định vị trí giải: B-C-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất6767
Giải nhì16523772
Giải ba322520932017
Khuyến khích 1767
Khuyến khích 267

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 05-01-2021 / kỳ quay #0632
A
4581
B
0367
C
6747
D
3887
E
4260
G
8938

Lần quay xác định vị trí giải: D-A-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất0367
Giải nhì38874581
Giải ba674742608938
Khuyến khích 1367
Khuyến khích 267

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 02-01-2021 / kỳ quay #0631
A
9963
B
7931
C
3479
D
1458
E
5318
G
7979

Lần quay xác định vị trí giải: D-B-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất5318
Giải nhì14587931
Giải ba996334797979
Khuyến khích 1318
Khuyến khích 218

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 31-12-2020 / kỳ quay #0631
A
2177
B
7638
C
4041
D
7454
E
2808
G
5288

Lần quay xác định vị trí giải: C-A-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất2808
Giải nhì40412177
Giải ba763874545288
Khuyến khích 1808
Khuyến khích 208

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 29-12-2020 / kỳ quay #0
A
6011
B
9394
C
4477
D
1522
E
2023
G
4350

Lần quay xác định vị trí giải: A-E-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất4477
Giải nhì60112023
Giải ba939415224350
Khuyến khích 1477
Khuyến khích 277

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 26-12-2020 / kỳ quay #0628
A
2008
B
1088
C
9376
D
6132
E
9009
G
1190

Lần quay xác định vị trí giải: C-A-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất1088
Giải nhì93762008
Giải ba613290091190
Khuyến khích 1088
Khuyến khích 288

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 24-12-2020 / kỳ quay #0627
A
5362
B
5678
C
2516
D
3933
E
4647
G
4293

Lần quay xác định vị trí giải: D-C-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất5678
Giải nhì39332516
Giải ba536246474293
Khuyến khích 1678
Khuyến khích 278

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 22-12-2020 / kỳ quay #0626
A
5693
B
0288
C
8870
D
0479
E
1755
G
4170

Lần quay xác định vị trí giải: B-A-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất4170
Giải nhì02885693
Giải ba887004791755
Khuyến khích 1170
Khuyến khích 270

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 19-12-2020 / kỳ quay #0625
A
7059
B
0946
C
9546
D
0762
E
7664
G
5019

Lần quay xác định vị trí giải: D-E-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất5019
Giải nhì07627664
Giải ba705909469546
Khuyến khích 1019
Khuyến khích 219

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 17-12-2020 / kỳ quay #0624
A
0410
B
7381
C
0659
D
2434
E
1856
G
2718

Lần quay xác định vị trí giải: D-B-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất2718
Giải nhì24347381
Giải ba041006591856
Khuyến khích 1718
Khuyến khích 218

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 15-12-2020 / kỳ quay #0
A
7431
B
3276
C
2940
D
5970
E
9356
G
2174

Lần quay xác định vị trí giải: E-A-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất2940
Giải nhì93567431
Giải ba327659702174
Khuyến khích 1940
Khuyến khích 240

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 12-12-2020 / kỳ quay #0635
A
B
C
D
E
G

Lần quay xác định vị trí giải:

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 
Giải nhì  
Giải ba   
Khuyến khích 1 
Khuyến khích 2 

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 10-12-2020 / kỳ quay #0621
A
8947
B
7173
C
6412
D
0842
E
2184
G
8504

Lần quay xác định vị trí giải: G-A-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất2184
Giải nhì85048947
Giải ba717364120842
Khuyến khích 1184
Khuyến khích 284

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 08-12-2020 / kỳ quay #0633
A
2984
B
4280
C
3167
D
5837
E
2053
G
7604

Lần quay xác định vị trí giải: C-G-D

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất5837
Giải nhì31677604
Giải ba298442802053
Khuyến khích 1837
Khuyến khích 237

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 05-12-2020 / kỳ quay #0632
A
4948
B
4887
C
5631
D
7746
E
4613
G
7518

Lần quay xác định vị trí giải: G-B-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất4613
Giải nhì75184887
Giải ba494856317746
Khuyến khích 1613
Khuyến khích 213

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 03-12-2020 / kỳ quay #0631
A
0645
B
4767
C
9734
D
6167
E
9691
G
2738

Lần quay xác định vị trí giải: C-A-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất9691
Giải nhì97340645
Giải ba476761672738
Khuyến khích 1691
Khuyến khích 291

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 01-12-2020 / kỳ quay #0617
A
8023
B
6821
C
3729
D
8277
E
1151
G
0556

Lần quay xác định vị trí giải: E-D-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất6821
Giải nhì11518277
Giải ba802337290556
Khuyến khích 1821
Khuyến khích 221

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 28-11-2020 / kỳ quay #0616
A
4603
B
0080
C
4041
D
8174
E
5981
G
5124

Lần quay xác định vị trí giải: E-D-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất0080
Giải nhì59818174
Giải ba460340415124
Khuyến khích 1080
Khuyến khích 280

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 26-11-2020 / kỳ quay #0615
A
0329
B
0207
C
8133
D
6613
E
8039
G
4284

Lần quay xác định vị trí giải: A-C-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất0207
Giải nhì03298133
Giải ba661380394284
Khuyến khích 1207
Khuyến khích 207

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 24-11-2020 / kỳ quay #0614
A
5132
B
9176
C
0023
D
9421
E
4524
G
3024

Lần quay xác định vị trí giải: G-B-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất0023
Giải nhì30249176
Giải ba513294214524
Khuyến khích 1023
Khuyến khích 223

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 21-11-2020 / kỳ quay #0613
A
2396
B
6812
C
8840
D
3460
E
4152
G
7208

Lần quay xác định vị trí giải: E-C-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất2396
Giải nhì41528840
Giải ba681234607208
Khuyến khích 1396
Khuyến khích 296

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 19-11-2020 / kỳ quay #0612
A
5740
B
3155
C
3676
D
8479
E
2487
G
7112

Lần quay xác định vị trí giải: B-G-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất2487
Giải nhì31557112
Giải ba574036768479
Khuyến khích 1487
Khuyến khích 287

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 17-11-2020 / kỳ quay #0611
A
9380
B
1393
C
8415
D
1329
E
8918
G
0477

Lần quay xác định vị trí giải: G-C-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất9380
Giải nhì04778415
Giải ba139313298918
Khuyến khích 1380
Khuyến khích 280

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 14-11-2020 / kỳ quay #0610
A
3159
B
6203
C
9228
D
3842
E
0880
G
8961

Lần quay xác định vị trí giải: G-E-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất6203
Giải nhì89610880
Giải ba315992283842
Khuyến khích 1203
Khuyến khích 203

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 12-11-2020 / kỳ quay #0609
A
2745
B
0054
C
3619
D
8831
E
6243
G
5883

Lần quay xác định vị trí giải: A-B-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất5883
Giải nhì27450054
Giải ba361988316243
Khuyến khích 1883
Khuyến khích 283

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 10-11-2020 / kỳ quay #0621
A
1718
B
8171
C
2547
D
8593
E
0417
G
5055

Lần quay xác định vị trí giải: E-C-D

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất8593
Giải nhì04172547
Giải ba171881715055
Khuyến khích 1593
Khuyến khích 293

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 07-11-2020 / kỳ quay #0607
A
4957
B
3124
C
6349
D
6446
E
7813
G
6782

Lần quay xác định vị trí giải: B-G-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất4957
Giải nhì31246782
Giải ba634964467813
Khuyến khích 1957
Khuyến khích 257

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 05-11-2020 / kỳ quay #0606
A
7024
B
9906
C
2166
D
6218
E
3784
G
3046

Lần quay xác định vị trí giải: A-C-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất3046
Giải nhì70242166
Giải ba990662183784
Khuyến khích 1046
Khuyến khích 246

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 03-11-2020 / kỳ quay #0605
A
2674
B
2686
C
1835
D
4802
E
2133
G
0596

Lần quay xác định vị trí giải: A-D-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất0596
Giải nhì26744802
Giải ba268618352133
Khuyến khích 1596
Khuyến khích 296

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 31-10-2020 / kỳ quay #0604
A
2269
B
2716
C
5766
D
0806
E
6894
G
9231

Lần quay xác định vị trí giải: G-B-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất5766
Giải nhì92312716
Giải ba226908066894
Khuyến khích 1766
Khuyến khích 266

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 29-10-2020 / kỳ quay #0603
A
1701
B
1211
C
6648
D
9319
E
4417
G
8468

Lần quay xác định vị trí giải: B-E-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất6648
Giải nhì12114417
Giải ba170193198468
Khuyến khích 1648
Khuyến khích 248

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 27-10-2020 / kỳ quay #0602
A
9642
B
0304
C
4354
D
5687
E
0864
G
6546

Lần quay xác định vị trí giải: A-G-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất0304
Giải nhì96426546
Giải ba435456870864
Khuyến khích 1304
Khuyến khích 204

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 24-10-2020 / kỳ quay #0601
A
4987
B
2499
C
3090
D
0333
E
7102
G
4508

Lần quay xác định vị trí giải: G-B-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất4987
Giải nhì45082499
Giải ba309003337102
Khuyến khích 1987
Khuyến khích 287

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 22-10-2020 / kỳ quay #0
A
8945
B
0501
C
2849
D
1762
E
7227
G
8242

Lần quay xác định vị trí giải: D-A-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất0501
Giải nhì17628945
Giải ba284972278242
Khuyến khích 1501
Khuyến khích 201

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 20-10-2020 / kỳ quay #0599
A
9518
B
6959
C
7002
D
4449
E
8589
G
9603

Lần quay xác định vị trí giải: A-B-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất7002
Giải nhì95186959
Giải ba444985899603
Khuyến khích 1002
Khuyến khích 202

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 17-10-2020 / kỳ quay #0598
A
6240
B
8814
C
7957
D
2620
E
4191
G
9920

Lần quay xác định vị trí giải: E-C-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất6240
Giải nhì41917957
Giải ba881426209920
Khuyến khích 1240
Khuyến khích 240

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 15-10-2020 / kỳ quay #0610
A
4120
B
2023
C
8348
D
3122
E
9776
G
0587

Lần quay xác định vị trí giải: B-E-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất4120
Giải nhì20239776
Giải ba834831220587
Khuyến khích 1120
Khuyến khích 220

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 13-10-2020 / kỳ quay #0596
A
7017
B
0906
C
9641
D
4247
E
4603
G
9808

Lần quay xác định vị trí giải: B-D-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất4603
Giải nhì09064247
Giải ba701796419808
Khuyến khích 1603
Khuyến khích 203

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 10-10-2020 / kỳ quay #0595
A
4897
B
0503
C
2542
D
8182
E
3913
G
1469

Lần quay xác định vị trí giải: A-D-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất2542
Giải nhì48978182
Giải ba050339131469
Khuyến khích 1542
Khuyến khích 242

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 08-10-2020 / kỳ quay #0594
A
4154
B
8065
C
5052
D
7261
E
1095
G
8584

Lần quay xác định vị trí giải: B-D-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất1095
Giải nhì80657261
Giải ba415450528584
Khuyến khích 1095
Khuyến khích 295

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 06-10-2020 / kỳ quay #0593
A
9797
B
8481
C
9712
D
3056
E
7931
G
1530

Lần quay xác định vị trí giải: D-B-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất1530
Giải nhì30568481
Giải ba979797127931
Khuyến khích 1530
Khuyến khích 230

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 03-10-2020 / kỳ quay #0592
A
8916
B
4207
C
0105
D
0709
E
4619
G
3397

Lần quay xác định vị trí giải: D-A-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất3397
Giải nhì07098916
Giải ba420701054619
Khuyến khích 1397
Khuyến khích 297

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 01-10-2020 / kỳ quay #0591
A
2205
B
5722
C
0314
D
7901
E
5710
G
7314

Lần quay xác định vị trí giải: C-E-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất7314
Giải nhì03145710
Giải ba220557227901
Khuyến khích 1314
Khuyến khích 214

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 29-09-2020 / kỳ quay #0590
A
4236
B
7935
C
2184
D
3753
E
0897
G
9370

Lần quay xác định vị trí giải: E-G-D

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất3753
Giải nhì08979370
Giải ba423679352184
Khuyến khích 1753
Khuyến khích 253

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 26-09-2020 / kỳ quay #0589
A
5818
B
9723
C
7012
D
6299
E
3671
G
4682

Lần quay xác định vị trí giải: C-G-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất5818
Giải nhì70124682
Giải ba972362993671
Khuyến khích 1818
Khuyến khích 218

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 24-09-2020 / kỳ quay #0588
A
7626
B
4626
C
3185
D
5481
E
7077
G
1920

Lần quay xác định vị trí giải: D-G-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất7626
Giải nhì54811920
Giải ba462631857077
Khuyến khích 1626
Khuyến khích 226

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 22-09-2020 / kỳ quay #0587
A
7696
B
4296
C
9118
D
9924
E
5596
G
1171

Lần quay xác định vị trí giải: A-G-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất4296
Giải nhì76961171
Giải ba911899245596
Khuyến khích 1296
Khuyến khích 296

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 19-09-2020 / kỳ quay #0586
A
1119
B
6686
C
2716
D
3567
E
2554
G
1828

Lần quay xác định vị trí giải: E-G-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất2716
Giải nhì25541828
Giải ba111966863567
Khuyến khích 1716
Khuyến khích 216

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 17-09-2020 / kỳ quay #0598
A
8946
B
4013
C
3800
D
0082
E
5449
G
5085

Lần quay xác định vị trí giải: D-G-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất8946
Giải nhì00825085
Giải ba401338005449
Khuyến khích 1946
Khuyến khích 246

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 15-09-2020 / kỳ quay #0584
A
2254
B
9660
C
4824
D
0257
E
9261
G
9105

Lần quay xác định vị trí giải: C-D-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất9660
Giải nhì48240257
Giải ba225492619105
Khuyến khích 1660
Khuyến khích 260

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 12-09-2020 / kỳ quay #0583
A
8206
B
0456
C
3164
D
0276
E
6855
G
0101

Lần quay xác định vị trí giải: E-C-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất0456
Giải nhì68553164
Giải ba820602760101
Khuyến khích 1456
Khuyến khích 256

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 10-09-2020 / kỳ quay #0582
A
5652
B
7702
C
4358
D
4447
E
3445
G
2141

Lần quay xác định vị trí giải: G-D-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất7702
Giải nhì21414447
Giải ba565243583445
Khuyến khích 1702
Khuyến khích 202

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 08-09-2020 / kỳ quay #0581
A
3643
B
6417
C
3983
D
6943
E
9242
G
3506

Lần quay xác định vị trí giải: D-E-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất3506
Giải nhì69439242
Giải ba364364173983
Khuyến khích 1506
Khuyến khích 206

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 05-09-2020 / kỳ quay #0580
A
6496
B
4390
C
5957
D
6398
E
3887
G
1692

Lần quay xác định vị trí giải: E-A-D

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất6398
Giải nhì38876496
Giải ba439059571692
Khuyến khích 1398
Khuyến khích 298

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 03-09-2020 / kỳ quay #0579
A
3854
B
7723
C
8945
D
5849
E
5165
G
2160

Lần quay xác định vị trí giải: B-E-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất3854
Giải nhì77235165
Giải ba894558492160
Khuyến khích 1854
Khuyến khích 254

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 01-09-2020 / kỳ quay #0578
A
1259
B
6095
C
5157
D
2400
E
0817
G
9406

Lần quay xác định vị trí giải: D-C-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất1259
Giải nhì24005157
Giải ba609508179406
Khuyến khích 1259
Khuyến khích 259

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 29-08-2020 / kỳ quay #0577
A
9913
B
2643
C
2249
D
9723
E
3386
G
3810

Lần quay xác định vị trí giải: A-D-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất2643
Giải nhì99139723
Giải ba224933863810
Khuyến khích 1643
Khuyến khích 243

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 27-08-2020 / kỳ quay #0589
A
B
C
D
E
G

Lần quay xác định vị trí giải:

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 
Giải nhì  
Giải ba   
Khuyến khích 1 
Khuyến khích 2 

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 25-08-2020 / kỳ quay #0576
A
4329
B
2398
C
2491
D
1622
E
1473
G
9811

Lần quay xác định vị trí giải: C-B-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất9811
Giải nhì24912398
Giải ba432916221473
Khuyến khích 1811
Khuyến khích 211

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 22-08-2020 / kỳ quay #0575
A
7421
B
9138
C
4210
D
3159
E
7092
G
9640

Lần quay xác định vị trí giải: D-G-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất4210
Giải nhì31599640
Giải ba742191387092
Khuyến khích 1210
Khuyến khích 210

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 20-08-2020 / kỳ quay #0574
A
9366
B
4227
C
4252
D
9774
E
4231
G
9360

Lần quay xác định vị trí giải: C-G-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất9366
Giải nhì42529360
Giải ba422797744231
Khuyến khích 1366
Khuyến khích 266

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 18-08-2020 / kỳ quay #0573
A
2091
B
7349
C
1727
D
6215
E
5619
G
3318

Lần quay xác định vị trí giải: C-A-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất5619
Giải nhì17272091
Giải ba734962153318
Khuyến khích 1619
Khuyến khích 219

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 15-08-2020 / kỳ quay #0572
A
9776
B
1512
C
2981
D
4685
E
0742
G
8023

Lần quay xác định vị trí giải: G-E-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất1512
Giải nhì80230742
Giải ba977629814685
Khuyến khích 1512
Khuyến khích 212

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 13-08-2020 / kỳ quay #0571
A
1860
B
4051
C
5156
D
0715
E
6017
G
8480

Lần quay xác định vị trí giải: E-D-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất1860
Giải nhì60170715
Giải ba405151568480
Khuyến khích 1860
Khuyến khích 260

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 11-08-2020 / kỳ quay #0570
A
0325
B
7391
C
5917
D
2462
E
4903
G
5181

Lần quay xác định vị trí giải: D-B-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất0325
Giải nhì24627391
Giải ba591749035181
Khuyến khích 1325
Khuyến khích 225

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 08-08-2020 / kỳ quay #0569
A
4222
B
3804
C
0470
D
5139
E
6719
G
0424

Lần quay xác định vị trí giải: E-D-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất0424
Giải nhì67195139
Giải ba422238040470
Khuyến khích 1424
Khuyến khích 224

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 06-08-2020 / kỳ quay #0568
A
0718
B
0310
C
2225
D
5725
E
5040
G
3574

Lần quay xác định vị trí giải: E-A-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất2225
Giải nhì50400718
Giải ba031057253574
Khuyến khích 1225
Khuyến khích 225

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 04-08-2020 / kỳ quay #0567
A
8463
B
2658
C
0419
D
3712
E
4382
G
7327

Lần quay xác định vị trí giải: D-E-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất2658
Giải nhì37124382
Giải ba846304197327
Khuyến khích 1658
Khuyến khích 258

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 01-08-2020 / kỳ quay #0566
A
6105
B
7791
C
4058
D
4744
E
7545
G
9272

Lần quay xác định vị trí giải: E-B-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất4058
Giải nhì75457791
Giải ba610547449272
Khuyến khích 1058
Khuyến khích 258

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 30-07-2020 / kỳ quay #0565
A
5189
B
6142
C
4913
D
3022
E
6390
G
4324

Lần quay xác định vị trí giải: D-B-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất4324
Giải nhì30226142
Giải ba518949136390
Khuyến khích 1324
Khuyến khích 224

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 28-07-2020 / kỳ quay #0564
A
4941
B
9921
C
5436
D
6035
E
4205
G
4088

Lần quay xác định vị trí giải: G-D-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất4941
Giải nhì40886035
Giải ba992154364205
Khuyến khích 1941
Khuyến khích 241

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 25-07-2020 / kỳ quay #0563
A
6799
B
4791
C
6156
D
0899
E
1567
G
3734

Lần quay xác định vị trí giải: A-B-D

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất0899
Giải nhì67994791
Giải ba615615673734
Khuyến khích 1899
Khuyến khích 299

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 23-07-2020 / kỳ quay #0562
A
1168
B
0324
C
8135
D
6241
E
7438
G
5575

Lần quay xác định vị trí giải: D-G-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất8135
Giải nhì62415575
Giải ba116803247438
Khuyến khích 1135
Khuyến khích 235

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 21-07-2020 / kỳ quay #0561
A
5179
B
9353
C
3513
D
5935
E
5837
G
8923

Lần quay xác định vị trí giải: D-G-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất5179
Giải nhì59358923
Giải ba935335135837
Khuyến khích 1179
Khuyến khích 279

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 18-07-2020 / kỳ quay #0560
A
3923
B
7734
C
7967
D
2462
E
1425
G
2736

Lần quay xác định vị trí giải: A-C-D

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất2462
Giải nhì39237967
Giải ba773414252736
Khuyến khích 1462
Khuyến khích 262

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 16-07-2020 / kỳ quay #0559
A
9812
B
5739
C
4523
D
1645
E
5933
G
5496

Lần quay xác định vị trí giải: E-G-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất5739
Giải nhì59335496
Giải ba981245231645
Khuyến khích 1739
Khuyến khích 239

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 14-07-2020 / kỳ quay #0570
A
4013
B
8495
C
6070
D
8072
E
1258
G
2477

Lần quay xác định vị trí giải: G-B-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất4013
Giải nhì24778495
Giải ba607080721258
Khuyến khích 1013
Khuyến khích 213

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 11-07-2020 / kỳ quay #0557
A
2952
B
4319
C
5141
D
5051
E
3412
G
7968

Lần quay xác định vị trí giải: A-E-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất4319
Giải nhì29523412
Giải ba514150517968
Khuyến khích 1319
Khuyến khích 219

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 09-07-2020 / kỳ quay #0556
A
1337
B
2648
C
5757
D
7939
E
2768
G
5884

Lần quay xác định vị trí giải: E-D-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất5757
Giải nhì27687939
Giải ba133726485884
Khuyến khích 1757
Khuyến khích 257

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 07-07-2020 / kỳ quay #0555
A
5142
B
9281
C
4968
D
5407
E
6458
G
5588

Lần quay xác định vị trí giải: G-A-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất4968
Giải nhì55885142
Giải ba928154076458
Khuyến khích 1968
Khuyến khích 268

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 04-07-2020 / kỳ quay #0554
A
0561
B
2101
C
1175
D
5697
E
3007
G
3592

Lần quay xác định vị trí giải: D-C-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất0561
Giải nhì56971175
Giải ba210130073592
Khuyến khích 1561
Khuyến khích 261

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 02-07-2020 / kỳ quay #0553
A
5833
B
2554
C
4215
D
4358
E
0419
G
4102

Lần quay xác định vị trí giải: G-B-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất0419
Giải nhì41022554
Giải ba583342154358
Khuyến khích 1419
Khuyến khích 219

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 30-06-2020 / kỳ quay #0552
A
4333
B
5091
C
3746
D
2059
E
7855
G
6566

Lần quay xác định vị trí giải: C-B-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất6566
Giải nhì37465091
Giải ba433320597855
Khuyến khích 1566
Khuyến khích 266

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 27-06-2020 / kỳ quay #0551
A
1128
B
8986
C
2782
D
6393
E
6220
G
5239

Lần quay xác định vị trí giải: C-D-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất5239
Giải nhì27826393
Giải ba112889866220
Khuyến khích 1239
Khuyến khích 239

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 25-06-2020 / kỳ quay #0550
A
7252
B
7552
C
7518
D
3426
E
2803
G
8997

Lần quay xác định vị trí giải: D-A-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất8997
Giải nhì34267252
Giải ba755275182803
Khuyến khích 1997
Khuyến khích 297

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 23-06-2020 / kỳ quay #0549
A
5370
B
0389
C
0357
D
6345
E
9459
G
3750

Lần quay xác định vị trí giải: G-D-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất9459
Giải nhì37506345
Giải ba537003890357
Khuyến khích 1459
Khuyến khích 259

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 20-06-2020 / kỳ quay #0548
A
8226
B
3598
C
0334
D
3842
E
0454
G
7000

Lần quay xác định vị trí giải: D-B-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất0334
Giải nhì38423598
Giải ba822604547000
Khuyến khích 1334
Khuyến khích 234

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 18-06-2020 / kỳ quay #0547
A
5527
B
3884
C
6127
D
4784
E
4208
G
0244

Lần quay xác định vị trí giải: E-G-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất6127
Giải nhì42080244
Giải ba552738844784
Khuyến khích 1127
Khuyến khích 227

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 16-06-2020 / kỳ quay #0546
A
7611
B
3333
C
2148
D
9980
E
6370
G
4827

Lần quay xác định vị trí giải: A-C-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất3333
Giải nhì76112148
Giải ba998063704827
Khuyến khích 1333
Khuyến khích 233

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 13-06-2020 / kỳ quay #0545
A
8125
B
8981
C
3887
D
7490
E
5838
G
5756

Lần quay xác định vị trí giải: C-E-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất8981
Giải nhì38875838
Giải ba812574905756
Khuyến khích 1981
Khuyến khích 281

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 11-06-2020 / kỳ quay #0544
A
0135
B
1082
C
0911
D
7439
E
3042
G
3093

Lần quay xác định vị trí giải: C-G-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất0135
Giải nhì09113093
Giải ba108274393042
Khuyến khích 1135
Khuyến khích 235

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 09-06-2020 / kỳ quay #0543
A
1814
B
5900
C
0077
D
8927
E
7475
G
6876

Lần quay xác định vị trí giải: E-A-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất5900
Giải nhì74751814
Giải ba007789276876
Khuyến khích 1900
Khuyến khích 200

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 06-06-2020 / kỳ quay #0542
A
0251
B
6228
C
0237
D
2583
E
5998
G
4176

Lần quay xác định vị trí giải: E-G-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất0251
Giải nhì59984176
Giải ba622802372583
Khuyến khích 1251
Khuyến khích 251

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 04-06-2020 / kỳ quay #0541
A
2103
B
5551
C
1406
D
0603
E
7182
G
9576

Lần quay xác định vị trí giải: B-D-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất2103
Giải nhì55510603
Giải ba140671829576
Khuyến khích 1103
Khuyến khích 203

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 02-06-2020 / kỳ quay #0540
A
9254
B
2319
C
5254
D
9145
E
2506
G
2756

Lần quay xác định vị trí giải: C-B-D

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất9145
Giải nhì52542319
Giải ba925425062756
Khuyến khích 1145
Khuyến khích 245

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 30-05-2020 / kỳ quay #0539
A
9376
B
0254
C
8607
D
2606
E
8917
G
3911

Lần quay xác định vị trí giải: C-B-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất8917
Giải nhì86070254
Giải ba937626063911
Khuyến khích 1917
Khuyến khích 217

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 28-05-2020 / kỳ quay #0538
A
4394
B
7061
C
1712
D
6321
E
8684
G
6300

Lần quay xác định vị trí giải: C-D-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất7061
Giải nhì17126321
Giải ba439486846300
Khuyến khích 1061
Khuyến khích 261

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 26-05-2020 / kỳ quay #0537
A
8758
B
3814
C
3850
D
5811
E
7284
G
0914

Lần quay xác định vị trí giải: D-E-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất3814
Giải nhì58117284
Giải ba875838500914
Khuyến khích 1814
Khuyến khích 214

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 23-05-2020 / kỳ quay #0536
A
5201
B
6306
C
9156
D
8459
E
0697
G
5813

Lần quay xác định vị trí giải: B-G-D

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất8459
Giải nhì63065813
Giải ba520191560697
Khuyến khích 1459
Khuyến khích 259

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 21-05-2020 / kỳ quay #0535
A
5725
B
5737
C
0085
D
4382
E
5601
G
6241

Lần quay xác định vị trí giải: E-D-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất6241
Giải nhì56014382
Giải ba572557370085
Khuyến khích 1241
Khuyến khích 241

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 19-05-2020 / kỳ quay #0534
A
2369
B
2264
C
7283
D
7434
E
3274
G
1532

Lần quay xác định vị trí giải: C-D-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất2264
Giải nhì72837434
Giải ba236932741532
Khuyến khích 1264
Khuyến khích 264

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 16-05-2020 / kỳ quay #0533
A
1231
B
7228
C
7133
D
6740
E
9529
G
3193

Lần quay xác định vị trí giải: A-G-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất9529
Giải nhì12313193
Giải ba722871336740
Khuyến khích 1529
Khuyến khích 229

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 14-05-2020 / kỳ quay #0532
A
6751
B
5320
C
1212
D
5402
E
0745
G
4697

Lần quay xác định vị trí giải: A-C-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất4697
Giải nhì67511212
Giải ba532054020745
Khuyến khích 1697
Khuyến khích 297

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 12-05-2020 / kỳ quay #0531
A
4095
B
5549
C
7047
D
8339
E
1679
G
4091

Lần quay xác định vị trí giải: A-B-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất1679
Giải nhì40955549
Giải ba704783394091
Khuyến khích 1679
Khuyến khích 279

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 09-05-2020 / kỳ quay #0530
A
5926
B
0960
C
9550
D
2018
E
5261
G
5650

Lần quay xác định vị trí giải: A-C-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất5261
Giải nhì59269550
Giải ba096020185650
Khuyến khích 1261
Khuyến khích 261

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 07-05-2020 / kỳ quay #0529
A
4356
B
4785
C
7749
D
7977
E
3812
G
5988

Lần quay xác định vị trí giải: C-A-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất4785
Giải nhì77494356
Giải ba797738125988
Khuyến khích 1785
Khuyến khích 285

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 05-05-2020 / kỳ quay #0528
A
8656
B
6424
C
0151
D
5507
E
9707
G
7918

Lần quay xác định vị trí giải: D-C-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất8656
Giải nhì55070151
Giải ba642497077918
Khuyến khích 1656
Khuyến khích 256

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 02-05-2020 / kỳ quay #0527
A
5040
B
7113
C
3243
D
6499
E
4080
G
6088

Lần quay xác định vị trí giải: G-A-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất3243
Giải nhì60885040
Giải ba711364994080
Khuyến khích 1243
Khuyến khích 243

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 30-04-2020 / kỳ quay #0526
A
9841
B
9177
C
7586
D
0717
E
6599
G
7078

Lần quay xác định vị trí giải: G-E-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất9841
Giải nhì70786599
Giải ba917775860717
Khuyến khích 1841
Khuyến khích 241

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 28-04-2020 / kỳ quay #0525
A
1867
B
5625
C
7180
D
1896
E
8955
G
8379

Lần quay xác định vị trí giải: G-A-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất8955
Giải nhì83791867
Giải ba562571801896
Khuyến khích 1955
Khuyến khích 255

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 25-04-2020 / kỳ quay #0524
A
0636
B
0286
C
7509
D
2952
E
0404
G
3227

Lần quay xác định vị trí giải: A-D-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất7509
Giải nhì06362952
Giải ba028604043227
Khuyến khích 1509
Khuyến khích 209

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 23-04-2020 / kỳ quay #0535
A
B
C
D
E
G

Lần quay xác định vị trí giải:

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 
Giải nhì  
Giải ba   
Khuyến khích 1 
Khuyến khích 2 

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 31-03-2020 / kỳ quay #0523
A
0410
B
5078
C
5691
D
5467
E
8034
G
5783

Lần quay xác định vị trí giải: B-A-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất8034
Giải nhì50780410
Giải ba569154675783
Khuyến khích 1034
Khuyến khích 234

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 28-03-2020 / kỳ quay #0522
A
2362
B
0259
C
2095
D
9120
E
8657
G
7291

Lần quay xác định vị trí giải: E-A-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất2095
Giải nhì86572362
Giải ba025991207291
Khuyến khích 1095
Khuyến khích 295

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 26-03-2020 / kỳ quay #0521
A
7927
B
0391
C
0342
D
6164
E
9216
G
9929

Lần quay xác định vị trí giải: A-C-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất0391
Giải nhì79270342
Giải ba616492169929
Khuyến khích 1391
Khuyến khích 291

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 24-03-2020 / kỳ quay #0520
A
1257
B
7366
C
2635
D
7548
E
4980
G
4906

Lần quay xác định vị trí giải: D-C-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất1257
Giải nhì75482635
Giải ba736649804906
Khuyến khích 1257
Khuyến khích 257

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 21-03-2020 / kỳ quay #0519
A
5001
B
7155
C
4250
D
4147
E
2280
G
8886

Lần quay xác định vị trí giải: A-E-D

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất4147
Giải nhì50012280
Giải ba715542508886
Khuyến khích 1147
Khuyến khích 247

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 19-03-2020 / kỳ quay #0518
A
2317
B
3168
C
1658
D
5555
E
5145
G
0846

Lần quay xác định vị trí giải: E-D-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất0846
Giải nhì51455555
Giải ba231731681658
Khuyến khích 1846
Khuyến khích 246

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 17-03-2020 / kỳ quay #0517
A
5115
B
8910
C
9064
D
9725
E
1900
G
3737

Lần quay xác định vị trí giải: C-E-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất3737
Giải nhì90641900
Giải ba511589109725
Khuyến khích 1737
Khuyến khích 237

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 14-03-2020 / kỳ quay #0516
A
4959
B
9617
C
2028
D
3114
E
3225
G
6167

Lần quay xác định vị trí giải: B-S-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất3225
Giải nhì9617 
Giải ba   
Khuyến khích 1225
Khuyến khích 225

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 12-03-2020 / kỳ quay #0515
A
3001
B
7194
C
4166
D
3319
E
8157
G
0923

Lần quay xác định vị trí giải: A-E-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất7194
Giải nhì30018157
Giải ba416633190923
Khuyến khích 1194
Khuyến khích 294

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 10-03-2020 / kỳ quay #0514
A
8612
B
6323
C
4685
D
4009
E
3005
G
9726

Lần quay xác định vị trí giải: C-D-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất9726
Giải nhì46854009
Giải ba861263233005
Khuyến khích 1726
Khuyến khích 226

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 07-03-2020 / kỳ quay #0515
A
7134
B
4972
C
9894
D
2271
E
7900
G
7207

Lần quay xác định vị trí giải: D-A-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất4972
Giải nhì22717134
Giải ba989479007207
Khuyến khích 1972
Khuyến khích 272

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 05-03-2020 / kỳ quay #0512
A
5357
B
3238
C
1308
D
8902
E
0258
G
0242

Lần quay xác định vị trí giải: E-G-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất5357
Giải nhì02580242
Giải ba323813088902
Khuyến khích 1357
Khuyến khích 257

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 03-03-2020 / kỳ quay #0511
A
7980
B
0317
C
0938
D
2136
E
5314
G
2056

Lần quay xác định vị trí giải: G-E-D

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất2136
Giải nhì20565314
Giải ba798003170938
Khuyến khích 1136
Khuyến khích 236

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 29-02-2020 / kỳ quay #0510
A
4602
B
5448
C
7130
D
8413
E
9348
G
6573

Lần quay xác định vị trí giải: E-G-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất7130
Giải nhì93486573
Giải ba460254488413
Khuyến khích 1130
Khuyến khích 230

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 27-02-2020 / kỳ quay #0509
A
5039
B
5430
C
8876
D
6801
E
2662
G
9653

Lần quay xác định vị trí giải: G-A-D

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất6801
Giải nhì96535039
Giải ba543088762662
Khuyến khích 1801
Khuyến khích 201

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 25-02-2020 / kỳ quay #0508
A
1479
B
8926
C
0903
D
7568
E
2790
G
1688

Lần quay xác định vị trí giải: G-D-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất0903
Giải nhì16887568
Giải ba147989262790
Khuyến khích 1903
Khuyến khích 203

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 22-02-2020 / kỳ quay #0507
A
7674
B
1968
C
0832
D
9383
E
3380
G
1240

Lần quay xác định vị trí giải: G-D-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất3380
Giải nhì12409383
Giải ba767419680832
Khuyến khích 1380
Khuyến khích 280

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 20-02-2020 / kỳ quay #0506
A
1612
B
4765
C
5782
D
1344
E
7456
G
4369

Lần quay xác định vị trí giải: C-G-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất4765
Giải nhì57824369
Giải ba161213447456
Khuyến khích 1765
Khuyến khích 265

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 18-02-2020 / kỳ quay #0505
A
1603
B
3341
C
6333
D
5433
E
8972
G
2800

Lần quay xác định vị trí giải: G-A-B-C-D-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất3341
Giải nhì28001603
Giải ba633354338972
Khuyến khích 1341
Khuyến khích 241

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 15-02-2020 / kỳ quay #0504
A
5841
B
6301
C
6402
D
0641
E
9254
G
6149

Lần quay xác định vị trí giải: E-B-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất5841
Giải nhì92546301
Giải ba640206416149
Khuyến khích 1841
Khuyến khích 241

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 13-02-2020 / kỳ quay #0503
A
9734
B
5138
C
8318
D
8413
E
4644
G
2711

Lần quay xác định vị trí giải: E-G-D

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất8413
Giải nhì46442711
Giải ba973451388318
Khuyến khích 1413
Khuyến khích 213

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 11-02-2020 / kỳ quay #05042
A
1675
B
7847
C
7479
D
2961
E
4562
G
6353

Lần quay xác định vị trí giải: G-D-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất7847
Giải nhì63532961
Giải ba167574794562
Khuyến khích 1847
Khuyến khích 247

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 08-02-2020 / kỳ quay #0501
A
1197
B
7693
C
9882
D
2520
E
8756
G
2230

Lần quay xác định vị trí giải: E-G-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất7693
Giải nhì87562230
Giải ba119798822520
Khuyến khích 1693
Khuyến khích 293

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 06-02-2020 / kỳ quay #0500
A
4445
B
6516
C
3097
D
3013
E
0014
G
2233

Lần quay xác định vị trí giải: G-B-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất4445
Giải nhì22336516
Giải ba309730130014
Khuyến khích 1445
Khuyến khích 245

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 04-02-2020 / kỳ quay #0499
A
8952
B
8692
C
2828
D
3306
E
0437
G
0516

Lần quay xác định vị trí giải: B-A-D

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất3306
Giải nhì86928952
Giải ba282804370516
Khuyến khích 1306
Khuyến khích 206

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 01-02-2020 / kỳ quay #0498
A
3437
B
4670
C
3372
D
9093
E
5219
G
5379

Lần quay xác định vị trí giải: A-E-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất3372
Giải nhì34375219
Giải ba467090935379
Khuyến khích 1372
Khuyến khích 272

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 30-01-2020 / kỳ quay #0497
A
7906
B
1732
C
3582
D
0033
E
2918
G
9981

Lần quay xác định vị trí giải: A-D-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất2918
Giải nhì79060033
Giải ba173235829981
Khuyến khích 1918
Khuyến khích 218

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 28-01-2020 / kỳ quay #0496
A
0079
B
4473
C
8943
D
0451
E
6797
G
0198

Lần quay xác định vị trí giải: G-A-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất8943
Giải nhì01980079
Giải ba447304516797
Khuyến khích 1943
Khuyến khích 243

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 23-01-2020 / kỳ quay #0495
A
1849
B
4239
C
8656
D
4366
E
8360
G
8459

Lần quay xác định vị trí giải: E-C-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất8459
Giải nhì83608656
Giải ba184942394366
Khuyến khích 1459
Khuyến khích 259

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 21-01-2020 / kỳ quay #0494
A
5125
B
3051
C
0024
D
8074
E
1618
G
6176

Lần quay xác định vị trí giải: E-A-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất0024
Giải nhì16185125
Giải ba305180746176
Khuyến khích 1024
Khuyến khích 224

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 18-01-2020 / kỳ quay #0493
A
0896
B
0468
C
2008
D
9074
E
5777
G
5352

Lần quay xác định vị trí giải: A-D-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất2008
Giải nhì08969074
Giải ba046857775352
Khuyến khích 1008
Khuyến khích 208

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 16-01-2020 / kỳ quay #0493
A
5176
B
8569
C
2202
D
2739
E
6666
G
5450

Lần quay xác định vị trí giải: E-G-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất2202
Giải nhì66665450
Giải ba517685692739
Khuyến khích 1202
Khuyến khích 202

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 14-01-2020 / kỳ quay #0491
A
1188
B
6116
C
9803
D
4930
E
0376
G
5227

Lần quay xác định vị trí giải: G-E-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất6116
Giải nhì52270376
Giải ba118898034930
Khuyến khích 1116
Khuyến khích 216

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 11-01-2020 / kỳ quay #0490
A
2515
B
7042
C
3164
D
8363
E
2588
G
4494

Lần quay xác định vị trí giải: A-C-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất7042
Giải nhì25153164
Giải ba836325884494
Khuyến khích 1042
Khuyến khích 242

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 09-01-2020 / kỳ quay #0489
A
2198
B
1435
C
7588
D
6599
E
2239
G
5458

Lần quay xác định vị trí giải: G-A-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất1435
Giải nhì54582198
Giải ba758865992239
Khuyến khích 1435
Khuyến khích 235

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 07-01-2020 / kỳ quay #0488
A
4111
B
6355
C
2153
D
2469
E
2508
G
1276

Lần quay xác định vị trí giải: B-C-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất4111
Giải nhì63552153
Giải ba246925081276
Khuyến khích 1111
Khuyến khích 211

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 04-01-2020 / kỳ quay #0487
A
7142
B
8711
C
4345
D
4335
E
0756
G
7159

Lần quay xác định vị trí giải: C-A-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất0756
Giải nhì43457142
Giải ba871143357159
Khuyến khích 1756
Khuyến khích 256

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 02-01-2020 / kỳ quay #0486
A
8040
B
5416
C
6995
D
1690
E
2896
G
8795

Lần quay xác định vị trí giải: D-B-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất2896
Giải nhì16905416
Giải ba804069958795
Khuyến khích 1896
Khuyến khích 296

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 31-12-2019 / kỳ quay #0485
A
8525
B
0427
C
2840
D
3117
E
6900
G
0339

Lần quay xác định vị trí giải: C-D-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất0339
Giải nhì28403117
Giải ba852504276900
Khuyến khích 1339
Khuyến khích 239

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 28-12-2019 / kỳ quay #0484
A
6895
B
2783
C
2808
D
1229
E
8184
G
2087

Lần quay xác định vị trí giải: G-A-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất2808
Giải nhì20876895
Giải ba278312298184
Khuyến khích 1808
Khuyến khích 208

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 26-12-2019 / kỳ quay #0483
A
2912
B
4047
C
9666
D
3950
E
2554
G
0531

Lần quay xác định vị trí giải: D-B-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất9666
Giải nhì39504047
Giải ba291225540531
Khuyến khích 1666
Khuyến khích 266

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 24-12-2019 / kỳ quay #0482
A
9527
B
3179
C
2984
D
1680
E
5956
G
3688

Lần quay xác định vị trí giải: C-B-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất5956
Giải nhì29843179
Giải ba952716803688
Khuyến khích 1956
Khuyến khích 256

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 21-12-2019 / kỳ quay #0481
A
4297
B
2935
C
8026
D
8483
E
3504
G
6006

Lần quay xác định vị trí giải: B-C-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất6006
Giải nhì29358026
Giải ba429784833504
Khuyến khích 1006
Khuyến khích 206

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 19-12-2019 / kỳ quay #0480
A
2450
B
2102
C
8129
D
9550
E
2146
G
0643

Lần quay xác định vị trí giải: D-A-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất0643
Giải nhì95502450
Giải ba210281292146
Khuyến khích 1643
Khuyến khích 243

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 17-12-2019 / kỳ quay #0479
A
7508
B
8307
C
8054
D
0625
E
3413
G
6481

Lần quay xác định vị trí giải: D-A-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất3413
Giải nhì06257508
Giải ba830780546481
Khuyến khích 1413
Khuyến khích 213

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 14-12-2019 / kỳ quay #0478
A
5406
B
6066
C
9194
D
2802
E
8582
G
5808

Lần quay xác định vị trí giải: A-B-D

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất2802
Giải nhì54066066
Giải ba919485825808
Khuyến khích 1802
Khuyến khích 202

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 12-12-2019 / kỳ quay #0477
A
6019
B
6150
C
6241
D
8217
E
7794
G
7794

Lần quay xác định vị trí giải: D-E-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất6019
Giải nhì82177794
Giải ba615062417794
Khuyến khích 1019
Khuyến khích 219

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 10-12-2019 / kỳ quay #0476
A
9545
B
5407
C
3189
D
1192
E
0022
G
5255

Lần quay xác định vị trí giải: D-G-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất0022
Giải nhì11925255
Giải ba954554073189
Khuyến khích 1022
Khuyến khích 222

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 07-12-2019 / kỳ quay #0475
A
4935
B
2009
C
9954
D
5131
E
4504
G
9249

Lần quay xác định vị trí giải: A-G-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất2009
Giải nhì49359249
Giải ba995451314504
Khuyến khích 1009
Khuyến khích 209

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 05-12-2019 / kỳ quay #0474
A
4190
B
8356
C
1601
D
0832
E
2838
G
2572

Lần quay xác định vị trí giải: A-B-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất2838
Giải nhì41908356
Giải ba160108322572
Khuyến khích 1838
Khuyến khích 238

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 03-12-2019 / kỳ quay #0474
A
4780
B
5226
C
1089
D
3098
E
0360
G
3757

Lần quay xác định vị trí giải: A-C-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất5226
Giải nhì47801089
Giải ba309803603757
Khuyến khích 1226
Khuyến khích 226

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 30-11-2019 / kỳ quay #0472
A
4416
B
3400
C
7035
D
3524
E
0454
G
0910

Lần quay xác định vị trí giải: G-B-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất0454
Giải nhì09103400
Giải ba441670353524
Khuyến khích 1454
Khuyến khích 254

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 28-11-2019 / kỳ quay #0471
A
6890
B
4407
C
4855
D
6121
E
3080
G
1464

Lần quay xác định vị trí giải: D-G-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất4407
Giải nhì61211464
Giải ba689048553080
Khuyến khích 1407
Khuyến khích 207

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 26-11-2019 / kỳ quay #0470
A
5089
B
8361
C
3376
D
4590
E
8866
G
0647

Lần quay xác định vị trí giải: C-G-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất8361
Giải nhì33760647
Giải ba508945908866
Khuyến khích 1361
Khuyến khích 261

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 23-11-2019 / kỳ quay #0469
A
6067
B
2117
C
5564
D
8701
E
1977
G
8290

Lần quay xác định vị trí giải: D-E-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất8290
Giải nhì87011977
Giải ba606721175564
Khuyến khích 1290
Khuyến khích 290

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 21-11-2019 / kỳ quay #0468
A
9330
B
2607
C
3155
D
0698
E
7003
G
3379

Lần quay xác định vị trí giải: G-D-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất9330
Giải nhì33790698
Giải ba260731557003
Khuyến khích 1330
Khuyến khích 230

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 19-11-2019 / kỳ quay #0467
A
8285
B
5123
C
8300
D
9058
E
0124
G
8689

Lần quay xác định vị trí giải: G-E-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất8300
Giải nhì86890124
Giải ba828551239058
Khuyến khích 1300
Khuyến khích 200

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 16-11-2019 / kỳ quay #0466
A
7730
B
8010
C
1705
D
7863
E
9507
G
6047

Lần quay xác định vị trí giải: E-G-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất1705
Giải nhì95076047
Giải ba773080107863
Khuyến khích 1705
Khuyến khích 205

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 14-11-2019 / kỳ quay #0465
A
4015
B
7402
C
6096
D
7177
E
8059
G
2127

Lần quay xác định vị trí giải: G-E-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất6096
Giải nhì21278059
Giải ba401574027177
Khuyến khích 1096
Khuyến khích 296

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 12-11-2019 / kỳ quay #0464
A
7709
B
5301
C
2406
D
7188
E
6228
G
4016

Lần quay xác định vị trí giải: E-C-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất7709
Giải nhì62282406
Giải ba530171884016
Khuyến khích 1709
Khuyến khích 209

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 09-11-2019 / kỳ quay #0464
A
3475
B
8977
C
0144
D
7488
E
4886
G
9627

Lần quay xác định vị trí giải: G-B-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất3475
Giải nhì96278977
Giải ba014474884886
Khuyến khích 1475
Khuyến khích 275

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 07-11-2019 / kỳ quay #0462
A
1474
B
0887
C
1896
D
2582
E
5287
G
8296

Lần quay xác định vị trí giải: G-C-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất5287
Giải nhì82961896
Giải ba147408872582
Khuyến khích 1287
Khuyến khích 287

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 05-11-2019 / kỳ quay #0461
A
5396
B
8224
C
9631
D
9101
E
4317
G
8803

Lần quay xác định vị trí giải: C-G-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất5396
Giải nhì96318803
Giải ba822491014317
Khuyến khích 1396
Khuyến khích 296

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 02-11-2019 / kỳ quay #0460
A
8866
B
7159
C
8792
D
5645
E
2141
G
9134

Lần quay xác định vị trí giải: A-C-D

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất5645
Giải nhì88668792
Giải ba715921419134
Khuyến khích 1645
Khuyến khích 245

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 31-10-2019 / kỳ quay #0459
A
8574
B
7329
C
6399
D
3019
E
0764
G
2340

Lần quay xác định vị trí giải: G-A-D

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất3019
Giải nhì23408574
Giải ba732963990764
Khuyến khích 1019
Khuyến khích 219

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 29-10-2019 / kỳ quay #0458
A
0959
B
1095
C
9071
D
0017
E
0059
G
6295

Lần quay xác định vị trí giải: B-C-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất6295
Giải nhì10959071
Giải ba095900170059
Khuyến khích 1295
Khuyến khích 295

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 26-10-2019 / kỳ quay #0457
A
4261
B
0823
C
1362
D
1362
E
9359
G
7451

Lần quay xác định vị trí giải: E-C-D

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất1362
Giải nhì93591362
Giải ba426108237451
Khuyến khích 1362
Khuyến khích 262

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 24-10-2019 / kỳ quay #0456
A
7248
B
3735
C
9021
D
9393
E
8665
G
7399

Lần quay xác định vị trí giải: G-B-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất8665
Giải nhì73993735
Giải ba724890219393
Khuyến khích 1665
Khuyến khích 265