Sổ kết quả Vietlott Max 4d – Tổng hợp kết quả xổ số Vietlott Max 4d thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần

nha cai dafabet
letou
Cá độ bóng đá OXBET

Sổ kết quả

Sổ kết quả Vietlott Max 4d – Tổng hợp kết quả xổ số Vietlott Max 4d thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 27-02-2021 / kỳ quay #0668
A
7903
B
9653
C
0226
D
3200
E
5437
G
6437

Lần quay xác định vị trí giải: E-A-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất0226
Giải nhì54377903
Giải ba965332006437
Khuyến khích 1226
Khuyến khích 226

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 25-02-2021 / kỳ quay #0
A
7934
B
2886
C
3052
D
7767
E
6490
G
0564

Lần quay xác định vị trí giải: C-D-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất0564
Giải nhì30527767
Giải ba793428866490
Khuyến khích 1564
Khuyến khích 264

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 23-02-2021 / kỳ quay #0
A
9491
B
0053
C
8900
D
3496
E
3090
G
5583

Lần quay xác định vị trí giải: D-B-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất9491
Giải nhì34960053
Giải ba890030905583
Khuyến khích 1491
Khuyến khích 291

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 20-02-2021 / kỳ quay #0651
A
3568
B
6357
C
5492
D
1107
E
3451
G
2641

Lần quay xác định vị trí giải: D-E-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất3568
Giải nhì11073451
Giải ba635754922641
Khuyến khích 1568
Khuyến khích 268

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 18-02-2021 / kỳ quay #0650
A
2096
B
2177
C
7534
D
1637
E
2389
G
2692

Lần quay xác định vị trí giải: E-B-D

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất1637
Giải nhì23892177
Giải ba209675342692
Khuyến khích 1637
Khuyến khích 237

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 16-02-2021 / kỳ quay #0649
A
0829
B
9739
C
1731
D
0308
E
2908
G
5982

Lần quay xác định vị trí giải: B-C-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất0829
Giải nhì97391731
Giải ba030829085982
Khuyến khích 1829
Khuyến khích 229

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 09-02-2021 / kỳ quay #0647
A
8743
B
1841
C
3317
D
8828
E
7850
G
9304

Lần quay xác định vị trí giải: E-G-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất1841
Giải nhì78509304
Giải ba874333178828
Khuyến khích 1841
Khuyến khích 241

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 06-02-2021 / kỳ quay #0646
A
0673
B
6741
C
2757
D
6279
E
6494
G
9773

Lần quay xác định vị trí giải: D-A-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất6741
Giải nhì62790673
Giải ba275764949773
Khuyến khích 1741
Khuyến khích 241

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 04-02-2021 / kỳ quay #0645
A
0748
B
4097
C
1619
D
6641
E
8094
G
7318

Lần quay xác định vị trí giải: C-E-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất4097
Giải nhì16198094
Giải ba074866417318
Khuyến khích 1097
Khuyến khích 297

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 02-02-2021 / kỳ quay #0657
A
6239
B
6385
C
8164
D
2368
E
2499
G
3464

Lần quay xác định vị trí giải: A-B-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất3464
Giải nhì62396385
Giải ba816423682499
Khuyến khích 1464
Khuyến khích 264

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 30-01-2021 / kỳ quay #0643
A
3633
B
6730
C
3983
D
8767
E
2365
G
5650

Lần quay xác định vị trí giải: B-G-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất3633
Giải nhì67305650
Giải ba398387672365
Khuyến khích 1633
Khuyến khích 233

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 28-01-2021 / kỳ quay #0642
A
3737
B
5920
C
2934
D
6283
E
1639
G
0418

Lần quay xác định vị trí giải: E-A-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất2934
Giải nhì16393737
Giải ba592062830418
Khuyến khích 1934
Khuyến khích 234

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 26-01-2021 / kỳ quay #0641
A
7934
B
9329
C
7840
D
0290
E
2040
G
3285

Lần quay xác định vị trí giải: C-D-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất9329
Giải nhì78400290
Giải ba793420403285
Khuyến khích 1329
Khuyến khích 229

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 23-01-2021 / kỳ quay #0640
A
0650
B
0103
C
3009
D
6435
E
4675
G
6133

Lần quay xác định vị trí giải: E-D-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất0103
Giải nhì46756435
Giải ba065030096133
Khuyến khích 1103
Khuyến khích 203

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 21-01-2021 / kỳ quay #0639
A
0554
B
6287
C
0575
D
4967
E
9430
G
7941

Lần quay xác định vị trí giải: A-C-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất7941
Giải nhì05540575
Giải ba628749679430
Khuyến khích 1941
Khuyến khích 241

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 19-01-2021 / kỳ quay #0638
A
9650
B
7864
C
4983
D
8302
E
1720
G
2287

Lần quay xác định vị trí giải: E-D-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất7864
Giải nhì17208302
Giải ba965049832287
Khuyến khích 1864
Khuyến khích 264

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 16-01-2021 / kỳ quay #0
A
4850
B
2939
C
7353
D
7935
E
4928
G
3975

Lần quay xác định vị trí giải: C-E-D

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất7935
Giải nhì73534928
Giải ba485029393975
Khuyến khích 1935
Khuyến khích 235

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 14-01-2021 / kỳ quay #0636
A
6707
B
2164
C
4143
D
1456
E
3733
G
1286

Lần quay xác định vị trí giải: A-G-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất4143
Giải nhì67071286
Giải ba216414563733
Khuyến khích 1143
Khuyến khích 243

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 12-01-2021 / kỳ quay #0635
A
6899
B
4419
C
0622
D
3007
E
9967
G
7147

Lần quay xác định vị trí giải: D-G-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất6899
Giải nhì30077147
Giải ba441906229967
Khuyến khích 1899
Khuyến khích 299

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 09-01-2021 / kỳ quay #0634
A
6390
B
8177
C
7852
D
0025
E
7475
G
1885

Lần quay xác định vị trí giải: D-A-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất7475
Giải nhì00256390
Giải ba817778521885
Khuyến khích 1475
Khuyến khích 275

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 07-01-2021 / kỳ quay #0633
A
3225
B
1652
C
3772
D
2093
E
6767
G
2017

Lần quay xác định vị trí giải: B-C-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất6767
Giải nhì16523772
Giải ba322520932017
Khuyến khích 1767
Khuyến khích 267

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 05-01-2021 / kỳ quay #0632
A
4581
B
0367
C
6747
D
3887
E
4260
G
8938

Lần quay xác định vị trí giải: D-A-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất0367
Giải nhì38874581
Giải ba674742608938
Khuyến khích 1367
Khuyến khích 267

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 02-01-2021 / kỳ quay #0631
A
9963
B
7931
C
3479
D
1458
E
5318
G
7979

Lần quay xác định vị trí giải: D-B-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất5318
Giải nhì14587931
Giải ba996334797979
Khuyến khích 1318
Khuyến khích 218

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 31-12-2020 / kỳ quay #0631
A
2177
B
7638
C
4041
D
7454
E
2808
G
5288

Lần quay xác định vị trí giải: C-A-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất2808
Giải nhì40412177
Giải ba763874545288
Khuyến khích 1808
Khuyến khích 208

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 29-12-2020 / kỳ quay #0
A
6011
B
9394
C
4477
D
1522
E
2023
G
4350

Lần quay xác định vị trí giải: A-E-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất4477
Giải nhì60112023
Giải ba939415224350
Khuyến khích 1477
Khuyến khích 277

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 26-12-2020 / kỳ quay #0628
A
2008
B
1088
C
9376
D
6132
E
9009
G
1190

Lần quay xác định vị trí giải: C-A-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất1088
Giải nhì93762008
Giải ba613290091190
Khuyến khích 1088
Khuyến khích 288

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 24-12-2020 / kỳ quay #0627
A
5362
B
5678
C
2516
D
3933
E
4647
G
4293

Lần quay xác định vị trí giải: D-C-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất5678
Giải nhì39332516
Giải ba536246474293
Khuyến khích 1678
Khuyến khích 278

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 22-12-2020 / kỳ quay #0626
A
5693
B
0288
C
8870
D
0479
E
1755
G
4170

Lần quay xác định vị trí giải: B-A-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất4170
Giải nhì02885693
Giải ba887004791755
Khuyến khích 1170
Khuyến khích 270

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 19-12-2020 / kỳ quay #0625
A
7059
B
0946
C
9546
D
0762
E
7664
G
5019

Lần quay xác định vị trí giải: D-E-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất5019
Giải nhì07627664
Giải ba705909469546
Khuyến khích 1019
Khuyến khích 219

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 17-12-2020 / kỳ quay #0624
A
0410
B
7381
C
0659
D
2434
E
1856
G
2718

Lần quay xác định vị trí giải: D-B-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất2718
Giải nhì24347381
Giải ba041006591856
Khuyến khích 1718
Khuyến khích 218

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 15-12-2020 / kỳ quay #0
A
7431
B
3276
C
2940
D
5970
E
9356
G
2174

Lần quay xác định vị trí giải: E-A-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất2940
Giải nhì93567431
Giải ba327659702174
Khuyến khích 1940
Khuyến khích 240

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 12-12-2020 / kỳ quay #0635
A
B
C
D
E
G

Lần quay xác định vị trí giải:

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 
Giải nhì  
Giải ba   
Khuyến khích 1 
Khuyến khích 2 

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 10-12-2020 / kỳ quay #0621
A
8947
B
7173
C
6412
D
0842
E
2184
G
8504

Lần quay xác định vị trí giải: G-A-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất2184
Giải nhì85048947
Giải ba717364120842
Khuyến khích 1184
Khuyến khích 284

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 08-12-2020 / kỳ quay #0633
A
2984
B
4280
C
3167
D
5837
E
2053
G
7604

Lần quay xác định vị trí giải: C-G-D

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất5837
Giải nhì31677604
Giải ba298442802053
Khuyến khích 1837
Khuyến khích 237

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 05-12-2020 / kỳ quay #0632
A
4948
B
4887
C
5631
D
7746
E
4613
G
7518

Lần quay xác định vị trí giải: G-B-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất4613
Giải nhì75184887
Giải ba494856317746
Khuyến khích 1613
Khuyến khích 213

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 03-12-2020 / kỳ quay #0631
A
0645
B
4767
C
9734
D
6167
E
9691
G
2738

Lần quay xác định vị trí giải: C-A-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất9691
Giải nhì97340645
Giải ba476761672738
Khuyến khích 1691
Khuyến khích 291

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 01-12-2020 / kỳ quay #0617
A
8023
B
6821
C
3729
D
8277
E
1151
G
0556

Lần quay xác định vị trí giải: E-D-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất6821
Giải nhì11518277
Giải ba802337290556
Khuyến khích 1821
Khuyến khích 221

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 28-11-2020 / kỳ quay #0616
A
4603
B
0080
C
4041
D
8174
E
5981
G
5124

Lần quay xác định vị trí giải: E-D-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất0080
Giải nhì59818174
Giải ba460340415124
Khuyến khích 1080
Khuyến khích 280

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 26-11-2020 / kỳ quay #0615
A
0329
B
0207
C
8133
D
6613
E
8039
G
4284

Lần quay xác định vị trí giải: A-C-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất0207
Giải nhì03298133
Giải ba661380394284
Khuyến khích 1207
Khuyến khích 207

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 24-11-2020 / kỳ quay #0614
A
5132
B
9176
C
0023
D
9421
E
4524
G
3024

Lần quay xác định vị trí giải: G-B-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất0023
Giải nhì30249176
Giải ba513294214524
Khuyến khích 1023
Khuyến khích 223

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 21-11-2020 / kỳ quay #0613
A
2396
B
6812
C
8840
D
3460
E
4152
G
7208

Lần quay xác định vị trí giải: E-C-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất2396
Giải nhì41528840
Giải ba681234607208
Khuyến khích 1396
Khuyến khích 296

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 19-11-2020 / kỳ quay #0612
A
5740
B
3155
C
3676
D
8479
E
2487
G
7112

Lần quay xác định vị trí giải: B-G-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất2487
Giải nhì31557112
Giải ba574036768479
Khuyến khích 1487
Khuyến khích 287

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 17-11-2020 / kỳ quay #0611
A
9380
B
1393
C
8415
D
1329
E
8918
G
0477

Lần quay xác định vị trí giải: G-C-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất9380
Giải nhì04778415
Giải ba139313298918
Khuyến khích 1380
Khuyến khích 280

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 14-11-2020 / kỳ quay #0610
A
3159
B
6203
C
9228
D
3842
E
0880
G
8961

Lần quay xác định vị trí giải: G-E-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất6203
Giải nhì89610880
Giải ba315992283842
Khuyến khích 1203
Khuyến khích 203

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 12-11-2020 / kỳ quay #0609
A
2745
B
0054
C
3619
D
8831
E
6243
G
5883

Lần quay xác định vị trí giải: A-B-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất5883
Giải nhì27450054
Giải ba361988316243
Khuyến khích 1883
Khuyến khích 283

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 10-11-2020 / kỳ quay #0621
A
1718
B
8171
C
2547
D
8593
E
0417
G
5055

Lần quay xác định vị trí giải: E-C-D

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất8593
Giải nhì04172547
Giải ba171881715055
Khuyến khích 1593
Khuyến khích 293

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 07-11-2020 / kỳ quay #0607
A
4957
B
3124
C
6349
D
6446
E
7813
G
6782

Lần quay xác định vị trí giải: B-G-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất4957
Giải nhì31246782
Giải ba634964467813
Khuyến khích 1957
Khuyến khích 257

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 05-11-2020 / kỳ quay #0606
A
7024
B
9906
C
2166
D
6218
E
3784
G
3046

Lần quay xác định vị trí giải: A-C-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất3046
Giải nhì70242166
Giải ba990662183784
Khuyến khích 1046
Khuyến khích 246

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 03-11-2020 / kỳ quay #0605
A
2674
B
2686
C
1835
D
4802
E
2133
G
0596

Lần quay xác định vị trí giải: A-D-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất0596
Giải nhì26744802
Giải ba268618352133
Khuyến khích 1596
Khuyến khích 296

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 31-10-2020 / kỳ quay #0604
A
2269
B
2716
C
5766
D
0806
E
6894
G
9231

Lần quay xác định vị trí giải: G-B-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất5766
Giải nhì92312716
Giải ba226908066894
Khuyến khích 1766
Khuyến khích 266

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 29-10-2020 / kỳ quay #0603
A
1701
B
1211
C
6648
D
9319
E
4417
G
8468

Lần quay xác định vị trí giải: B-E-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất6648
Giải nhì12114417
Giải ba170193198468
Khuyến khích 1648
Khuyến khích 248

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 27-10-2020 / kỳ quay #0602
A
9642
B
0304
C
4354
D
5687
E
0864
G
6546

Lần quay xác định vị trí giải: A-G-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất0304
Giải nhì96426546
Giải ba435456870864
Khuyến khích 1304
Khuyến khích 204

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 24-10-2020 / kỳ quay #0601
A
4987
B
2499
C
3090
D
0333
E
7102
G
4508

Lần quay xác định vị trí giải: G-B-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất4987
Giải nhì45082499
Giải ba309003337102
Khuyến khích 1987
Khuyến khích 287

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 22-10-2020 / kỳ quay #0
A
8945
B
0501
C
2849
D
1762
E
7227
G
8242

Lần quay xác định vị trí giải: D-A-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất0501
Giải nhì17628945
Giải ba284972278242
Khuyến khích 1501
Khuyến khích 201

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 20-10-2020 / kỳ quay #0599
A
9518
B
6959
C
7002
D
4449
E
8589
G
9603

Lần quay xác định vị trí giải: A-B-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất7002
Giải nhì95186959
Giải ba444985899603
Khuyến khích 1002
Khuyến khích 202

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 17-10-2020 / kỳ quay #0598
A
6240
B
8814
C
7957
D
2620
E
4191
G
9920

Lần quay xác định vị trí giải: E-C-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất6240
Giải nhì41917957
Giải ba881426209920
Khuyến khích 1240
Khuyến khích 240

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 15-10-2020 / kỳ quay #0610
A
4120
B
2023
C
8348
D
3122
E
9776
G
0587

Lần quay xác định vị trí giải: B-E-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất4120
Giải nhì20239776
Giải ba834831220587
Khuyến khích 1120
Khuyến khích 220

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 13-10-2020 / kỳ quay #0596
A
7017
B
0906
C
9641
D
4247
E
4603
G
9808

Lần quay xác định vị trí giải: B-D-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất4603
Giải nhì09064247
Giải ba701796419808
Khuyến khích 1603
Khuyến khích 203

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 10-10-2020 / kỳ quay #0595
A
4897
B
0503
C
2542
D
8182
E
3913
G
1469

Lần quay xác định vị trí giải: A-D-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất2542
Giải nhì48978182
Giải ba050339131469
Khuyến khích 1542
Khuyến khích 242

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 08-10-2020 / kỳ quay #0594
A
4154
B
8065
C
5052
D
7261
E
1095
G
8584

Lần quay xác định vị trí giải: B-D-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất1095
Giải nhì80657261
Giải ba415450528584
Khuyến khích 1095
Khuyến khích 295