Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 23-05-2017 (62307) đến 29-05-2017 vẫn chưa ra là 6 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 08-05-2017 (51610) đến 29-05-2017 vẫn chưa ra là 21 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 26-05-2017 (56321) đến 29-05-2017 vẫn chưa ra là 3 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 20-05-2017 (43031) đến 29-05-2017 vẫn chưa ra là 9 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 29-05-2017 (28444) đến 29-05-2017 vẫn chưa ra là 0 ngày56 ngày
Đầu 5 ra ngày 27-05-2017 (15355) đến 29-05-2017 vẫn chưa ra là 2 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 28-05-2017 (25467) đến 29-05-2017 vẫn chưa ra là 1 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 21-05-2017 (99377) đến 29-05-2017 vẫn chưa ra là 8 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 19-05-2017 (34080) đến 29-05-2017 vẫn chưa ra là 10 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 24-05-2017 (31099) đến 29-05-2017 vẫn chưa ra là 5 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 19-05-2017 (34080) đến 29-05-2017 vẫn chưa ra là 10 ngày57 ngày
Đuôi 1 ra ngày 26-05-2017 (56321) đến 29-05-2017 vẫn chưa ra là 3 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 22-05-2017 (82752) đến 29-05-2017 vẫn chưa ra là 7 ngày64 ngày
Đuôi 3 ra ngày 27-04-2017 (24363) đến 29-05-2017 vẫn chưa ra là 32 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 29-05-2017 (28444) đến 29-05-2017 vẫn chưa ra là 0 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 27-05-2017 (15355) đến 29-05-2017 vẫn chưa ra là 2 ngày61 ngày
Đuôi 6 ra ngày 18-05-2017 (35236) đến 29-05-2017 vẫn chưa ra là 11 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 28-05-2017 (25467) đến 29-05-2017 vẫn chưa ra là 1 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 02-05-2017 (42808) đến 29-05-2017 vẫn chưa ra là 27 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 25-05-2017 (20369) đến 29-05-2017 vẫn chưa ra là 4 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 27-05-2017 (15355) đến 29-05-2017 vẫn chưa ra là 2 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 12-05-2017 (08792) đến 29-05-2017 vẫn chưa ra là 17 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 07-05-2017 (26439) đến 29-05-2017 vẫn chưa ra là 22 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 28-05-2017 (25467) đến 29-05-2017 vẫn chưa ra là 1 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 21-05-2017 (99377) đến 29-05-2017 vẫn chưa ra là 8 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 25-05-2017 (20369) đến 29-05-2017 vẫn chưa ra là 4 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 18-04-2017 (03215) đến 29-05-2017 vẫn chưa ra là 41 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 23-05-2017 (62307) đến 29-05-2017 vẫn chưa ra là 6 ngày42 ngày
Tổng 8 ra ngày 29-05-2017 (28444) đến 29-05-2017 vẫn chưa ra là 0 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 18-05-2017 (35236) đến 29-05-2017 vẫn chưa ra là 11 ngày91 ngày

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm

Email: [email protected] Skype: ketqua.net Liên hệ quảng cáo Xổ số Vietlott
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Copyright ketqua.net incorporated 2017
Back to Top