Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

nhà cái uy tín
tao tai khoan ca do bong da
nha cai dafabet
letou
nha cai 11bet

Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 04-09-2018 (64308) đến 18-09-2018 vẫn chưa ra là 14 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 08-09-2018 (66915) đến 18-09-2018 vẫn chưa ra là 10 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 18-09-2018 (91720) đến 18-09-2018 vẫn chưa ra là 0 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 23-08-2018 (48935) đến 18-09-2018 vẫn chưa ra là 26 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 17-09-2018 (93143) đến 18-09-2018 vẫn chưa ra là 1 ngày56 ngày
Đầu 5 ra ngày 12-09-2018 (81156) đến 18-09-2018 vẫn chưa ra là 6 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 16-09-2018 (32963) đến 18-09-2018 vẫn chưa ra là 2 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 15-09-2018 (59077) đến 18-09-2018 vẫn chưa ra là 3 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 14-09-2018 (21588) đến 18-09-2018 vẫn chưa ra là 4 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 07-09-2018 (49197) đến 18-09-2018 vẫn chưa ra là 11 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 18-09-2018 (91720) đến 18-09-2018 vẫn chưa ra là 0 ngày57 ngày
Đuôi 1 ra ngày 26-08-2018 (85081) đến 18-09-2018 vẫn chưa ra là 23 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 13-09-2018 (45562) đến 18-09-2018 vẫn chưa ra là 5 ngày78 ngày
Đuôi 3 ra ngày 17-09-2018 (93143) đến 18-09-2018 vẫn chưa ra là 1 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 06-09-2018 (00964) đến 18-09-2018 vẫn chưa ra là 12 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 10-09-2018 (51845) đến 18-09-2018 vẫn chưa ra là 8 ngày61 ngày
Đuôi 6 ra ngày 12-09-2018 (81156) đến 18-09-2018 vẫn chưa ra là 6 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 15-09-2018 (59077) đến 18-09-2018 vẫn chưa ra là 3 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 14-09-2018 (21588) đến 18-09-2018 vẫn chưa ra là 4 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 03-09-2018 (52049) đến 18-09-2018 vẫn chưa ra là 15 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 06-09-2018 (00964) đến 18-09-2018 vẫn chưa ra là 12 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 12-09-2018 (81156) đến 18-09-2018 vẫn chưa ra là 6 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 18-09-2018 (91720) đến 18-09-2018 vẫn chưa ra là 0 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 03-09-2018 (52049) đến 18-09-2018 vẫn chưa ra là 15 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 15-09-2018 (59077) đến 18-09-2018 vẫn chưa ra là 3 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 29-08-2018 (19187) đến 18-09-2018 vẫn chưa ra là 20 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 14-09-2018 (21588) đến 18-09-2018 vẫn chưa ra là 4 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 17-09-2018 (93143) đến 18-09-2018 vẫn chưa ra là 1 ngày54 ngày
Tổng 8 ra ngày 13-09-2018 (45562) đến 18-09-2018 vẫn chưa ra là 5 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 16-09-2018 (32963) đến 18-09-2018 vẫn chưa ra là 2 ngày91 ngày

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm