Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 23-04-2017 (96705) đến 28-04-2017 vẫn chưa ra là 5 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 18-04-2017 (03215) đến 28-04-2017 vẫn chưa ra là 10 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 20-04-2017 (64829) đến 28-04-2017 vẫn chưa ra là 8 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 22-04-2017 (59036) đến 28-04-2017 vẫn chưa ra là 6 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 25-04-2017 (57149) đến 28-04-2017 vẫn chưa ra là 3 ngày56 ngày
Đầu 5 ra ngày 28-04-2017 (26852) đến 28-04-2017 vẫn chưa ra là 0 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 27-04-2017 (24363) đến 28-04-2017 vẫn chưa ra là 1 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 26-04-2017 (71071) đến 28-04-2017 vẫn chưa ra là 2 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 24-04-2017 (80384) đến 28-04-2017 vẫn chưa ra là 4 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 21-03-2017 (15998) đến 28-04-2017 vẫn chưa ra là 38 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 02-04-2017 (31270) đến 28-04-2017 vẫn chưa ra là 26 ngày57 ngày
Đuôi 1 ra ngày 26-04-2017 (71071) đến 28-04-2017 vẫn chưa ra là 2 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 28-04-2017 (26852) đến 28-04-2017 vẫn chưa ra là 0 ngày64 ngày
Đuôi 3 ra ngày 27-04-2017 (24363) đến 28-04-2017 vẫn chưa ra là 1 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 24-04-2017 (80384) đến 28-04-2017 vẫn chưa ra là 4 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 23-04-2017 (96705) đến 28-04-2017 vẫn chưa ra là 5 ngày61 ngày
Đuôi 6 ra ngày 22-04-2017 (59036) đến 28-04-2017 vẫn chưa ra là 6 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 21-04-2017 (56407) đến 28-04-2017 vẫn chưa ra là 7 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 06-04-2017 (55708) đến 28-04-2017 vẫn chưa ra là 22 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 25-04-2017 (57149) đến 28-04-2017 vẫn chưa ra là 3 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 08-04-2017 (99346) đến 28-04-2017 vẫn chưa ra là 20 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 20-04-2017 (64829) đến 28-04-2017 vẫn chưa ra là 8 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 24-04-2017 (80384) đến 28-04-2017 vẫn chưa ra là 4 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 25-04-2017 (57149) đến 28-04-2017 vẫn chưa ra là 3 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 19-04-2017 (92086) đến 28-04-2017 vẫn chưa ra là 9 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 23-04-2017 (96705) đến 28-04-2017 vẫn chưa ra là 5 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 18-04-2017 (03215) đến 28-04-2017 vẫn chưa ra là 10 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 28-04-2017 (26852) đến 28-04-2017 vẫn chưa ra là 0 ngày42 ngày
Tổng 8 ra ngày 26-04-2017 (71071) đến 28-04-2017 vẫn chưa ra là 2 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 27-04-2017 (24363) đến 28-04-2017 vẫn chưa ra là 1 ngày91 ngày

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm

Email: [email protected] Skype: ketqua.net Liên hệ quảng cáo Xổ số Vietlott
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Copyright ketqua.net incorporated 2017
Back to Top