Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

nhà cái uy tín
tao tai khoan ca do bong da
nha cai dafabet

Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 17-11-2017 (35408) đến 24-11-2017 vẫn chưa ra là 7 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 17-09-2017 (94612) đến 24-11-2017 vẫn chưa ra là 68 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 22-11-2017 (83824) đến 24-11-2017 vẫn chưa ra là 2 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 20-11-2017 (33137) đến 24-11-2017 vẫn chưa ra là 4 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 13-11-2017 (33541) đến 24-11-2017 vẫn chưa ra là 11 ngày56 ngày
Đầu 5 ra ngày 21-11-2017 (19753) đến 24-11-2017 vẫn chưa ra là 3 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 24-11-2017 (43268) đến 24-11-2017 vẫn chưa ra là 0 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 29-10-2017 (31270) đến 24-11-2017 vẫn chưa ra là 26 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 08-11-2017 (03183) đến 24-11-2017 vẫn chưa ra là 16 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 15-11-2017 (27798) đến 24-11-2017 vẫn chưa ra là 9 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 16-11-2017 (24750) đến 24-11-2017 vẫn chưa ra là 8 ngày57 ngày
Đuôi 1 ra ngày 19-11-2017 (85761) đến 24-11-2017 vẫn chưa ra là 5 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 23-11-2017 (80062) đến 24-11-2017 vẫn chưa ra là 1 ngày64 ngày
Đuôi 3 ra ngày 21-11-2017 (19753) đến 24-11-2017 vẫn chưa ra là 3 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 22-11-2017 (83824) đến 24-11-2017 vẫn chưa ra là 2 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 12-11-2017 (99365) đến 24-11-2017 vẫn chưa ra là 12 ngày61 ngày
Đuôi 6 ra ngày 05-10-2017 (20996) đến 24-11-2017 vẫn chưa ra là 50 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 20-11-2017 (33137) đến 24-11-2017 vẫn chưa ra là 4 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 24-11-2017 (43268) đến 24-11-2017 vẫn chưa ra là 0 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 16-10-2017 (94549) đến 24-11-2017 vẫn chưa ra là 39 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 20-11-2017 (33137) đến 24-11-2017 vẫn chưa ra là 4 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 12-11-2017 (99365) đến 24-11-2017 vẫn chưa ra là 12 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 11-11-2017 (02893) đến 24-11-2017 vẫn chưa ra là 13 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 16-10-2017 (94549) đến 24-11-2017 vẫn chưa ra là 39 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 24-11-2017 (43268) đến 24-11-2017 vẫn chưa ra là 0 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 16-11-2017 (24750) đến 24-11-2017 vẫn chưa ra là 8 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 22-11-2017 (83824) đến 24-11-2017 vẫn chưa ra là 2 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 19-11-2017 (85761) đến 24-11-2017 vẫn chưa ra là 5 ngày42 ngày
Tổng 8 ra ngày 23-11-2017 (80062) đến 24-11-2017 vẫn chưa ra là 1 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 09-11-2017 (04327) đến 24-11-2017 vẫn chưa ra là 15 ngày91 ngày

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm