Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
52141 ngày (28.20%)159 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (112.77%)
03136 ngày (27.20%)152 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
33135 ngày (27.00%)154 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.07%)
19134 ngày (26.80%)155 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.67%)
39134 ngày (26.80%)154 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.93%)
71133 ngày (26.60%)157 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.05%)
05132 ngày (26.40%)145 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.85%)
23132 ngày (26.40%)154 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
41132 ngày (26.40%)145 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.85%)
87132 ngày (26.40%)145 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.85%)
04131 ngày (26.20%)143 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.16%)
29130 ngày (26.00%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
38130 ngày (26.00%)142 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.23%)
44130 ngày (26.00%)147 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
08129 ngày (25.80%)148 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
12129 ngày (25.80%)142 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
27129 ngày (25.80%)152 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.83%)
32129 ngày (25.80%)147 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.95%)
73129 ngày (25.80%)143 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
82129 ngày (25.80%)143 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
40128 ngày (25.60%)150 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.19%)
62128 ngày (25.60%)154 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.31%)
81128 ngày (25.60%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
77127 ngày (25.40%)144 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
84127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
06126 ngày (25.20%)146 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
07126 ngày (25.20%)142 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
30126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
75125 ngày (25.00%)135 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.00%)
80125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
55124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
79124 ngày (24.80%)147 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.55%)
09123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
26123 ngày (24.60%)145 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.89%)
91123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
98123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
01122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
37122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
66121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
00120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
13120 ngày (24.00%)139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
16120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
28120 ngày (24.00%)131 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
46120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
61120 ngày (24.00%)139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
76120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
85120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
89120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
92120 ngày (24.00%)132 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
93120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
94120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
14119 ngày (23.80%)139 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
17119 ngày (23.80%)148 lần ( 1.1%) 1.24 lần/ngày (124.37%)
18119 ngày (23.80%)129 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
20119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
25119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
31119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
49119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
57119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
10118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
22118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
24118 ngày (23.60%)128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.47%)
45118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
47118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
70118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
54117 ngày (23.40%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.55%)
69117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
72117 ngày (23.40%)126 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
42116 ngày (23.20%)125 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.76%)
43116 ngày (23.20%)125 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.76%)
58116 ngày (23.20%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
60116 ngày (23.20%)138 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.97%)
15115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
53115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
96115 ngày (23.00%)122 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.09%)
11114 ngày (22.80%)125 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.65%)
34114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
65114 ngày (22.80%)125 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.65%)
95114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
35112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
64112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
67112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
68112 ngày (22.40%)121 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.04%)
56111 ngày (22.20%)122 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
97111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
02110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
50110 ngày (22.00%)123 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
78110 ngày (22.00%)122 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
88110 ngày (22.00%)123 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
74109 ngày (21.80%)118 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
83109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
86109 ngày (21.80%)121 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
21106 ngày (21.20%)121 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
90106 ngày (21.20%)122 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.09%)
36105 ngày (21.00%)120 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
51102 ngày (20.40%)115 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.75%)
99101 ngày (20.20%)115 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.86%)
6397 ngày (19.40%)108 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (111.34%)
4896 ngày (19.20%)112 lần ( 0.8%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
5996 ngày (19.20%)112 lần ( 0.8%) 1.17 lần/ngày (116.67%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm

Email: [email protected] Skype: ketqua.net Liên hệ quảng cáo Xổ số Vietlott
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Copyright ketqua.net incorporated 2017
Back to Top