Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

nhà cái xổ số trúng thưởng
đặt cược trúng thưởng xổ số
đặt cược trúng thưởng

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
41135 ngày (27.00%)147 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (108.89%)
87135 ngày (27.00%)149 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.37%)
33134 ngày (26.80%)151 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.69%)
52134 ngày (26.80%)148 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.45%)
38133 ngày (26.60%)146 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.77%)
39133 ngày (26.60%)153 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
62133 ngày (26.60%)158 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
08132 ngày (26.40%)150 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
03131 ngày (26.20%)145 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.69%)
04131 ngày (26.20%)144 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
05131 ngày (26.20%)145 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.69%)
23131 ngày (26.20%)154 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.56%)
27131 ngày (26.20%)154 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.56%)
73131 ngày (26.20%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.45%)
75131 ngày (26.20%)142 lần ( 1.1%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
12130 ngày (26.00%)143 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
19130 ngày (26.00%)151 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.15%)
44130 ngày (26.00%)147 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
71130 ngày (26.00%)153 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.69%)
30128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
82128 ngày (25.60%)143 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
06127 ngày (25.40%)150 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.11%)
32127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
40127 ngày (25.40%)148 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
07126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
29126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
93126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
55125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
80125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
91125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
09124 ngày (24.80%)143 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
37124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
81124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
84124 ngày (24.80%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
00123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
25123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
46123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
49123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
98123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
15122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
16122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
76122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
77122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
01121 ngày (24.20%)141 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
66121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
79121 ngày (24.20%)143 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
13120 ngày (24.00%)139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
20120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
45120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
57120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
85120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
92120 ngày (24.00%)129 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.50%)
18119 ngày (23.80%)129 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
42119 ngày (23.80%)128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.56%)
43119 ngày (23.80%)130 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.24%)
61119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
69119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
70119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
17118 ngày (23.60%)147 lần ( 1.1%) 1.25 lần/ngày (124.58%)
26118 ngày (23.60%)140 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
54118 ngày (23.60%)129 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
58118 ngày (23.60%)128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.47%)
89118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
94118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
10117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
28117 ngày (23.40%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.55%)
96117 ngày (23.40%)123 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.13%)
31116 ngày (23.20%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
11115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
14115 ngày (23.00%)134 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
22115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
65115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
72115 ngày (23.00%)126 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
95115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
47114 ngày (22.80%)126 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
60114 ngày (22.80%)136 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.30%)
24113 ngày (22.60%)120 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.19%)
35113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
50113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
53113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
97113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
34112 ngày (22.40%)130 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
83112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
67111 ngày (22.20%)122 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
74111 ngày (22.20%)120 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.11%)
78111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
88111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
68110 ngày (22.00%)118 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.27%)
21109 ngày (21.80%)125 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
64109 ngày (21.80%)125 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
02108 ngày (21.60%)124 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
56108 ngày (21.60%)118 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.26%)
36107 ngày (21.40%)121 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
86106 ngày (21.20%)118 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
90106 ngày (21.20%)121 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
51104 ngày (20.80%)116 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
9999 ngày (19.80%)113 lần ( 0.8%) 1.14 lần/ngày (114.14%)
4898 ngày (19.60%)116 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.37%)
6396 ngày (19.20%)106 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (110.42%)
5995 ngày (19.00%)110 lần ( 0.8%) 1.16 lần/ngày (115.79%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm

Email: [email protected] Skype: ketqua.net Liên hệ quảng cáo Xổ số Vietlott
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Copyright ketqua.net incorporated 2017
Back to Top