Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
23144 ngày (28.80%)162 lần ( 1.2%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
12135 ngày (27.00%)150 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
52135 ngày (27.00%)152 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.59%)
62134 ngày (26.80%)164 lần ( 1.2%) 1.22 lần/ngày (122.39%)
91133 ngày (26.60%)156 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (117.29%)
03132 ngày (26.40%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.39%)
33132 ngày (26.40%)153 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.91%)
06130 ngày (26.00%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
37130 ngày (26.00%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
40130 ngày (26.00%)154 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.46%)
73130 ngày (26.00%)144 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
08129 ngày (25.80%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
39129 ngày (25.80%)146 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
26128 ngày (25.60%)147 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.84%)
32128 ngày (25.60%)147 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.84%)
80128 ngày (25.60%)147 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.84%)
01127 ngày (25.40%)147 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
44127 ngày (25.40%)139 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.45%)
47127 ngày (25.40%)139 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.45%)
77127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
82127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
84127 ngày (25.40%)139 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.45%)
29126 ngày (25.20%)146 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
30126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
71126 ngày (25.20%)147 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
85126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
87126 ngày (25.20%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
04125 ngày (25.00%)134 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.20%)
05125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
16125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
19125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
49125 ngày (25.00%)146 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.80%)
22124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
27124 ngày (24.80%)146 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.74%)
41124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
46124 ngày (24.80%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
55124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
94124 ngày (24.80%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
17123 ngày (24.60%)152 lần ( 1.1%) 1.24 lần/ngày (123.58%)
31123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
68123 ngày (24.60%)133 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.13%)
89123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
00122 ngày (24.40%)135 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
07122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
09122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
38122 ngày (24.40%)132 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.20%)
66122 ngày (24.40%)135 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
81122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
13121 ngày (24.20%)141 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
61121 ngày (24.20%)142 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.36%)
75121 ngày (24.20%)134 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
14120 ngày (24.00%)139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
28120 ngày (24.00%)131 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
35120 ngày (24.00%)139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
79120 ngày (24.00%)141 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.50%)
93120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
18119 ngày (23.80%)129 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
25119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
88119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
56118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
57118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
78118 ngày (23.60%)131 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
96118 ngày (23.60%)127 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.63%)
60117 ngày (23.40%)137 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.09%)
92117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
95117 ngày (23.40%)137 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.09%)
20116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
42116 ngày (23.20%)124 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.90%)
43116 ngày (23.20%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
58116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
64116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
65116 ngày (23.20%)126 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.62%)
76116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
10115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
11115 ngày (23.00%)126 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
24115 ngày (23.00%)125 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
45115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
54115 ngày (23.00%)126 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
69114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
70114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
98114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
34113 ngày (22.60%)132 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
15111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
53111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
72111 ngày (22.20%)120 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.11%)
90111 ngày (22.20%)127 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
86109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
02108 ngày (21.60%)121 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
51108 ngày (21.60%)126 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
67108 ngày (21.60%)117 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
74108 ngày (21.60%)119 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
50106 ngày (21.20%)117 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.38%)
97106 ngày (21.20%)120 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.21%)
21105 ngày (21.00%)120 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
36103 ngày (20.60%)117 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.59%)
99102 ngày (20.40%)117 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
83101 ngày (20.20%)119 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.82%)
5995 ngày (19.00%)110 lần ( 0.8%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
6395 ngày (19.00%)105 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
4892 ngày (18.40%)108 lần ( 0.8%) 1.17 lần/ngày (117.39%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm