TẦN SUẤT BỘ SỐHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).


Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
08136 ngày (27.20%)156 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
73135 ngày (27.00%)149 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.37%)
04134 ngày (26.80%)144 lần ( 1.1%) 1.07 lần/ngày (107.46%)
33134 ngày (26.80%)157 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (117.16%)
52134 ngày (26.80%)152 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.43%)
16132 ngày (26.40%)150 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
55132 ngày (26.40%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.39%)
06131 ngày (26.20%)148 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
12131 ngày (26.20%)148 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
80131 ngày (26.20%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.50%)
87131 ngày (26.20%)144 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
01130 ngày (26.00%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
05130 ngày (26.00%)147 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
62130 ngày (26.00%)161 lần ( 1.2%) 1.24 lần/ngày (123.85%)
64130 ngày (26.00%)149 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.62%)
82130 ngày (26.00%)141 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.46%)
23129 ngày (25.80%)143 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
00128 ngày (25.60%)142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
03128 ngày (25.60%)147 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.84%)
32128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
91128 ngày (25.60%)152 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.75%)
10127 ngày (25.40%)138 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.66%)
49127 ngày (25.40%)147 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
69127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
89127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
17126 ngày (25.20%)157 lần ( 1.2%) 1.25 lần/ngày (124.60%)
26126 ngày (25.20%)146 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
29126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
84126 ngày (25.20%)137 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.73%)
09125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
19125 ngày (25.00%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.40%)
22125 ngày (25.00%)144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
39125 ngày (25.00%)144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
40125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
71125 ngày (25.00%)148 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.40%)
75125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
27124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
07123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
30123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
37123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
41123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
79123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
85123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
38122 ngày (24.40%)130 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (106.56%)
57122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
60122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
96122 ngày (24.40%)133 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
46121 ngày (24.20%)134 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
47121 ngày (24.20%)133 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
94121 ngày (24.20%)133 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
44120 ngày (24.00%)129 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.50%)
65120 ngày (24.00%)130 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
76120 ngày (24.00%)139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
77120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
14119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
20119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
88119 ngày (23.80%)129 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
90119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
93119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
31118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
45118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
92118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
35117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
81117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
13116 ngày (23.20%)136 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
28116 ngày (23.20%)125 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.76%)
56116 ngày (23.20%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
43115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
53115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
68115 ngày (23.00%)125 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
70115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
72115 ngày (23.00%)125 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
42114 ngày (22.80%)124 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
61114 ngày (22.80%)135 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
95114 ngày (22.80%)135 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
25113 ngày (22.60%)124 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
50113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
78113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
86113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
34112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
58112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
98112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
02111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
24110 ngày (22.00%)122 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
54110 ngày (22.00%)122 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
15109 ngày (21.80%)120 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
18109 ngày (21.80%)118 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
66109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
67109 ngày (21.80%)120 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
11108 ngày (21.60%)118 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.26%)
83108 ngày (21.60%)127 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.59%)
36106 ngày (21.20%)121 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
97106 ngày (21.20%)123 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.04%)
74105 ngày (21.00%)115 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
51104 ngày (20.80%)121 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.35%)
59103 ngày (20.60%)122 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.45%)
21102 ngày (20.40%)116 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.73%)
9998 ngày (19.60%)113 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.31%)
6395 ngày (19.00%)105 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
4891 ngày (18.20%)104 lần ( 0.8%) 1.14 lần/ngày (114.29%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm