TẦN SUẤT BỘ SỐHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).


Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
23138 ngày (27.60%)153 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.87%)
91137 ngày (27.40%)160 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (116.79%)
52136 ngày (27.20%)154 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.24%)
62136 ngày (27.20%)167 lần ( 1.2%) 1.23 lần/ngày (122.79%)
33135 ngày (27.00%)157 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.30%)
32133 ngày (26.60%)153 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
73133 ngày (26.60%)148 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.28%)
03132 ngày (26.40%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.39%)
06132 ngày (26.40%)152 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
29132 ngày (26.40%)153 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.91%)
12131 ngày (26.20%)147 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.21%)
05130 ngày (26.00%)147 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
40130 ngày (26.00%)152 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.92%)
84130 ngày (26.00%)142 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.23%)
08129 ngày (25.80%)148 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
37129 ngày (25.80%)143 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
39129 ngày (25.80%)146 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
82129 ngày (25.80%)140 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.53%)
04128 ngày (25.60%)137 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.03%)
26128 ngày (25.60%)147 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.84%)
55128 ngày (25.60%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
71128 ngày (25.60%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.41%)
00126 ngày (25.20%)140 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
01126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
16126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
27126 ngày (25.20%)149 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.25%)
80126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
13125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
85125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
87125 ngày (25.00%)136 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
17124 ngày (24.80%)153 lần ( 1.1%) 1.23 lần/ngày (123.39%)
30124 ngày (24.80%)143 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
94124 ngày (24.80%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
22123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
46123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
47123 ngày (24.60%)133 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.13%)
49123 ngày (24.60%)145 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.89%)
75123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
76123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
81123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
07122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
19122 ngày (24.40%)135 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
41122 ngày (24.40%)134 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
44122 ngày (24.40%)133 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
77122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
79122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
88122 ngày (24.40%)133 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
10121 ngày (24.20%)132 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
92121 ngày (24.20%)134 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
28120 ngày (24.00%)129 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.50%)
56120 ngày (24.00%)131 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
60120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
64120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
09119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
45119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
61119 ngày (23.80%)139 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
89119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
93119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
14118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
42118 ngày (23.60%)126 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.78%)
57118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
68118 ngày (23.60%)129 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
69118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
70118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
96118 ngày (23.60%)128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.47%)
18117 ngày (23.40%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.55%)
20117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
65117 ngày (23.40%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.55%)
24116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
38116 ngày (23.20%)124 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.90%)
25115 ngày (23.00%)125 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
31115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
58115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
95115 ngày (23.00%)135 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
66114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
72114 ngày (22.80%)124 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
78114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
35113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
67113 ngày (22.60%)124 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
43112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
53112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
54112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
90112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
98112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
34110 ngày (22.00%)126 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
15109 ngày (21.80%)122 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
02108 ngày (21.60%)122 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
50108 ngày (21.60%)120 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
74108 ngày (21.60%)119 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
86108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
11107 ngày (21.40%)118 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
51106 ngày (21.20%)123 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.04%)
97105 ngày (21.00%)119 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
99103 ngày (20.60%)119 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.53%)
59102 ngày (20.40%)120 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
21101 ngày (20.20%)116 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.85%)
36101 ngày (20.20%)117 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.84%)
83100 ngày (20.00%)117 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.00%)
6396 ngày (19.20%)106 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (110.42%)
4894 ngày (18.80%)110 lần ( 0.8%) 1.17 lần/ngày (117.02%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm