Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

nhà cái xổ số trúng thưởng
đặt cược trúng thưởng xổ số
đặt cược trúng thưởng

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
41141 ngày (28.20%)155 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.93%)
87140 ngày (28.00%)155 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
12135 ngày (27.00%)149 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.37%)
75135 ngày (27.00%)147 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (108.89%)
82135 ngày (27.00%)150 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
73132 ngày (26.40%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.61%)
81132 ngày (26.40%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.39%)
03131 ngày (26.20%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.45%)
52131 ngày (26.20%)144 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
07130 ngày (26.00%)147 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
19128 ngày (25.60%)152 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.75%)
30128 ngày (25.60%)151 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.97%)
33128 ngày (25.60%)146 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
39128 ngày (25.60%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
54128 ngày (25.60%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
61128 ngày (25.60%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
29127 ngày (25.40%)142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
46127 ngày (25.40%)142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
66127 ngày (25.40%)144 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
80127 ngày (25.40%)144 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
38126 ngày (25.20%)136 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.94%)
40126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
93126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
04125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
10125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
27125 ngày (25.00%)146 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.80%)
49125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
55125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
70125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
91125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
00124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
16124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
23124 ngày (24.80%)146 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.74%)
37124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
43124 ngày (24.80%)135 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.87%)
44124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
76124 ngày (24.80%)145 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
79124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
01123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
06123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
62123 ngày (24.60%)149 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (121.14%)
77123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
83123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
08122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
15122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
09121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
14121 ngày (24.20%)143 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
20121 ngày (24.20%)131 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
31121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
32121 ngày (24.20%)142 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.36%)
60121 ngày (24.20%)142 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.36%)
98121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
22120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
34120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
42120 ngày (24.00%)130 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
85120 ngày (24.00%)139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
28119 ngày (23.80%)128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.56%)
57119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
58119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
68119 ngày (23.80%)126 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (105.88%)
84119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
96119 ngày (23.80%)125 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.04%)
05118 ngày (23.60%)129 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
18118 ngày (23.60%)127 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.63%)
25118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
71118 ngày (23.60%)141 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.49%)
89118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
92118 ngày (23.60%)128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.47%)
94118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
53117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
45116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
47116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
26115 ngày (23.00%)136 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.26%)
69114 ngày (22.80%)125 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.65%)
95114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
17113 ngày (22.60%)140 lần ( 1.0%) 1.24 lần/ngày (123.89%)
72113 ngày (22.60%)124 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
90113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
11112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
74112 ngày (22.40%)121 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.04%)
13111 ngày (22.20%)127 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
35111 ngày (22.20%)128 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
67111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
97111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
56110 ngày (22.00%)123 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
21109 ngày (21.80%)125 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
50109 ngày (21.80%)120 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
24108 ngày (21.60%)113 lần ( 0.8%) 1.05 lần/ngày (104.63%)
78108 ngày (21.60%)119 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
02107 ngày (21.40%)120 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
64107 ngày (21.40%)119 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
65107 ngày (21.40%)119 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
88107 ngày (21.40%)121 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
36106 ngày (21.20%)119 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.26%)
86106 ngày (21.20%)118 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
99103 ngày (20.60%)117 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.59%)
59100 ngày (20.00%)119 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (119.00%)
5198 ngày (19.60%)110 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.24%)
6397 ngày (19.40%)108 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (111.34%)
4896 ngày (19.20%)116 lần ( 0.9%) 1.21 lần/ngày (120.83%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm

Email: [email protected] Skype: ketqua.net Liên hệ quảng cáo Xổ số Vietlott
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! DMCA.com Protection Status | Copyright ketqua.net - 2017