Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

nhà cái uy tín
tao tai khoan ca do bong da
nha cai dafabet

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
19142 ngày (28.40%)171 lần ( 1.3%) 1.20 lần/ngày (120.42%)
12135 ngày (27.00%)149 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.37%)
87135 ngày (27.00%)148 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.63%)
73134 ngày (26.80%)148 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.45%)
15133 ngày (26.60%)149 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.03%)
41133 ngày (26.60%)146 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.77%)
38132 ngày (26.40%)144 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
66132 ngày (26.40%)149 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
91132 ngày (26.40%)149 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
75131 ngày (26.20%)143 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.16%)
30130 ngày (26.00%)153 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.69%)
33130 ngày (26.00%)146 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
46130 ngày (26.00%)142 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.23%)
09129 ngày (25.80%)147 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.95%)
54129 ngày (25.80%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
82129 ngày (25.80%)143 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
55128 ngày (25.60%)150 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.19%)
62128 ngày (25.60%)154 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.31%)
43127 ngày (25.40%)141 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
52127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
93127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
95127 ngày (25.40%)148 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
10126 ngày (25.20%)148 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.46%)
23126 ngày (25.20%)147 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
25126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
27126 ngày (25.20%)150 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.05%)
80126 ngày (25.20%)139 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.32%)
81126 ngày (25.20%)147 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
00125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
26125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
68125 ngày (25.00%)134 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.20%)
76125 ngày (25.00%)146 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.80%)
07124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
49124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
70124 ngày (24.80%)147 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.55%)
83124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
01123 ngày (24.60%)144 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
03123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
37123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
44123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
84123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
85123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
20122 ngày (24.40%)132 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.20%)
72122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
98122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
16121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
22121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
31121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
39121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
61121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
79121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
08119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
14119 ngày (23.80%)139 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
35119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
60119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
90119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
34118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
74118 ngày (23.60%)131 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
77118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
92118 ngày (23.60%)127 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.63%)
04117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
11117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
28117 ngày (23.40%)128 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
45117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
71117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
94117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
02116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
06116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
67116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
99116 ngày (23.20%)135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
05115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
42115 ngày (23.00%)123 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.96%)
53115 ngày (23.00%)134 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
97114 ngày (22.80%)122 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.02%)
21113 ngày (22.60%)132 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
57113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
24112 ngày (22.40%)120 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.14%)
40112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
89112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
29111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
56111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
58111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
18110 ngày (22.00%)118 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.27%)
47110 ngày (22.00%)123 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
69110 ngày (22.00%)121 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
13109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
64109 ngày (21.80%)119 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
96108 ngày (21.60%)115 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.48%)
32107 ngày (21.40%)122 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
36107 ngày (21.40%)121 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
65106 ngày (21.20%)121 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
50105 ngày (21.00%)117 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.43%)
51105 ngày (21.00%)117 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.43%)
59105 ngày (21.00%)123 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.14%)
86105 ngày (21.00%)120 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
63104 ngày (20.80%)118 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.46%)
88104 ngày (20.80%)118 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.46%)
48101 ngày (20.20%)118 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.83%)
78100 ngày (20.00%)111 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (111.00%)
1796 ngày (19.20%)116 lần ( 0.9%) 1.21 lần/ngày (120.83%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm