Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

nhà cái xổ số trúng thưởng
đặt cược trúng thưởng xổ số
đặt cược trúng thưởng

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
41141 ngày (28.20%)156 lần ( 1.2%) 1.11 lần/ngày (110.64%)
87138 ngày (27.60%)151 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.42%)
82135 ngày (27.00%)151 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.85%)
12134 ngày (26.80%)147 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.70%)
73133 ngày (26.60%)146 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.77%)
75132 ngày (26.40%)142 lần ( 1.1%) 1.08 lần/ngày (107.58%)
03131 ngày (26.20%)145 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.69%)
06131 ngày (26.20%)154 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.56%)
19131 ngày (26.20%)157 lần ( 1.2%) 1.20 lần/ngày (119.85%)
81131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
38130 ngày (26.00%)140 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
91130 ngày (26.00%)148 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.85%)
32129 ngày (25.80%)150 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.28%)
33129 ngày (25.80%)146 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
52129 ngày (25.80%)142 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
37128 ngày (25.60%)146 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
44128 ngày (25.60%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
71128 ngày (25.60%)151 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.97%)
16127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
40127 ngày (25.40%)147 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
55127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
61127 ngày (25.40%)142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
62127 ngày (25.40%)154 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (121.26%)
08126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
27126 ngày (25.20%)148 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.46%)
46126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
93126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
04125 ngày (25.00%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.40%)
23125 ngày (25.00%)147 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.60%)
30125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
39125 ngày (25.00%)144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
07124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
15124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
29124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
00123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
20123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
49123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
54123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
79123 ngày (24.60%)145 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.89%)
18122 ngày (24.40%)132 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.20%)
43122 ngày (24.40%)135 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
80122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
92122 ngày (24.40%)132 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.20%)
98122 ngày (24.40%)135 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
05121 ngày (24.20%)133 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
45121 ngày (24.20%)134 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
66121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
70121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
76121 ngày (24.20%)141 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
77121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
94121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
01120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
09120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
84120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
85120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
10119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
25119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
96119 ngày (23.80%)125 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.04%)
28118 ngày (23.60%)127 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.63%)
58118 ngày (23.60%)129 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
60118 ngày (23.60%)141 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.49%)
22117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
26117 ngày (23.40%)142 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (121.37%)
69117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
11116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
13116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
14116 ngày (23.20%)137 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
34116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
57116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
83116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
31115 ngày (23.00%)126 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
42115 ngày (23.00%)124 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.83%)
89115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
17114 ngày (22.80%)141 lần ( 1.0%) 1.24 lần/ngày (123.68%)
21114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
24114 ngày (22.80%)120 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.26%)
35114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
47114 ngày (22.80%)126 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
68114 ngày (22.80%)121 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.14%)
72114 ngày (22.80%)126 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
95114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
53113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
78111 ngày (22.20%)122 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
97111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
86110 ngày (22.00%)121 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
90110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
74109 ngày (21.80%)119 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
02108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
67108 ngày (21.60%)120 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
88108 ngày (21.60%)121 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
36107 ngày (21.40%)121 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
50107 ngày (21.40%)118 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
56107 ngày (21.40%)117 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.35%)
64107 ngày (21.40%)121 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
65106 ngày (21.20%)118 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
51103 ngày (20.60%)115 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.65%)
99101 ngày (20.20%)115 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.86%)
4897 ngày (19.40%)117 lần ( 0.9%) 1.21 lần/ngày (120.62%)
6397 ngày (19.40%)108 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (111.34%)
5996 ngày (19.20%)113 lần ( 0.8%) 1.18 lần/ngày (117.71%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm

Email: [email protected] Skype: ketqua.net Liên hệ quảng cáo Xổ số Vietlott
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Copyright ketqua.net incorporated 2017
Back to Top