Thống kê đầu đuôi loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 28-04-2017

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
28/04/20172 lần8 lần4 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần2 lần
27/04/20172 lần1 lần4 lần1 lần3 lần4 lần5 lần2 lần0 lần5 lần
26/04/20172 lần5 lần4 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
25/04/20172 lần4 lần0 lần5 lần3 lần4 lần4 lần3 lần1 lần1 lần
24/04/20172 lần6 lần5 lần4 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
23/04/20172 lần4 lần1 lần0 lần3 lần5 lần3 lần3 lần3 lần3 lần
22/04/20171 lần3 lần3 lần5 lần2 lần1 lần5 lần4 lần1 lần2 lần
21/04/20172 lần1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần5 lần3 lần7 lần3 lần
20/04/20170 lần2 lần2 lần5 lần2 lần3 lần2 lần1 lần6 lần4 lần
19/04/20174 lần1 lần3 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần4 lần0 lần
18/04/20172 lần3 lần1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần6 lần
17/04/20175 lần4 lần6 lần2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần
16/04/20175 lần2 lần2 lần3 lần4 lần4 lần1 lần5 lần1 lần0 lần
15/04/20175 lần0 lần3 lần4 lần3 lần1 lần4 lần3 lần4 lần0 lần
14/04/20173 lần1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần1 lần7 lần3 lần3 lần
13/04/20173 lần5 lần0 lần0 lần2 lần6 lần2 lần3 lần2 lần4 lần
12/04/20172 lần4 lần4 lần4 lần3 lần4 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
11/04/20175 lần3 lần5 lần0 lần1 lần5 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
10/04/20175 lần5 lần3 lần2 lần3 lần0 lần3 lần4 lần0 lần2 lần
09/04/20173 lần4 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần4 lần
Tổng57 lần66 lần56 lần52 lần49 lần54 lần59 lần51 lần47 lần49 lần

Thống kê theo đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
28/04/20173 lần3 lần7 lần1 lần0 lần3 lần2 lần5 lần1 lần2 lần
27/04/20171 lần2 lần2 lần7 lần1 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần
26/04/20172 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần6 lần5 lần
25/04/20173 lần2 lần4 lần4 lần1 lần4 lần2 lần3 lần1 lần3 lần
24/04/20173 lần2 lần5 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần4 lần
23/04/20172 lần2 lần1 lần4 lần4 lần5 lần3 lần4 lần2 lần0 lần
22/04/20177 lần2 lần4 lần2 lần3 lần5 lần2 lần2 lần0 lần0 lần
21/04/20176 lần5 lần1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần4 lần3 lần2 lần
20/04/20176 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần6 lần3 lần4 lần
19/04/20171 lần6 lần3 lần4 lần3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
18/04/20174 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần5 lần4 lần4 lần
17/04/20171 lần3 lần2 lần3 lần3 lần4 lần2 lần3 lần4 lần2 lần
16/04/20173 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần4 lần
15/04/20173 lần1 lần3 lần1 lần5 lần1 lần4 lần2 lần4 lần3 lần
14/04/20174 lần5 lần4 lần3 lần4 lần0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
13/04/20171 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần7 lần2 lần2 lần4 lần
12/04/20174 lần3 lần2 lần2 lần6 lần5 lần1 lần0 lần3 lần1 lần
11/04/20172 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần4 lần2 lần4 lần3 lần
10/04/20171 lần4 lần2 lần3 lần4 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
09/04/20172 lần1 lần1 lần4 lần4 lần3 lần2 lần3 lần2 lần5 lần
Tổng59 lần56 lần50 lần59 lần50 lần53 lần53 lần59 lần49 lần52 lần


Thống kê theo tổng loto

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
28/04/20171 lần1 lần3 lần2 lần2 lần5 lần2 lần4 lần4 lần3 lần
27/04/20173 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần6 lần4 lần
26/04/20176 lần0 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần6 lần
25/04/20175 lần2 lần3 lần5 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần
24/04/20172 lần3 lần5 lần1 lần5 lần4 lần2 lần0 lần2 lần3 lần
23/04/20174 lần2 lần1 lần2 lần3 lần5 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
22/04/20173 lần3 lần4 lần3 lần2 lần0 lần3 lần2 lần3 lần4 lần
21/04/20173 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần4 lần2 lần3 lần
20/04/20172 lần3 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
19/04/20171 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần9 lần7 lần2 lần
18/04/20173 lần4 lần1 lần2 lần1 lần4 lần4 lần2 lần2 lần4 lần
17/04/20172 lần2 lần1 lần5 lần5 lần2 lần5 lần2 lần1 lần2 lần
16/04/20173 lần2 lần5 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần4 lần
15/04/20171 lần2 lần4 lần1 lần1 lần4 lần3 lần2 lần6 lần3 lần
14/04/20173 lần0 lần1 lần2 lần3 lần5 lần5 lần6 lần1 lần1 lần
13/04/20172 lần3 lần5 lần2 lần3 lần1 lần1 lần5 lần2 lần3 lần
12/04/20173 lần2 lần4 lần1 lần1 lần0 lần6 lần5 lần3 lần2 lần
11/04/20175 lần2 lần3 lần4 lần3 lần3 lần4 lần1 lần1 lần1 lần
10/04/20170 lần2 lần2 lần4 lần4 lần5 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
09/04/20171 lần6 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần
Tổng53 lần44 lần55 lần48 lần51 lần53 lần58 lần61 lần58 lần59 lần

Email: [email protected] Skype: ketqua.net Liên hệ quảng cáo Xổ số Vietlott
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Copyright ketqua.net incorporated 2017
Back to Top