Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 18-09-2018

nhà cái uy tín
tao tai khoan ca do bong da
nha cai dafabet
letou
nha cai 11bet

Thống kê đầu đuôi loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 18-09-2018

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
18/09/20182 lần3 lần4 lần6 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần
17/09/20184 lần3 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần5 lần2 lần4 lần
16/09/20181 lần2 lần7 lần3 lần2 lần1 lần3 lần3 lần4 lần1 lần
15/09/20183 lần4 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần4 lần3 lần
14/09/20181 lần5 lần2 lần4 lần3 lần1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần
13/09/20181 lần1 lần5 lần3 lần1 lần2 lần4 lần3 lần3 lần4 lần
12/09/20183 lần3 lần4 lần3 lần1 lần5 lần1 lần0 lần2 lần5 lần
11/09/20184 lần1 lần4 lần2 lần7 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
10/09/20181 lần2 lần6 lần2 lần4 lần3 lần2 lần0 lần2 lần5 lần
09/09/20183 lần4 lần7 lần1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
08/09/20182 lần2 lần2 lần3 lần4 lần2 lần2 lần5 lần3 lần2 lần
07/09/20183 lần5 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần
06/09/20188 lần1 lần0 lần3 lần1 lần6 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
05/09/20184 lần1 lần2 lần5 lần3 lần4 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
04/09/20184 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần7 lần1 lần4 lần
03/09/20186 lần5 lần2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
02/09/20181 lần1 lần3 lần1 lần4 lần2 lần3 lần3 lần4 lần5 lần
01/09/20180 lần2 lần2 lần4 lần5 lần2 lần5 lần2 lần1 lần4 lần
31/08/20184 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần6 lần0 lần2 lần4 lần
30/08/20183 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần4 lần0 lần4 lần
Tổng58 lần52 lần61 lần58 lần59 lần48 lần50 lần51 lần44 lần59 lần

Thống kê theo đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
18/09/20186 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần4 lần1 lần
17/09/20183 lần2 lần2 lần4 lần6 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
16/09/20181 lần2 lần4 lần5 lần0 lần4 lần1 lần4 lần4 lần2 lần
15/09/20186 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần5 lần2 lần
14/09/20181 lần2 lần2 lần5 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần5 lần
13/09/20182 lần1 lần4 lần2 lần2 lần5 lần2 lần1 lần3 lần5 lần
12/09/20184 lần2 lần2 lần0 lần3 lần5 lần2 lần5 lần0 lần4 lần
11/09/20183 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần6 lần3 lần3 lần
10/09/20184 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần3 lần4 lần3 lần2 lần
09/09/20183 lần4 lần1 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
08/09/20182 lần2 lần4 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần2 lần
07/09/20183 lần4 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần4 lần2 lần
06/09/20181 lần1 lần2 lần3 lần7 lần4 lần0 lần4 lần1 lần4 lần
05/09/20185 lần3 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
04/09/20180 lần4 lần2 lần3 lần4 lần3 lần2 lần1 lần4 lần4 lần
03/09/20182 lần4 lần2 lần2 lần0 lần2 lần4 lần5 lần4 lần2 lần
02/09/20182 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần4 lần
01/09/20183 lần3 lần3 lần3 lần4 lần0 lần2 lần1 lần2 lần6 lần
31/08/20181 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần5 lần2 lần5 lần
30/08/20181 lần1 lần2 lần7 lần2 lần0 lần3 lần3 lần3 lần5 lần
Tổng53 lần46 lần48 lần58 lần51 lần51 lần47 lần61 lần58 lần67 lần


Thống kê theo tổng loto

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
18/09/20186 lần3 lần3 lần2 lần0 lần3 lần4 lần1 lần2 lần3 lần
17/09/20182 lần1 lần0 lần7 lần1 lần2 lần0 lần5 lần4 lần5 lần
16/09/20181 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần6 lần
15/09/20182 lần4 lần3 lần1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
14/09/20184 lần3 lần2 lần3 lần4 lần1 lần5 lần1 lần2 lần2 lần
13/09/20183 lần2 lần3 lần2 lần1 lần4 lần4 lần3 lần3 lần2 lần
12/09/20184 lần3 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần5 lần
11/09/20181 lần1 lần5 lần6 lần3 lần0 lần3 lần3 lần1 lần4 lần
10/09/20183 lần0 lần2 lần1 lần4 lần1 lần6 lần2 lần3 lần5 lần
09/09/20182 lần3 lần4 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần5 lần2 lần
08/09/20181 lần3 lần8 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
07/09/20183 lần1 lần5 lần2 lần4 lần1 lần6 lần2 lần2 lần1 lần
06/09/20182 lần1 lần3 lần0 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần5 lần
05/09/20182 lần1 lần1 lần0 lần4 lần3 lần3 lần6 lần4 lần3 lần
04/09/20184 lần1 lần5 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần4 lần1 lần
03/09/20181 lần6 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần4 lần1 lần
02/09/20181 lần3 lần2 lần2 lần3 lần5 lần1 lần3 lần4 lần3 lần
01/09/20186 lần4 lần4 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
31/08/20183 lần5 lần1 lần3 lần1 lần3 lần4 lần3 lần3 lần1 lần
30/08/20184 lần2 lần3 lần1 lần4 lần0 lần4 lần5 lần3 lần1 lần
Tổng55 lần50 lần61 lần43 lần55 lần43 lần62 lần57 lần58 lần56 lần