Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 15-11-2018

nhà cái uy tín
tao tai khoan ca do bong da
nha cai dafabet
letou
nha cai 11bet

Thống kê đầu đuôi loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 15-11-2018

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
15/11/20182 lần2 lần5 lần2 lần1 lần3 lần5 lần3 lần1 lần3 lần
14/11/20182 lần1 lần2 lần0 lần3 lần3 lần4 lần5 lần3 lần4 lần
13/11/20185 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần6 lần5 lần2 lần0 lần
12/11/20185 lần3 lần1 lần2 lần0 lần6 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
11/11/20181 lần5 lần5 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần4 lần1 lần
10/11/20180 lần3 lần2 lần3 lần3 lần7 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
09/11/20182 lần3 lần1 lần7 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
08/11/20182 lần1 lần4 lần4 lần4 lần1 lần4 lần2 lần4 lần1 lần
07/11/20184 lần2 lần2 lần6 lần3 lần3 lần1 lần3 lần3 lần0 lần
06/11/20181 lần2 lần6 lần0 lần3 lần2 lần3 lần4 lần4 lần2 lần
05/11/20183 lần3 lần4 lần1 lần3 lần7 lần1 lần4 lần1 lần0 lần
04/11/20183 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần1 lần2 lần4 lần3 lần
03/11/20183 lần4 lần2 lần4 lần1 lần3 lần3 lần1 lần5 lần1 lần
02/11/20181 lần3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần5 lần3 lần4 lần2 lần
01/11/20183 lần3 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
31/10/20180 lần3 lần4 lần4 lần2 lần4 lần2 lần1 lần3 lần4 lần
30/10/20181 lần4 lần2 lần6 lần1 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần
29/10/20181 lần5 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần6 lần1 lần3 lần
28/10/20182 lần3 lần3 lần0 lần4 lần4 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
27/10/20181 lần2 lần3 lần1 lần4 lần3 lần6 lần1 lần4 lần2 lần
Tổng42 lần57 lần55 lần56 lần44 lần69 lần61 lần54 lần59 lần43 lần

Thống kê theo đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
15/11/20182 lần3 lần1 lần2 lần1 lần4 lần3 lần5 lần5 lần1 lần
14/11/20182 lần5 lần2 lần4 lần0 lần3 lần2 lần0 lần3 lần6 lần
13/11/20184 lần3 lần3 lần0 lần5 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
12/11/20183 lần3 lần1 lần1 lần5 lần1 lần2 lần2 lần3 lần6 lần
11/11/20184 lần5 lần2 lần2 lần4 lần0 lần0 lần5 lần4 lần1 lần
10/11/20185 lần3 lần3 lần2 lần3 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
09/11/20183 lần5 lần2 lần1 lần0 lần2 lần4 lần2 lần4 lần4 lần
08/11/20184 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần6 lần
07/11/20184 lần4 lần1 lần2 lần5 lần1 lần2 lần5 lần2 lần1 lần
06/11/20182 lần3 lần2 lần3 lần5 lần1 lần2 lần4 lần0 lần5 lần
05/11/20184 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần5 lần4 lần
04/11/20184 lần2 lần7 lần1 lần4 lần3 lần2 lần4 lần0 lần0 lần
03/11/20186 lần5 lần4 lần1 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
02/11/20182 lần4 lần1 lần0 lần6 lần3 lần2 lần0 lần6 lần3 lần
01/11/20186 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần5 lần
31/10/20180 lần0 lần3 lần5 lần4 lần4 lần4 lần2 lần0 lần5 lần
30/10/20180 lần2 lần7 lần4 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
29/10/20183 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần5 lần3 lần6 lần0 lần
28/10/20183 lần2 lần1 lần8 lần1 lần4 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
27/10/20181 lần2 lần3 lần3 lần7 lần6 lần3 lần0 lần1 lần1 lần
Tổng62 lần59 lần50 lần48 lần58 lần50 lần50 lần50 lần56 lần57 lần


Thống kê theo tổng loto

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
15/11/20185 lần0 lần7 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
14/11/20180 lần3 lần3 lần6 lần3 lần4 lần2 lần2 lần4 lần0 lần
13/11/20182 lần3 lần5 lần2 lần5 lần3 lần1 lần2 lần4 lần0 lần
12/11/20183 lần2 lần1 lần3 lần6 lần2 lần0 lần5 lần3 lần2 lần
11/11/20182 lần2 lần5 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần5 lần
10/11/20182 lần1 lần4 lần2 lần2 lần4 lần4 lần3 lần2 lần3 lần
09/11/20184 lần1 lần3 lần5 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần6 lần
08/11/20182 lần2 lần2 lần3 lần2 lần8 lần2 lần1 lần4 lần1 lần
07/11/20184 lần2 lần2 lần4 lần1 lần3 lần1 lần6 lần0 lần4 lần
06/11/20183 lần4 lần5 lần5 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần0 lần
05/11/20181 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần6 lần
04/11/20181 lần4 lần3 lần4 lần2 lần7 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
03/11/20184 lần3 lần1 lần3 lần4 lần6 lần2 lần0 lần2 lần2 lần
02/11/20183 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần4 lần4 lần2 lần
01/11/20185 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần4 lần3 lần
31/10/20185 lần3 lần0 lần3 lần2 lần5 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
30/10/20181 lần4 lần3 lần2 lần3 lần5 lần2 lần4 lần0 lần3 lần
29/10/20184 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần4 lần2 lần2 lần4 lần
28/10/20180 lần1 lần3 lần4 lần5 lần5 lần4 lần2 lần1 lần2 lần
27/10/20183 lần1 lần6 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần4 lần
Tổng54 lần45 lần59 lần59 lần53 lần73 lần43 lần53 lần50 lần51 lần
forum ketqua.net