Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 19-09-2020

nha cai dafabet
letou

Thống kê đầu đuôi loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 19-09-2020

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
19/09/20202 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần5 lần4 lần
18/09/20202 lần3 lần2 lần5 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần4 lần
17/09/20202 lần1 lần1 lần5 lần3 lần2 lần4 lần4 lần2 lần3 lần
16/09/20200 lần3 lần3 lần3 lần3 lần4 lần1 lần1 lần5 lần4 lần
15/09/20203 lần4 lần2 lần5 lần2 lần5 lần3 lần0 lần3 lần0 lần
14/09/20202 lần1 lần1 lần6 lần1 lần1 lần4 lần2 lần7 lần2 lần
13/09/20204 lần1 lần3 lần2 lần4 lần1 lần4 lần1 lần2 lần5 lần
12/09/20203 lần3 lần3 lần1 lần0 lần6 lần3 lần3 lần4 lần1 lần
11/09/20201 lần1 lần5 lần2 lần2 lần6 lần2 lần1 lần3 lần4 lần
10/09/20209 lần2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần0 lần2 lần2 lần3 lần
09/09/20202 lần5 lần6 lần4 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần5 lần
08/09/20202 lần3 lần1 lần3 lần2 lần6 lần2 lần1 lần2 lần5 lần
07/09/20202 lần2 lần2 lần3 lần3 lần6 lần4 lần1 lần0 lần4 lần
06/09/20202 lần3 lần2 lần0 lần1 lần5 lần4 lần2 lần1 lần7 lần
05/09/20203 lần3 lần4 lần3 lần3 lần1 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
04/09/20203 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần7 lần1 lần
03/09/20200 lần0 lần2 lần4 lần3 lần2 lần3 lần1 lần6 lần6 lần
02/09/20203 lần0 lần2 lần5 lần3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần4 lần
01/09/20200 lần3 lần0 lần1 lần5 lần5 lần2 lần4 lần2 lần5 lần
31/08/20204 lần4 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần4 lần3 lần2 lần
Tổng49 lần48 lần47 lần58 lần48 lần62 lần54 lần43 lần60 lần71 lần

Thống kê theo đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
19/09/20200 lần1 lần3 lần7 lần4 lần1 lần3 lần1 lần5 lần2 lần
18/09/20206 lần2 lần4 lần5 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
17/09/20203 lần5 lần1 lần2 lần3 lần1 lần5 lần1 lần4 lần2 lần
16/09/20203 lần4 lần5 lần5 lần3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
15/09/20201 lần4 lần4 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần6 lần
14/09/20200 lần4 lần2 lần4 lần1 lần4 lần0 lần3 lần3 lần6 lần
13/09/20203 lần4 lần2 lần2 lần6 lần3 lần0 lần0 lần3 lần4 lần
12/09/20203 lần6 lần2 lần3 lần4 lần1 lần0 lần4 lần2 lần2 lần
11/09/20201 lần5 lần2 lần4 lần2 lần5 lần1 lần0 lần4 lần3 lần
10/09/20204 lần1 lần3 lần4 lần3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần
09/09/20207 lần1 lần1 lần5 lần3 lần0 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
08/09/20200 lần4 lần2 lần4 lần3 lần5 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
07/09/20200 lần4 lần4 lần5 lần2 lần6 lần0 lần1 lần2 lần3 lần
06/09/20203 lần3 lần2 lần3 lần2 lần5 lần4 lần0 lần5 lần0 lần
05/09/20204 lần4 lần3 lần4 lần5 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần
04/09/20204 lần5 lần5 lần2 lần4 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
03/09/20201 lần5 lần2 lần3 lần3 lần0 lần2 lần3 lần4 lần4 lần
02/09/20203 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần6 lần1 lần4 lần3 lần
01/09/20201 lần2 lần6 lần2 lần1 lần2 lần3 lần4 lần1 lần5 lần
31/08/20203 lần4 lần1 lần2 lần5 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần
Tổng50 lần71 lần56 lần70 lần58 lần46 lần38 lần40 lần52 lần59 lần


Thống kê theo tổng loto

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
19/09/20202 lần1 lần1 lần2 lần10 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
18/09/20201 lần2 lần1 lần7 lần2 lần2 lần3 lần1 lần4 lần4 lần
17/09/20203 lần2 lần1 lần3 lần2 lần6 lần4 lần3 lần1 lần2 lần
16/09/20202 lần4 lần3 lần3 lần4 lần2 lần5 lần3 lần0 lần1 lần
15/09/20202 lần1 lần3 lần3 lần1 lần4 lần1 lần4 lần3 lần5 lần
14/09/20202 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần4 lần3 lần3 lần
13/09/20201 lần6 lần3 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần6 lần1 lần
12/09/20202 lần1 lần3 lần2 lần1 lần6 lần3 lần4 lần4 lần1 lần
11/09/20203 lần2 lần3 lần3 lần5 lần2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần
10/09/20203 lần0 lần4 lần1 lần5 lần3 lần3 lần4 lần2 lần2 lần
09/09/20203 lần1 lần6 lần0 lần2 lần2 lần7 lần2 lần0 lần4 lần
08/09/20208 lần2 lần1 lần5 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần
07/09/20204 lần2 lần4 lần3 lần0 lần2 lần1 lần6 lần3 lần2 lần
06/09/20201 lần4 lần5 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần0 lần2 lần
05/09/20203 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần6 lần2 lần1 lần
04/09/20203 lần5 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần7 lần2 lần1 lần
03/09/20202 lần3 lần2 lần4 lần3 lần4 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
02/09/20204 lần1 lần6 lần5 lần2 lần0 lần3 lần3 lần2 lần1 lần
01/09/20203 lần3 lần4 lần3 lần2 lần4 lần0 lần1 lần3 lần4 lần
31/08/20204 lần3 lần3 lần4 lần2 lần1 lần4 lần3 lần2 lần1 lần
Tổng56 lần47 lần61 lần58 lần56 lần54 lần56 lần68 lần43 lần41 lần