Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

nha cai dafabet
letou

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
49142 ngày (28.40%)163 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (114.79%)
62141 ngày (28.20%)160 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (113.48%)
85136 ngày (27.20%)158 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.18%)
77135 ngày (27.00%)160 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (118.52%)
02133 ngày (26.60%)142 lần ( 1.1%) 1.07 lần/ngày (106.77%)
14133 ngày (26.60%)155 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
22133 ngày (26.60%)150 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.78%)
56133 ngày (26.60%)149 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.03%)
68133 ngày (26.60%)148 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.28%)
72133 ngày (26.60%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.53%)
67132 ngày (26.40%)161 lần ( 1.2%) 1.22 lần/ngày (121.97%)
80132 ngày (26.40%)145 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.85%)
23131 ngày (26.20%)148 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
55131 ngày (26.20%)148 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
24130 ngày (26.00%)149 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.62%)
88129 ngày (25.80%)148 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
71128 ngày (25.60%)147 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.84%)
73128 ngày (25.60%)147 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.84%)
93128 ngày (25.60%)140 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.38%)
57127 ngày (25.40%)142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
76127 ngày (25.40%)141 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
97127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
16126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
18126 ngày (25.20%)136 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.94%)
54126 ngày (25.20%)148 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.46%)
12125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
75125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
81125 ngày (25.00%)136 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
11124 ngày (24.80%)135 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.87%)
15124 ngày (24.80%)143 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
27124 ngày (24.80%)149 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.16%)
52124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
53124 ngày (24.80%)143 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
66124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
31123 ngày (24.60%)146 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.70%)
59123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
84123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
04122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
48122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
70122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
86122 ngày (24.40%)147 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.49%)
09121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
35121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
91121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
26120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
29120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
30120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
36120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
87120 ngày (24.00%)141 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.50%)
01119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
25119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
79119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
83119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
90119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
28118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
40118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
64118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
98118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
10117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
65117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
82117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
17116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
89116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
95116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
21115 ngày (23.00%)134 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
39115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
43115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
46115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
51114 ngày (22.80%)124 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
94114 ngày (22.80%)126 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
99114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
03113 ngày (22.60%)123 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.85%)
07113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
41113 ngày (22.60%)122 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.96%)
63113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
74113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
96113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
37112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
60112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
92112 ngày (22.40%)135 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.54%)
13111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
47111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
19110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
20110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
32110 ngày (22.00%)132 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
42110 ngày (22.00%)114 lần ( 0.8%) 1.04 lần/ngày (103.64%)
00109 ngày (21.80%)122 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
05109 ngày (21.80%)120 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
38108 ngày (21.60%)118 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.26%)
44108 ngày (21.60%)121 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
50108 ngày (21.60%)124 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
06107 ngày (21.40%)118 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
34106 ngày (21.20%)121 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
45106 ngày (21.20%)118 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
69103 ngày (20.60%)118 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.56%)
33102 ngày (20.40%)118 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.69%)
58102 ngày (20.40%)119 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
61102 ngày (20.40%)112 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.80%)
08100 ngày (20.00%)115 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
78100 ngày (20.00%)112 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.00%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm

Email: [email protected] Skype: ketqua.net Liên hệ quảng cáo Xổ số Vietlott
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! DMCA.com Protection Status | Copyright ketqua.net - 2017