Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

nha cai dafabet
Cá độ bóng đá OXBET

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
88146 ngày (29.20%)164 lần ( 1.2%) 1.12 lần/ngày (112.33%)
38139 ngày (27.80%)163 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (117.27%)
42139 ngày (27.80%)155 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.51%)
11138 ngày (27.60%)161 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
48138 ngày (27.60%)159 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.22%)
84136 ngày (27.20%)152 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
81135 ngày (27.00%)153 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
02133 ngày (26.60%)146 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.77%)
06133 ngày (26.60%)146 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.77%)
08132 ngày (26.40%)154 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
64132 ngày (26.40%)149 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
71132 ngày (26.40%)154 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
87132 ngày (26.40%)148 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
68130 ngày (26.00%)153 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.69%)
93130 ngày (26.00%)152 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.92%)
94130 ngày (26.00%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
33129 ngày (25.80%)150 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.28%)
54129 ngày (25.80%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.63%)
76129 ngày (25.80%)138 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (106.98%)
95129 ngày (25.80%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
12128 ngày (25.60%)146 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
13128 ngày (25.60%)146 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
59128 ngày (25.60%)142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
04125 ngày (25.00%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
41125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
97125 ngày (25.00%)144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
09124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
40124 ngày (24.80%)149 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.16%)
58124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
90124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
10123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
49123 ngày (24.60%)149 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (121.14%)
51123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
80123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
83123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
86123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
19122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
70122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
79122 ngày (24.40%)148 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (121.31%)
89122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
92122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
75121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
91121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
07120 ngày (24.00%)141 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.50%)
39120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
61120 ngày (24.00%)142 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.33%)
77120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
05119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
63119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
78119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
98119 ngày (23.80%)142 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.33%)
25118 ngày (23.60%)131 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
35118 ngày (23.60%)129 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
36118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
43118 ngày (23.60%)139 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.80%)
00117 ngày (23.40%)128 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
14117 ngày (23.40%)140 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (119.66%)
21117 ngày (23.40%)139 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
74117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
23116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
57116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
85116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
17115 ngày (23.00%)126 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
03114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
26114 ngày (22.80%)135 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
62114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
01113 ngày (22.60%)134 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
37113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
55113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
16112 ngày (22.40%)137 lần ( 1.0%) 1.22 lần/ngày (122.32%)
28112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
18111 ngày (22.20%)132 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.92%)
22111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
24111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
46111 ngày (22.20%)121 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.01%)
82111 ngày (22.20%)129 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
32110 ngày (22.00%)123 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
96110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
20109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
30109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
47109 ngày (21.80%)130 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.27%)
60109 ngày (21.80%)118 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
31108 ngày (21.60%)117 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
67108 ngày (21.60%)122 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
69108 ngày (21.60%)126 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
99107 ngày (21.40%)118 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
29106 ngày (21.20%)122 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.09%)
34106 ngày (21.20%)120 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.21%)
44106 ngày (21.20%)118 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
56106 ngày (21.20%)115 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.49%)
65106 ngày (21.20%)115 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.49%)
15105 ngày (21.00%)122 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.19%)
66104 ngày (20.80%)114 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.62%)
72104 ngày (20.80%)118 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.46%)
50103 ngày (20.60%)112 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.74%)
52103 ngày (20.60%)120 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.50%)
53103 ngày (20.60%)117 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.59%)
45102 ngày (20.40%)120 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
2797 ngày (19.40%)108 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (111.34%)
7393 ngày (18.60%)109 lần ( 0.8%) 1.17 lần/ngày (117.20%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm