Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

nha cai dafabet
letou

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
78141 ngày (28.20%)158 lần ( 1.2%) 1.12 lần/ngày (112.06%)
84139 ngày (27.80%)153 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.07%)
76138 ngày (27.60%)147 lần ( 1.1%) 1.07 lần/ngày (106.52%)
93138 ngày (27.60%)161 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
48137 ngày (27.40%)148 lần ( 1.1%) 1.08 lần/ngày (108.03%)
68137 ngày (27.40%)159 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.06%)
94137 ngày (27.40%)157 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (114.60%)
02135 ngày (27.00%)152 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.59%)
23135 ngày (27.00%)151 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.85%)
12134 ngày (26.80%)153 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.18%)
88132 ngày (26.40%)148 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
95132 ngày (26.40%)145 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.85%)
19131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
05130 ngày (26.00%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
59130 ngày (26.00%)147 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
81130 ngày (26.00%)141 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.46%)
92129 ngày (25.80%)153 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.60%)
38128 ngày (25.60%)148 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
58128 ngày (25.60%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
00127 ngày (25.40%)147 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
21127 ngày (25.40%)149 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.32%)
35127 ngày (25.40%)136 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.09%)
42125 ngày (25.00%)146 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.80%)
54125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
83125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
87125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
97125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
09124 ngày (24.80%)134 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.06%)
64124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
04123 ngày (24.60%)134 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
07123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
11123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
57123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
25122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
39122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
40122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
41122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
51122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
75122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
33121 ngày (24.20%)141 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
49121 ngày (24.20%)147 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (121.49%)
08120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
61120 ngày (24.00%)142 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.33%)
79120 ngày (24.00%)141 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.50%)
20119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
30119 ngày (23.80%)143 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.17%)
36119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
86119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
01118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
24118 ngày (23.60%)129 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
28118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
63118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
03117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
37117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
74117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
80117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
89117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
22116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
91116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
98116 ngày (23.20%)139 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (119.83%)
06115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
14115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
29115 ngày (23.00%)126 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
53115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
70115 ngày (23.00%)125 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
71115 ngày (23.00%)135 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
82115 ngày (23.00%)134 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
13114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
34114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
43114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
77114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
90114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
52113 ngày (22.60%)133 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.70%)
56113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
67113 ngày (22.60%)123 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.85%)
85113 ngày (22.60%)120 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.19%)
10112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
44111 ngày (22.20%)129 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
62111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
17110 ngày (22.00%)122 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
26110 ngày (22.00%)126 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
55110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
65110 ngày (22.00%)123 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
72110 ngày (22.00%)124 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
96110 ngày (22.00%)130 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
50108 ngày (21.60%)122 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
99108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
73107 ngày (21.40%)124 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
31106 ngày (21.20%)114 lần ( 0.8%) 1.08 lần/ngày (107.55%)
46106 ngày (21.20%)113 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (106.60%)
47106 ngày (21.20%)132 lần ( 1.0%) 1.25 lần/ngày (124.53%)
60106 ngày (21.20%)118 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
16104 ngày (20.80%)121 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.35%)
18103 ngày (20.60%)125 lần ( 0.9%) 1.21 lần/ngày (121.36%)
45103 ngày (20.60%)118 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.56%)
15101 ngày (20.20%)120 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (118.81%)
32100 ngày (20.00%)112 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
6699 ngày (19.80%)110 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
6998 ngày (19.60%)112 lần ( 0.8%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
2795 ngày (19.00%)106 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (111.58%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm