Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

nha cai dafabet
q2bet
letou
letou

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
49144 ngày (28.80%)168 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
68142 ngày (28.40%)162 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.08%)
52139 ngày (27.80%)156 lần ( 1.2%) 1.12 lần/ngày (112.23%)
14136 ngày (27.20%)150 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.29%)
02134 ngày (26.80%)145 lần ( 1.1%) 1.08 lần/ngày (108.21%)
36134 ngày (26.80%)148 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.45%)
65134 ngày (26.80%)154 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.93%)
93133 ngày (26.60%)152 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
24132 ngày (26.40%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.61%)
39132 ngày (26.40%)148 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
67132 ngày (26.40%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.39%)
82131 ngày (26.20%)149 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.74%)
12129 ngày (25.80%)142 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
59129 ngày (25.80%)148 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
64129 ngày (25.80%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
72129 ngày (25.80%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
73129 ngày (25.80%)142 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
00128 ngày (25.60%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
23128 ngày (25.60%)142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
56128 ngày (25.60%)142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
62128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
75128 ngày (25.60%)140 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.38%)
86128 ngày (25.60%)148 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
48127 ngày (25.40%)141 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
19126 ngày (25.20%)142 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
57126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
84126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
22125 ngày (25.00%)147 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.60%)
54125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
05124 ngày (24.80%)133 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.26%)
20124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
30124 ngày (24.80%)147 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.55%)
83124 ngày (24.80%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
90124 ngày (24.80%)135 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.87%)
96124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
99124 ngày (24.80%)145 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
07123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
16123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
53123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
40122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
88122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
58121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
70121 ngày (24.20%)128 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (105.79%)
92121 ngày (24.20%)154 lần ( 1.1%) 1.27 lần/ngày (127.27%)
03120 ngày (24.00%)131 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
63120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
85120 ngày (24.00%)130 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
18119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
27119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
32119 ngày (23.80%)142 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.33%)
80119 ngày (23.80%)130 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.24%)
25118 ngày (23.60%)128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.47%)
34118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
71118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
77118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
78118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
81118 ngày (23.60%)128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.47%)
89118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
97118 ngày (23.60%)141 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.49%)
10117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
35117 ngày (23.40%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.55%)
66117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
79117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
04116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
21116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
26116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
43116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
17115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
31115 ngày (23.00%)137 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.13%)
74115 ngày (23.00%)124 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.83%)
91115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
94115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
38114 ngày (22.80%)126 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
51114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
76114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
95114 ngày (22.80%)121 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.14%)
01113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
09113 ngày (22.60%)132 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
15113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
28113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
55113 ngày (22.60%)123 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.85%)
42111 ngày (22.20%)120 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.11%)
44111 ngày (22.20%)132 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.92%)
46111 ngày (22.20%)119 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.21%)
47111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
87111 ngày (22.20%)133 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (119.82%)
29110 ngày (22.00%)118 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.27%)
45110 ngày (22.00%)123 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
69110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
11109 ngày (21.80%)122 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
50109 ngày (21.80%)123 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
41108 ngày (21.60%)120 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
08105 ngày (21.00%)118 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.38%)
06104 ngày (20.80%)117 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
60104 ngày (20.80%)112 lần ( 0.8%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
61104 ngày (20.80%)113 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.65%)
37103 ngày (20.60%)114 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.68%)
98103 ngày (20.60%)120 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.50%)
13102 ngày (20.40%)112 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.80%)
33102 ngày (20.40%)119 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.67%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm

Email: [email protected] Skype: ketqua.net Liên hệ quảng cáo Xổ số Vietlott
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! DMCA.com Protection Status | Copyright ketqua.net - 2017