Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

nha cai dafabet
letou
letou

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
68142 ngày (28.40%)168 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.31%)
02139 ngày (27.80%)156 lần ( 1.2%) 1.12 lần/ngày (112.23%)
23136 ngày (27.20%)152 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
59136 ngày (27.20%)158 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.18%)
84136 ngày (27.20%)150 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.29%)
12134 ngày (26.80%)150 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.94%)
78134 ngày (26.80%)155 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.67%)
81134 ngày (26.80%)146 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (108.96%)
00132 ngày (26.40%)152 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
93132 ngày (26.40%)154 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
94132 ngày (26.40%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.39%)
05131 ngày (26.20%)147 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.21%)
63131 ngày (26.20%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.50%)
76131 ngày (26.20%)139 lần ( 1.0%) 1.06 lần/ngày (106.11%)
48130 ngày (26.00%)137 lần ( 1.0%) 1.05 lần/ngày (105.38%)
58130 ngày (26.00%)146 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
19129 ngày (25.80%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
07127 ngày (25.40%)147 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
39127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
95127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
42126 ngày (25.20%)147 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
54126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
64126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
92126 ngày (25.20%)151 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (119.84%)
35125 ngày (25.00%)134 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.20%)
38124 ngày (24.80%)143 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
75124 ngày (24.80%)143 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
24123 ngày (24.60%)134 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
52123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
77123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
87123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
88123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
03122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
21122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
43122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
49122 ngày (24.40%)148 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (121.31%)
83122 ngày (24.40%)133 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
97122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
20121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
51121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
74121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
22120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
36120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
71120 ngày (24.00%)139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
72120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
08119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
28119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
82119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
30118 ngày (23.60%)144 lần ( 1.1%) 1.22 lần/ngày (122.03%)
40118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
85118 ngày (23.60%)124 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.08%)
89118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
98118 ngày (23.60%)141 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.49%)
62117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
70117 ngày (23.40%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.55%)
90117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
09116 ngày (23.20%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
10116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
25116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
34116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
41116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
80116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
86116 ngày (23.20%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
01115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
14115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
50115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
57115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
96115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
11114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
33114 ngày (22.80%)134 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
44114 ngày (22.80%)133 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
56114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
73114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
06113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
17113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
46113 ngày (22.60%)121 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.08%)
79113 ngày (22.60%)135 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.47%)
29112 ngày (22.40%)120 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.14%)
37112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
61112 ngày (22.40%)130 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
99112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
04111 ngày (22.20%)122 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
26111 ngày (22.20%)129 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
47111 ngày (22.20%)133 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (119.82%)
91111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
13110 ngày (22.00%)128 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.36%)
18110 ngày (22.00%)128 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.36%)
65110 ngày (22.00%)124 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
31109 ngày (21.80%)120 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
55109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
67109 ngày (21.80%)116 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.42%)
45108 ngày (21.60%)120 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
32107 ngày (21.40%)122 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
15106 ngày (21.20%)122 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.09%)
16106 ngày (21.20%)121 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
60106 ngày (21.20%)117 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.38%)
53104 ngày (20.80%)117 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
66102 ngày (20.40%)113 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.78%)
27100 ngày (20.00%)112 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
6993 ngày (18.60%)106 lần ( 0.8%) 1.14 lần/ngày (113.98%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm