Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

nha cai dafabet
letou
letou

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
68150 ngày (30.00%)181 lần ( 1.3%) 1.21 lần/ngày (120.67%)
58139 ngày (27.80%)155 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.51%)
59139 ngày (27.80%)162 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (116.55%)
84139 ngày (27.80%)155 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.51%)
93138 ngày (27.60%)160 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (115.94%)
02137 ngày (27.40%)152 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.95%)
05137 ngày (27.40%)151 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.22%)
49137 ngày (27.40%)161 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (117.52%)
76136 ngày (27.20%)148 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (108.82%)
00131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
24131 ngày (26.20%)143 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.16%)
52131 ngày (26.20%)148 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
78131 ngày (26.20%)153 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.79%)
89131 ngày (26.20%)147 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.21%)
23130 ngày (26.00%)144 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
63130 ngày (26.00%)146 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
48129 ngày (25.80%)141 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.30%)
81129 ngày (25.80%)139 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.75%)
92129 ngày (25.80%)153 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.60%)
94129 ngày (25.80%)146 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
07128 ngày (25.60%)143 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
14128 ngày (25.60%)142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
54128 ngày (25.60%)148 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
86127 ngày (25.40%)141 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
12126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
77126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
03125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
15125 ngày (25.00%)146 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.80%)
35125 ngày (25.00%)131 lần ( 1.0%) 1.05 lần/ngày (104.80%)
36125 ngày (25.00%)136 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
75125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
96125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
19124 ngày (24.80%)143 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
21124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
39124 ngày (24.80%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
57124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
20123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
30123 ngày (24.60%)147 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (119.51%)
43123 ngày (24.60%)145 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.89%)
51123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
64123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
65123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
73123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
71122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
62121 ngày (24.20%)134 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
72121 ngày (24.20%)132 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
74121 ngày (24.20%)133 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
40120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
56120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
11119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
42118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
38117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
85117 ngày (23.40%)124 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (105.98%)
88117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
99117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
09116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
29116 ngày (23.20%)124 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.90%)
47116 ngày (23.20%)137 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
83116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
97116 ngày (23.20%)136 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
06115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
26115 ngày (23.00%)134 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
50115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
82115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
01114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
10114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
22114 ngày (22.80%)135 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
95114 ngày (22.80%)126 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
25113 ngày (22.60%)123 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.85%)
27113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
32113 ngày (22.60%)132 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
33113 ngày (22.60%)132 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
34113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
70113 ngày (22.60%)121 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.08%)
87113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
04112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
44112 ngày (22.40%)132 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.86%)
67112 ngày (22.40%)116 lần ( 0.9%) 1.04 lần/ngày (103.57%)
91112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
98112 ngày (22.40%)130 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
13111 ngày (22.20%)127 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
18111 ngày (22.20%)128 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
28111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
80111 ngày (22.20%)121 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.01%)
90111 ngày (22.20%)121 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.01%)
08110 ngày (22.00%)120 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
41109 ngày (21.80%)126 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
61109 ngày (21.80%)121 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
79109 ngày (21.80%)132 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (121.10%)
16108 ngày (21.60%)118 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.26%)
53108 ngày (21.60%)122 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
46107 ngày (21.40%)113 lần ( 0.8%) 1.06 lần/ngày (105.61%)
66107 ngày (21.40%)121 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
55105 ngày (21.00%)118 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.38%)
37104 ngày (20.80%)120 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
60104 ngày (20.80%)115 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.58%)
31102 ngày (20.40%)115 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.75%)
17100 ngày (20.00%)117 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.00%)
4598 ngày (19.60%)109 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (111.22%)
6998 ngày (19.60%)112 lần ( 0.8%) 1.14 lần/ngày (114.29%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm