Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

nha cai dafabet
letou
letou

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
68153 ngày (30.60%)183 lần ( 1.4%) 1.20 lần/ngày (119.61%)
49140 ngày (28.00%)166 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (118.57%)
59140 ngày (28.00%)160 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
93138 ngày (27.60%)159 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.22%)
05137 ngày (27.40%)150 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.49%)
84137 ngày (27.40%)153 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.68%)
58136 ngày (27.20%)154 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.24%)
75135 ngày (27.00%)149 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.37%)
76135 ngày (27.00%)147 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (108.89%)
02134 ngày (26.80%)149 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.19%)
81133 ngày (26.60%)145 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
86133 ngày (26.60%)149 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.03%)
48132 ngày (26.40%)144 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
52132 ngày (26.40%)149 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
92132 ngày (26.40%)156 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
94132 ngày (26.40%)147 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.36%)
00131 ngày (26.20%)147 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.21%)
78131 ngày (26.20%)153 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.79%)
39130 ngày (26.00%)143 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
12129 ngày (25.80%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
24128 ngày (25.60%)139 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.59%)
54128 ngày (25.60%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.41%)
35127 ngày (25.40%)134 lần ( 1.0%) 1.06 lần/ngày (105.51%)
43127 ngày (25.40%)149 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.32%)
57127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
96127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
07126 ngày (25.20%)142 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
64125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
03124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
14124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
23124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
30124 ngày (24.80%)148 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.35%)
36124 ngày (24.80%)135 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.87%)
50124 ngày (24.80%)143 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
20123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
21123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
63123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
65123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
73123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
89123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
62122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
32121 ngày (24.20%)144 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.01%)
56121 ngày (24.20%)133 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
72121 ngày (24.20%)132 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
25120 ngày (24.00%)131 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
70120 ngày (24.00%)129 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.50%)
85120 ngày (24.00%)125 lần ( 0.9%) 1.04 lần/ngày (104.17%)
15119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
19119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
42119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
71119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
83119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
11118 ngày (23.60%)131 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
51118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
74118 ngày (23.60%)127 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.63%)
27117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
44117 ngày (23.40%)137 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.09%)
77117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
90117 ngày (23.40%)126 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
26116 ngày (23.20%)138 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.97%)
47116 ngày (23.20%)139 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (119.83%)
99116 ngày (23.20%)136 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
09115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
22115 ngày (23.00%)136 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.26%)
34115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
40115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
97115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
13114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
67114 ngày (22.80%)119 lần ( 0.9%) 1.04 lần/ngày (104.39%)
82114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
88114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
87113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
01112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
06112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
29112 ngày (22.40%)120 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.14%)
80112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
10111 ngày (22.20%)127 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
16111 ngày (22.20%)122 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
18111 ngày (22.20%)130 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.12%)
28111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
41111 ngày (22.20%)128 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
33110 ngày (22.00%)130 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
38110 ngày (22.00%)124 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
95110 ngày (22.00%)119 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.18%)
91109 ngày (21.80%)121 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
79108 ngày (21.60%)125 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
08107 ngày (21.40%)117 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.35%)
61107 ngày (21.40%)117 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.35%)
04106 ngày (21.20%)120 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.21%)
37106 ngày (21.20%)123 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.04%)
45106 ngày (21.20%)118 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
55105 ngày (21.00%)116 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
53104 ngày (20.80%)123 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.27%)
69104 ngày (20.80%)121 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.35%)
98104 ngày (20.80%)120 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
66103 ngày (20.60%)116 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.62%)
17102 ngày (20.40%)119 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
46102 ngày (20.40%)109 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (106.86%)
60102 ngày (20.40%)113 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.78%)
31100 ngày (20.00%)115 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.00%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm